Anunț de licitație publică pentru închiriere containere tip birou în incinta Parcului Industrial și Tehnologic, Calea Torontalului, km 6

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Județul Timiș, Bd. Revolutiei din 1989, nr.17, Timișoara, judeţul Timiș, cod fiscal 4358029, telefon 0256406365, fax 0256406300, email diana.anderca@cjtimis.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  5 containere tip birou, situate în incinta Parcului Industrial și Tehnologic , Calea Torontalului, km 6, proprietatea privata a județului Timis, municipiul Timișoara, jud. Timiș, acestea având următoarele caracteristici:

1.         Container tip birou Nr. 3      6058x2438x2591mm;

2.         Container tip birou Nr. 4      6058x2438x2591mm;

3.         Container tip birou Nr. 5      6058x2438x2591mm;

4.         Container tip birou Nr. 6      6058x2438x2591mm;

5.         Container tip birou Nr. 7      6058x2438x2591mm.

Închirierea se face conform H.C.J.T nr. 96/28.04.2021 cu modificările și completările ulterioare  și O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Consiliului Județean Timiș.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul de  gestionarea patrimoniului, Consiliului Județean Timiș din Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, camera 224, etaj 2, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 iar vineri între orele 08.00-14.00.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei şi se achită la casieria Consiliului Judeţean Timiş sau prin virament în contul RO78TREZ62121360250XXXXX.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/02/2022, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25/02/2022, până la ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Județean Timiș, cu sediul în Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02/03/2022, ora 10.00, la sediul Consiliului Județean Timiș, Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, sala 9, parter.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Timiș, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, Timișoara, tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256/498054, fax 0256/221990. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 31/01/2022.

Anterior Calendarul săptămânal al evenimentelor culturale în organizarea instituțiilor CJ Timiș
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support