Ședință ordinară

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura cu prezență fizică, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 31 mai, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii depozitului de deșeuri urbane Lugoj, din domeniul public al județului Timiș în domeniul public al municipiului Lugoj.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 ale societății Service Cons Prest S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Pișchia în domeniul public al Județului Timiș în vederea clasării traseului drumului comunal DC 52 ca drum județean.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Orțișoara în domeniul public al Județului Timiș în vederea clasării traseului drumului comunal DC 52 ca drum județean.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru specialiști din sănătate, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Comuna Giroc.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în comuna Tomești, aflate în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 206/2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a Contractului de concesiune de lucrări pentru realizarea investiției „Parcare etajată și servicii Bd-ul Regele Mihai I – municipiul Timișoara”.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 46/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică „Modernizare DJ 585 limită județ Caraș Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L = 2,34 km, din care necesar modernizare L=1,755 km”.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 239/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 585 limita județului Caraș-Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L = 2,34 km” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 377/22.12.2022 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2023.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 326/2022 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul: „Sprijin pentru pregătirea documentației aferente proiectului: Gestionarea eficientă a deșeurilor în Depozitul de deșeuri nepericuloase din Comuna Ghizela în vederea accelerării tranziției spre economia circulară”.
 13. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiș.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 180/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică „Reabilitarea DJ 693B Ivanda-Haltă CEBZA, km 6+700-12+300, L=5,6 km”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 209/29.09.2021 privind aprobarea achiziționării directe a unor servicii de specialitate prestate de către societatea RUWATIM SMDP S.R.L.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”, proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1.
 18. Întrebări, interpelări, informări.
Anterior Centralizator privind punctajele acordate de comisia de concurs la proba interviu a concursului de recrutare în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior (ID 532.435) la Serviciul de control intern managerial – Direcția de resurse umane și control intern managerial, organizat în data de 23.05.2023 – proba scrisă
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support