Formular on-line de înscriere în baza de date a persoanelor fizice/organizațiilor interesate de consultare conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Având în vedere prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și anume art. 51 și 52, referitoare la comunicarea în vederea consultării cu aceste organizații pentru stabilirea unor programe sau activități comune, Direcția Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă (DGDRSC) pune la dispoziția organizațiilor interesate Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidența Secretariatului General al Guvernului.Obiectivele acestui registru vizează:

Pentru a vă putea înscrie în registru vă rugăm să completați formularul de mai jos și să atașați în format .pdf următoarele documente:Timp estimat de completare: 5 minute