Nr. 5726/28-02-2024

- Sistem multimedia interactiv

Sistem multimedia interactiv

Anexe
Model de Formulare in format editabil
Anunt achizitie si documentație de atribuire
Caiet de sarcini
Draft de contract

Nr. 1377/17-01-2024

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru proiectul: ”Asigurarea capacităților de transfer necesare pentru toate deșeurile municipale colectate prin upgradarea/modernizarea Stației de transfer Timișoara și Centrele de colectare Jimbolia, Deta și Făget”

Anexe
Documentație achiziție directă
Model formulare în format editabil
Clarificare din oficiu
Răspuns_solicitare clarificări

Nr. 763/11-01-2024

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru proiectul: ”Servicii de proiectare în vederea construirii Celula III din Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela”

Anexe
Formulare -format editabil
Documentatie de atribuire