Ședință ordinară

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura cu prezență fizică, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 29 martie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil înscris în Cartea funciară nr. 417800, comuna Giroc, proprietate publică a Județului Timiș.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 241/31.08.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 585 limită județ Caraș Severin-Visag, km 36+200 – 38+540, L=2,34 km”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 609H Târgoviște – Babșa (cca. 2,5 km)“.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Direcția de Prestări Servicii Timiș.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății RUWATIM SMDP S.R.L. pe anul 2023.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Pietroasa, în domeniul public al Județului Timiș.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 94/30.03.2022 privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor Administrative ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 118/28.05.2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged”, Acronim BABYROHU, cod ROHU-443.
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități.
 13. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Timiș la „Rețeaua Economică a Regiunilor celor Trei Mări”.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 116/25.05.2013 privind aprobarea Contractului de concesiune a serviciului de operare a Depozitului de deșeuri nepericuloase din comuna Ghizela, județul Timiș din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș’’.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 377/22.12.2022 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2023.
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a programelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept public.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de defrișare, cosit și întreținere a unor spații verzi pentru unele imobile de pe domeniul public și privat al județului Timiș de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 381/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.
 20. Întrebări, interpelări, informări.
Anterior Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support