Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - Persoane fizice

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - Persoane fizice prin mandatar

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - Persoane fizice reprezentate de avocat

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - Persoane juridice

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - Executor judecătoresc

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - Lichidator judiciar

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.
Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Formular pentru exercitarea dreptului de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având altă destinație decât cea de locuință - SAD

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.
Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.
Timp estimat de completare: 5 minute