Page 1 - 24
P. 1

CJT


            Agendă                                         imiș
         ....................................................................................................................................................
                                 Periodic de informare administrativă

                           l Anul IV l Nr. 24 l Ianuarie 2021 l Tiraj 100.000 l Se distribuie gratuit l


      Din sumar:          Să ducem Timișul în față!

      Licitație lansată
      pentru noul drum         Dragi timișeni,                                    digitalizării instituției, pentru că
      de legătură între A1,       Am intrat într-un nou an cu                              este aberant ca în anul 2021
      Aeroport și Centură      speranță și încredere că împre-                              să mai plimbăm hârtii și mape,
                                                                  iar cetățenii să piardă timp la
                     ună vom reuși să facem multe
               pag 4    lucruri frumoase, astfel încât                             ghișee, într-o perioadă în care
                                                                  tehnologia ne permite să lucrăm
                     să fim cu adevărat mândri de
      1.2 milioane euro       județul în care trăim. Noi, ca                            cu documente și informații într-
                                                                  un sistem electronic, mult mai
                     administrație județeană, știm
      de la Consiliul        foarte bine ce avem de făcut,                            rapid, mai practic, mai eficient,
      Județean pentru        cunoaștem potențialul de care                             mai transparent. Nu în cele din
                     dispunem, oportunitățile exis-
                                                                  urmă, vom fi focusați pe con-
      spitalele orășenești și    tente și, totodată, avem energia                             tinuarea și finalizarea marilor
      municipale din Timiș     și voința necesare pentru a pune                             proiecte de infrastructură ale
                                                                  județului, să punem  presiune,
                     în aplicare ideile și planurile fă-
               pag 5    cute pentru 2021. Suntem, de                             în sensul bun al cuvântului,
                     luna trecută, într-o echipă com-
                                                                  pentru accelerarea acestora și
      Siguranța cetățenilor,    pletă de conducere la nivelul                             să aducem îmbunătățiri acolo
                     consiliului județean, cu doi noi
                                                                  unde, împreună cu specialiștii,
      o prioritate a        colegi tineri și entuziaști și am                          vom considera că se poate
      Consiliului Județean     mare încredere în determinarea                              face mai bine. De fapt, acesta
                                                                  este și scopul nostru, acela de
                     și capacitatea lor de a performa
      Timiș             în administrație, de a ține ritmul                            a face mai bine, pentru ca oa-
                     cu noile provocări care apar și                           menii să fie mulțumiți, iar noi să
               pag 6    de a se integra într-o viziune                            avem satisfacția că le-am făcut
                     unitară și modernă pentru dez-                              viața măcar un pic mai ușoară.
      3.1 milioane lei pentru    voltarea județului. Firește, avem                             Pentru asta, trebuie să ducem
                                                                  Timișul în față, acolo unde ne
      renovarea Bibliotecii    stabilite anumite priorități, care            și avem nevoie de personal cât place să știm că îi e locul. Și îl
                     vor contura modul general de trebui redimensionată activita-
      Județene Timiș        lucru și obiectivele de îndepli- tea compartimentului din acest mai calificat pentru a putea im- vom duce!
                     nit. Astfel, vom pune un mare domeniu. Trebuie să pregătim plementa proiectele pe care     Alin Nica,
               pag 8    accent pe accesarea fondurilor portofoliul de proiecte pentru urmează să le depunem. Apoi,  Președintele Consiliului
                     europene și tocmai de aceea va noul exercițiu bugetar european se impune categoric realizarea   Județean Timiș
      O centură la nivel de autostradă pentru Timișoara
        Drumuri bune, timp scurtat, condiții reprezentanților CNAIR și ai companiei făcut solicitarea în cadrul unei ședințe Timișoara având nevoie de o centură la
      sigure! Acestea sunt obiectivele ur- care realizează studiul de fezabilitate al de lucru, unde au fost prezentate o serie nivel de autostradă pentru a-și dezlănțui
      mărite de administrația județeană în autostrăzii Timișoara - Moravița să gene- de variante de traseu pentru autostrada adevăratul potențial de pol regional. Au
      ceea ce privește infrastructura rutieră reze o propunere de traseu care să cu- ce va lega Timișoara de capitala Serbi- fost abordate probleme de rentabilitate,
      și în acest registru se înscrie și solici- prindă Timișoara, prin două bretele, atât ei. În susținerea opțiunii mele, de a găsi de mediu, cât și de impact economic
      tarea președintelui Consiliului Județean pe partea de est, cât și pe cea de vest. un traseu cu ambele variante, cu două pozitiv pentru localitățile traversate. De
      Timiș, Alin Nica, în privința autostră- Astfel, am asigura o centură la nivel de bretele, am subliniat că trebuie gândit asemenea, au fost propuse discuției va-

      zii Timișoara-Moravița: „Am solicitat autostradă pentru municipiul nostru. Am la nivel mare, strategic, pe termen lung, riante ce ocolesc municipiul atât prin est,
                                                              cât și prin vest, cu legături, de exemplu,
                                                              la viitorul drum ce va face legătura între
                                                              A1 și DN 69 (printre Beregsău Mare și
                                                              Săcălaz, coborând spre Diniaș), la nodul
                                                              de la Remetea Mare, sau chiar în zona
                                                              Recașului, această variantă fiind însă și
                                                              cea mai îndepărtată de Timișoara.
                                                                În ceea ce privește traseul prin
                                                              est, un avantaj de conectare la actu-
                                                              alul nod de la Remetea Mare, conform
                                                              proiectanților, ar fi și drumul de patru
                                                              benzi pe care noi, Consiliul Județean,
                                                              îl construim între această descărcare și
                                                              Centura Timișoarei, în proximitatea ae-
                                                              roportului.
                                                                Voi propune partenerilor de la Pri-
                                                              măria Timișoara să susținem împreună
                                                              această variantă, atât administrativ, cât și
                                                              politic, întrucât reprezintă o șansă imen-
                                                              să pentru municipiu și județ care n-ar tre-
                                                              bui ratată. Variantele de traseu prezenta-
                                                              te au caracter de linii directoare, urmând
                                                              a fi definitivate în funcție de propunerile,
                                                              problemele și soluțiile înaintate”.
   1   2   3   4   5   6