Transparență decizională. Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.

Persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.

Având în vedere Referatul de aprobare nr.13480 din 18.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 2965 din 17.05.2022 al Muzeului Național al Banatului, înregistrat la Consiliul Județean Timiș cu nr. 13372 din 17.05.2022, prin care se solicită aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului, ținând cont de Avizul nr. 503 din 20.05.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș;

luând în considerare articolul 173 alin. (1) lit. a) conform căruia consiliul județean îndeplineşte atribuții în organizarea și funcționarea instituțiilor publice de interes județean și alin. (2) lit c) conform căruia consiliul județean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, statul de funcții al instituțiilor publice de interes județean; având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) art.173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și art.182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020, cu completările și modificările ulterioare;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr.91/2021.

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Propunerile, sugestiile și opiniile se vor depune la Registratura generală a Consiliului Județean Timiș, sau se vor transmite pe e-mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro, până la data de 09.06.2022, în atenția doamnei Coadă Cornelia-Mihaela, responsabil pentru relația cu societatea civilă în aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003.

Prezentul anunț a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Documentația completă poate fi consultată AICI.
Anterior Consiliul Județean Timiș anunță rezultatul probei selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 03.06.2022-proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier I debutant la Biroul pentru dezvoltare a turismului și evenimente
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support