Cerere informații documentații de urbanism

* În cerere se vor preciza, în sistem Stereo70, coordonatele punctelor specifice fiecărui obiectiv pentru care se solicită informațiile.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Cerere aviz structură de specialitate autorizație de construire-desființare

* Se va semna de arhitectul - şef sau « pentru arhitectul - şef » de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.
Timp estimat de completare: 5 minute

Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Cerere aviz structură de specialitate certificat de urbanism

* Se va semna de arhitectul-şef sau « pentru arhitectul-şef » de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.
Timp estimat de completare: 5 minute


Formulare online | Consiliul Județean Timiș

Cerere certificat atestare edificare/desființare construcție

Timp estimat de completare: 5 minute