Nr. Contract 42/4667/19-02-2024

Contract de servicii de expertizare tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor realizate pentru investiția ”Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare extindere și dotare Centru de zi Periam”

Nr. Contract 41/4255/15-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - lapte UHT pentru Lotul V - Zona V - Jimbolia - Sânnicolau Mare

Nr. Contract 40/4254/15-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - lapte UHT pentru Lotul IV - Zona IV - Buziaș - Pișchia

Nr. Contract 39/4253/15-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - lapte UHT pentru Lotul III - Zona III - Voiteg - Deta

Nr. Contract 38/4252/15-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - lapte UHT pentru Lotul II - Zona II - Lugoj - Margina

Nr. Contract 37/4251/15-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - lapte UHT pentru Lotul I - Zona I - Timișoara

Nr. Contract 36/4212/14-02-2024

Contract de servicii de proiectare documentație tehnică Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Proiect Înființare centru de recuperare pentru minori cu adicții, proiectare (SF și PT) – buget participativ 2022”

Nr. Contract 35/4155/14-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - măr pentru Lotul V - Zona V - Jimbolia - Sânnicolau Mare

Nr. Contract 34/4154/14-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - măr pentru Lotul IV - Zona IV - Buziaș - Pișchia

Nr. Contract 33/4153/14-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - măr pentru Lotul III - Zona III - Voiteg - Deta

Nr. Contract 32/4152/14-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - măr pentru Lotul II - Zona II - Lugoj - Margina

Nr. Contract 31/4151/14-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - măr pentru Lotul I - Zona I - Timișoara

Nr. Contract 30/3405/07-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - biscuiți uscați pentru Lotul V - Zona V - Jimbolia - Sânnicolau Mare

Nr. Contract 29/3404/07-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - biscuiți uscați pentru Lotul IV - Zona IV - Buziaș - Pișchia

Nr. Contract 28/3403/07-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - biscuiți uscați pentru Lotul III - Zona III - Voiteg - Deta

Nr. Contract 27/3402/07-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - biscuiți uscați pentru Lotul II - Zona II - Lugoj - Margina

Nr. Contract 26/3401/07-02-2024

Contract subsecvent 1 de furnizare produse - biscuiți uscați pentru Lotul I - Zona I - Timișoara

Nr. Contract 25/3355/07-02-2024

Contract de servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru proiectul: „Servicii de proiectare în vederea construirii Celula III din Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela”

Nr. Contract 24/3351/07-02-2024

Contract de furnizare echipamente electronice și IT (software și hardware) pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1

Nr. Contract 23/3040/05-02-2024

Contract de furnizare echipamente digitale pentru dotarea laboratoarelor de științe din unitățile de învățământ preuniversitar cât și a cabinetelor școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice etc), în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Nr. Contract 22/2845/01-02-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - lapte UHT, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul V - Zona V - Jimbolia - Sânnicolau Mare

Nr. Contract 21/2844/01-02-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - lapte UHT, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul IV - Zona IV - Buziaș - Pișchia

Nr. Contract 20/2843/01-02-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - lapte UHT, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul III - Zona III - Voiteg - Deta

Nr. Contract 19/2842/01-02-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - lapte UHT, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul II - Zona II - Lugoj - Margina

Nr. Contract 18/2841/01-02-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - lapte UHT, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul I - Zona I - Timișoara

Nr. Contract 17/2588/30-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - măr, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul V - Zona V - Jimbolia - Sânnicolau Mare

Nr. Contract 16/2587/30-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - măr, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul IV - Zona IV - Buziaș - Pișchia

Nr. Contract 15/2586/30-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - măr, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul III - Zona III - Voiteg - Deta

Nr. Contract 14/2585/30-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - măr, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul II - Zona II - Lugoj - Margina

Nr. Contract 13/2584/30-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - măr, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul I - Zona I - Timișoara

Nr. Contract 12/2434/29-01-2024

Contract de servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 593 Șag (DJ 593)-Sânmihaiu Român (DJ 591A)

Nr. Contract 11/2111/25-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - biscuiți uscați, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul V - Zona V - Jimbolia - Sânnicolau Mare

Nr. Contract 10/2110/25-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - biscuiți uscați, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul IV - Zona IV - Buziaș - Pișchia

Nr. Contract 9/2109/25-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - biscuiți uscați, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul III - Zona III - Voiteg - Deta

Nr. Contract 8/2108/25-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - biscuiți uscați, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul II - Zona II - Lugoj - Margina

Nr. Contract 7/2107/25-01-2024

Acord-cadru de: furnizare produse - biscuiți uscați, în cadrul ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” pentru Lotul I - Zona I - Timișoara

Nr. Contract 6/2104/25-01-2024

Contract de execuție lucrări suplimentare la obiectivul de investiții Bazin de înot didactic în orașul Jimbolia, județul Timiș

Nr. Contract 5/1938/21-01-2024

Contract de servicii Actualizare Proiect tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului ”Pod pe DJ 584A, km 0+766, la Găvojdia, comuna Găvojdia”

Nr. Contract 4/1327/17-01-2024

Contract de achiziție Instalații de anti-efracție și supraveghere video a spațiilor pentru obiectivul de investiții ”Bazin de înot didactic în orașul Jimbolia, județul Timiș” - proiectare și execuție

Nr. Contract 3/1265/16-01-2024

Lucrări suplimentare privind amenajarea ca sensuri giratorii provizorii a intersecțiilor drumului județean DJ 595 (Calea Timișoarei din loc. Giroc) cu Bd. Aviației, Bd. Soarelui, Str. Jupiter și Str. Neptun (P.Th.: Modificare Sistematizare circulație pe Calea Timișoarei (DJ 595) pe sectorul între Bd. Aviației și str. Gării)

Nr. Contract 2/130/04-01-2024

Contract subsecvent de prestări servicii nr. 4 având ca obiect servicii de difuzare/ distribuire a trimiterilor neadresate corespondente publicației „Agendă CJTimiș” a Consiliului Județean Timiș

Nr. Contract 1/129/04-01-2024

Contract subsecvent de prestări servicii nr. 4 de machetare (paginarea materialelor furnizate de achizitor sub formă de texte și imagini conform unui ghid de punere în pagină), tipărire și livrare la unitatea specializată în difuzare/ distribuire a publicației „Agendă CJTimiș”