Nr. 62/04-01-2022

Furnizare panou temporar și placă permanentă în vederea promovării proiectului ”Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș”, Acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1

Anexe
Documentație achiziție directă
Model formulare în format editabil