Nr. 17281/12-06-2024

Achiziție SISTEM RADIO VHF DIGITAL PENTRU ÎNȘTIINȚARE MEMBRI CJSU 1 COMPLET pentru ISU Banat

Anexe
Formulare_format editabil
Documentație aferentă achiziție directă

Nr. 13706/15-05-2024

ACHIZITIE APARAT FOTO DSLR

Anexe
ANUNT PUBLICITAR_CAIET SARCINI_MODEL CONTRACT_MODEL FORMULARE
Model formulare in format editabil
Anunt SEAP

Nr. 12815/07-05-2024

Achizitie servicii pentru Elaborarea Studiului de calitate a aerului pentru realizarea Planului de Menținere a calității aerului pentru județul Timiș și Elaborarea planului de Menținere a calității aerului pentru Județul Timiș

Anexe
Documentație aferentă achiziție directă
Formulare_format editabil

Nr. 10850/16-04-2024

”Servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu din Palatul Administrativ și pentru sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu din Complexul Bastion Theresia”

Anexe
Documentatie de atribuire
Formulare -format editabil

Nr. 10593/12-04-2024

Achiziție materiale birotică si papetarie

Achiziție materiale birotică si papetarie

Anexe
Anunt achizitie directă
Caiet de sarcini
Draft de contract
Model de Formulare in format editabil

Nr. 8424/22-03-2024

Elaborare documentații tehnico-economice fazele - Studiu de Fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și Proiect tehnic – privind investiția:” Modernizare DJ 595E Moșnița Veche-Ghiroda”

Anexe
Documentație aferentă achiziție directă
Formulare_format editabil
Solicitare /raspuns la solicitarea de clarificari

Nr. 8251/21-03-2024

Dotarea cu mobilier și echipamente audio-video/ IT a Centrului Multifuncțional și a Centrului Info Bastion. (reluată)

Anexe
Caiet de sarcini
draft de contract
Anunt achizitie directă
Model de Formulare in format editabil

Nr. 6437/06-03-2024

Dotarea cu mobilier și echipamente audio-video/ IT a Centrului Multifuncțional și a Centrului Info Bastion.

Anexe
Anunt achizitie directă
Caiet de sarcini
Model de Formulare in format editabil
Draft de contract
Solicitare - Raspuns clarificari

Nr. 5726/28-02-2024

- Sistem multimedia interactiv

Sistem multimedia interactiv

Anexe
Model de Formulare in format editabil
Anunt achizitie si documentație de atribuire
Caiet de sarcini
Draft de contract

Nr. 1377/17-01-2024

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru proiectul: ”Asigurarea capacităților de transfer necesare pentru toate deșeurile municipale colectate prin upgradarea/modernizarea Stației de transfer Timișoara și Centrele de colectare Jimbolia, Deta și Făget”

Anexe
Documentație achiziție directă
Model formulare în format editabil
Clarificare din oficiu
Răspuns_solicitare clarificări

Nr. 763/11-01-2024

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru proiectul: ”Servicii de proiectare în vederea construirii Celula III din Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela”

Anexe
Formulare -format editabil
Documentatie de atribuire