Aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  elaborarea  Proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 273/2021 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022.

        Persoanele fizice și juridice  interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 273/2021 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022.

        Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13213/16.05.2022 al președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 13214/16.05.2022 al Direcției de buget-finanțe – Compartimentul de venituri prin care se solicită aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 273/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022;

        Tinând cont de Avizul nr. 493/17.05.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș;

        Luând în considerare adresa nr. 2450/03.05.2022 a Direcției de Prestări Servicii Timiș și adresa nr. 11852/04.05.2022 a Direcției de administrare a patrimoniului – Serviciul de gestionare a patrimoniului;

        Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 173 alin. (1) lit. b) și e), art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020, cu modificările și completările ulterioare;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       Propunerile, sugestiile și opiniile se vor depune la Registratura generală a Consiliului Județean Timiș, sau se vor transmite pe  e-mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro, până la data de 31.05.2022, în atenția doamnei Coadă Cornelia-Mihaela, responsabil pentru relația cu societatea  civilă în aplicarea prevederilor  Legii nr. 52/2003.

       Prezentul anunț  a fost  întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

        Alăturat puteți citi textul integral al proiectului de hotărâre – https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anunta-Legea-52-PHCJT-Modificare-Anexa-1-la-HCJT-nr.273.pdf

Anterior Timișenii mai au o săptămână pentru a depune proiecte pe programul de bugetare participativă al Consiliului Județean
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support