Ședință ordinară

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura cu prezență fizică, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 31 ianuarie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 91/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Timiș.
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 403422, din domeniul public al Municipiului Lugoj, în domeniul public al Județului Timiș.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil înscris în Cartea funciară nr. 438731 Timișoara, proprietatea publică a Județului Timiș, în două loturi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în localitatea Timișoara, Calea Torontalului, km. 3, înscris în Cartea funciară nr. 447336 Timișoara.
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Județului Timiș, în vederea demolării.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți.
 7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș asupra unui bun mobil aflat în domeniul privat al Județului Timiș.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării părților sociale deținute de Județul Timiș la societatea SCHILIFT S.R.L. către un asociat din societate.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Timiș.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 2022 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 Lugoj, centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru perioada 2022 – 2023.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru perioada 2022 – 2023.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul școlar 2023-2024.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare pentru unitățile de învățământ liceal special din județul Timiș, pentru anul școlar 2023-2024.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Casa de tip familial Ioana, în sat Mănăstire, comuna Birda.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Centrul de servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane/asistent maternal profesionist.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Timiș și bugetul Consiliilor locale – 2023.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de modificare și reafirmare a Contractului de asistență pentru Proiect dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Societatea Aquatim S.A. și Județul Timiș din data de 17.09.2013, cu privire la proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș” și „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020”.
 20. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2022.
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 94/2022 privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor Administrative ale instituțiilor de cultură de interes județean.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului tarifar orar pentru cheltuielile cu salariile personalului încadrat pe posturile suplimentare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe de către Județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă, către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., a serviciilor de „Asigurare a esteticii rutiere – Curățarea de gunoi a zonei drumurilor județene din Județul Timiș”.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2022.
 25. Întrebări, interpelări, informări.
Anterior Evenimentele culturale ale săptămânii, în organizarea instituțiilor CJ Timiș
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support