Ședință ordinară

Consiliul Județean Timiş se convoacă în ședință ordinară, care se va desfășura în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 28 februarie 2024, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 34/09.02.2024 privind aprobarea dreptului de trecere pe drumurile din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Cristian-Alin Moș.
 2. Proiect de hotărâre nr. 35/09.02.2024 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Timișoara, înscris în Cartea funciară nr. 438145 Timișoara.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 3. Proiect de hotărâre nr. 36/09.02.2024 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Județului Timiș.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 4. Proiect de hotărâre nr. 37/09.02.2024 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru specialiști din sănătate, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Comuna Giroc.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 5. Proiect de hotărâre nr. 38/09.02.2024 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Comuna Giroc.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 6. Proiect de hotărâre nr. 39/09.02.2024 privind acordarea dreptului de servitute de trecere auto și pietonal pentru drum identificat în Cartea funciară nr. 426816 Timișoara, în favoarea societății DUPOMAR S.R.L.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 7. Proiect de hotărâre nr. 40/09.02.2024 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun imobil situat în Timișoara, Bulevardul Victor Babeș, nr. 21, aflat în domeniul privat al Județului Timiș, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 8. Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2024 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Direcția de Prestări Servicii Timiș.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 9. Proiect de hotărâre nr. 42/12.02.2024 privind nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2023.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 10. Proiect de hotărâre nr. 43/13.02.2024 privind aprobarea alipirii unor imobile situate în municipiul Timișoara aflate în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 11. Proiect de hotărâre nr. 44/15.02.2024 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Timiș, în vederea demolării.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 12. Proiect de hotărâre nr. 45/14.02.2024 privind aprobarea închirierii unor spații în hala industrială proprietate a Societății Wally Junior S.R.L., edificată în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 13. Proiect de hotărâre nr. 47/16.02.2024 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general, etapa Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție publică „Amenajarea și echiparea „lacului” Muzeului Satului Bănățean Timișoara (MSBT) pentru organizare evenimente culturale”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 14. Proiect de hotărâre nr. 345/21.12.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Timiș.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 15. Proiect de hotărâre nr. 49/20.02.2024 privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării căminului pentru persoane vârstnice în anul 2024.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 16. Proiect de hotărâre nr. 50/20.02.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 296/19.12.2023 privind aprobarea dreptului de trecere pe drumurile din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, în favoarea parcelei de teren identificate conform Cărții funciare nr. 455185.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Cristian-Alin Moș.
 17. Proiect de hotărâre nr. 51/20.02.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică “Amenajarea intersecțiilor DJ592 cu strada Hodoș din localitatea Albina și cu DJ592A – Sacoșu Turcesc“.
  Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Constantin Proteasa.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de custodie în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 19. Proiect de hotărâre nr. 53/21.02.2024 privind aprobarea desființării serviciului social – Centrul de Plasament Lugoj, str. Bocșei nr. 32.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 20. Proiect de hotărâre nr. 54/21.02.2024 privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale – 2024.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 21. Proiect de hotărâre nr. 55/21.02.2024 privind aprobarea alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale rezidențiale destinate copiilor, tinerilor și cuplurilor mama-copil din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian Nica.
 22. Întrebări, interpelări, informări.
Anterior Sensurile giratorii provizorii de la Giroc: două eliminate și două extinse 
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support