Ședință ordinară

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 22 decembrie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Județului Timiș, în vederea demolării.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv, a Organigramei și Statului de funcții ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1/2016 a Consiliului Județean Timiș privind stabilirea unor măsuri privind blocul de locuințe situat în Timișoara, str. Martir Marius Ciopec, nr. 3.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intențiilor de înstrăinare a imobilelor monument istoric cu destinația de locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind respingerea cererilor de cumpărare a parcelelor de teren concesionate în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, proprietatea privată a Județului Timiș.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 97/28.04.2021 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiție publică “Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69 – Sânandrei”.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 10825/28.08.2014 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea DTA CORPORATION S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor județene pentru anul fiscal 2022.
 12. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru anul fiscal 2022 pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2022.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului onorific de „Ambasador Cultural al județului Timiș” domnului Cristian Măcelaru.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului onorific de „Ambasador Cultural al județului Timiș” domnului Ioan Holender.
 16. Proiect de hotărâre privind conferirea post mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Timiș” domnului Moise Petru.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării directe a serviciului de specialitate prestat de către societatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind strategia și soluțiile de operaționalizare a obiectivului de investiții “Centru de colectare legume – fructe în jud. Timiș – Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș”.
 19. Proiect de hotărâre modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 191/23.12.2021 privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor administrative ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 196/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar special din județul Timiș.
 21. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2021.
 22. Întrebări, interpelări.
Anterior Ședință extraordinară comemorativă și simpozion. Luni, 20 decembrie
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support