Formular solicitare informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001

Prezentul formular este destinat doar cererilor formulate în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Reclamație administrativă

Prezenta reclamație administrativă este formulată în temeiul Legii nr. 544/2001.
Timp estimat de completare: 5 minute