Nr. 305/23-05-2024

DISPOZIȚIA nr. 305/23.05.204 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință ordinară 29 mai 2024

Redactat:

Nr. 267/08-05-2024

Dispozitia nr.267/08.05.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 266/30-04-2024

Dispozitia nr. 266/30.04.2024 privind majorarea salariilor de baza persoanelor nominalizate in echipele de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene neramburabile pentru luna aprilie 2024

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 265/30-04-2024

Dispozitia nr.265/30.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 264/30-04-2024

Dispozitia nr. 264/30.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 263/30-04-2024

Dispozitia nr. 263/30.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 262/30-04-2024

Dispozitia nr. 262/30.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 261/29-04-2024

Dispozitia nr. 261/29.04.2024 privind constituirea Comisiei de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Județului Timiș

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 260/26-04-2024

Dispozitia nr. 260/26.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 259/26-04-2024

Dispozitia nr. 259/26.04.2024 privind apobarea Procedurii interne de selectie a functionarilor publici si a personalului contractual pentru ocuparea prin transfer a unor functii vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 258/26-04-2024

Dispozitia nr. 258/26.04.2024 privind desemnarea utilizatorilor pentru accesul şi utilizarea platformei, seturilor de date și serviciilor online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Redactat: Direcția de buget-finanțe

Nr. 257/26-04-2024

Dispozitia nr. 257/26.04.2024 privind propunerea de aprobare a membrilor comisiei de receptie privind lucrari suplimentare la obiectivul de investitii Bazinul de inot didactic in judetul Timis - Proiect pilot pe amplasamentul din orasul Jimbolia

Redactat: Serviciul de investiții

Nr. 256/25-04-2024

Dispozitia nr.256/25.04.2024 privind acordarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs la concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta de sef serviciu la Serviciul juridic si contencios in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis organizat in data de 22.04.2024- proba scrisa

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 255/25-04-2024

Dispozitia nr.255/25.04.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție ”Cap tractor pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș”

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 254/25-04-2024

Dispozitia nr. 254/25.04.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare Achiziție - Microbuz pentru transport elevi -Liceul Tehnologic Special ”Gheorghe Atanasiu” Timișoara

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 253/25-04-2024

Dispozitia nr. 253/25.04.2024 privind aprobarea transformari unei functii publice de executie din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 252/25-04-2024

Dispozitia nr. 252/25.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 251/23-04-2024

Dispozitia nr. 251/23.04.2024 privind constituirea comisiei de recepţie a serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în cadrul proiectului „Restaurarea obiectivului Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului”

Redactat: Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții

Nr. 250/23-04-2024

Dispozitia nr.250/23.04.2024 privind propunerea de aprobare a membrilor comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizarea sistemului de incalzire/climatizare in corpul vechi al Palatului Administrativ

Redactat: Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții

Nr. 249/22-04-2024

Dispozitia nr. 249/22.04.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie din Statul de functii a DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 248/22-04-2024

Dispozitia nr. 248/22.04.2024 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul Lucrări suplimentare privind Amenajarea ca sensuri giratorii provizorii a intersecțiilor drumului judetean DJ 595 (Calea Timișoarei din loc. Giroc) cu Bd. Aviației, Bd. Soarelui, Str. Jupiter si Str. Neptun (P. Th.: Sistematizarea circulației pe Calea Timișoarei (DJ 595) pe sectorul între Bd. Aviației și str. Gării

Redactat: Direcția de drumuri și transport

Nr. 247/19-04-2024

Dispozitia nr. 247/19.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 246/19-04-2024

Dispozitia nr.246/19.04.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie vacanta din Statul de functii al Directiei de Prestari Servicii Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 245/19-04-2024

Dispozitia nr. 245/19.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 244/19-04-2024

Dispozitia nr.244/19.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 243/19-04-2024

Dispozitia nr.243/19.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 242/19-04-2024

Dispozitia nr. 242/19.04.2024 privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație, a spațiului situat Bastionul ”Theresia” Timișoara, Corp B, traveea B1.17

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 241/18-04-2024

DISPOZIȚIA nr. 241/18.04.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință ordinară 24 aprilie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 240/17-04-2024

Dispozitia nr. 240/17.04.2024 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managerilor institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Timis pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 239/17-04-2024

Dispozitia nr. 239/17.04.2024 privind constituirea Comisiei de primire și soluționare a cazurilor de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuire morală la locul de muncă, precum și a Registrului de semnalare a cazurilor de hărțuire

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 238/16-04-2024

Dispozitia nr. 238/16.04.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări ”Lucrări de întreținere periodică a unor drumuri judeţene prin realizarea de macadam și tratamente bituminoase

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 237/15-04-2024

Dispozitia nr. 237/15.04.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de mobilier si echipamente aferente dotării sălilor de clasa, a laboratoarelor de științe din unitățile de învățământ preuniversitar cât și a cabinetelor școlare (inclusiv săli de sport și cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice etc), în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 236/15-04-2024

Dispozitia nr.236/15.04.2024 privind acordarea voucherelor de vcanta si utilizarea lor de catre angajatii proprii ali Consiliului Judetean Timis in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 235/11-04-2024

Dispozitia nr. 235/11.04.2024 privind numirea comisiei de recepție pentru “Sistem integrat de distributie si afisare video” - achiziționate în urma Contractului de achizitie publică nr. 46/6205/04.03.2024

Redactat: Biroul de telecomunicații și transformare digital

Nr. 234/11-03-2024

Dispozitia nr. 234/11.04.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor si a expertului cooptat pentru atribuirea contractului de lucrări „MODERNIZARE DJ 609H TÂRGOVIȘTE – BABȘA”

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 233/10-04-2024

Dispozitia nr.233/10.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 232/10-04-2024

Dispozitia nr.232/10.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 231/10-04-2024

Dispozitia nr.231/10.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 230/10-04-2024

Dispozitia nr.230/10.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 229/10-04-2024

Dispozitia nr.229/10.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 228/10-04-2024

Dispozitia nr. 228/10.04.2024 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de promovare organizat in data de 24 mai 2024- proba scrisa in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul de relatii externe, protocol si mediul de afaceri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 227/10-04-2024

Dispozitia nr. 227/10.04.2024 privind aprobarea plății îndemnizației pentru membrii şi secretariatele comisiilor de evaluare a managerilor Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara, Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și Muzeului Național de Artă Timișoara, pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 226/10-04-2024

Dispozitia nr. 226/10.04.2024 privind aprobarea transformării unor funcții contractuale de execuție din Statul de funcții al Muzeului Satului Bănățean Timișoara

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 225/10-04-2024

Dispozitia nr.225/10.04.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 224/10-04-2024

Dispozitia nr. 224/10.04.2024 privind aprobarea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din instituţiile şi autorităţile publice

Redactat: Direcția de buget-finanțe

Nr. 223/10-04-2024

Dispozitia nr.223/10.04.2024 privind aprobarea Ghidului pentru prevenirea şi combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărțuirii morale la locul de muncă

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 222/09-04-2024

Dispozitia nr. 222/09.04.2024 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în cadrul Consiliului Județean Timiș 2023 - 2027

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 221/09-04-2024

Dispozitia nr. 221/09.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 220/09-04-2024

Dispozitia nr. 220/09.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 219/09-04-2024

Dispozitia nr.219/09.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 218/08-04-2024

Dispozitia nr. 218/08.04.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 217/05-04-2024

Dispozitia nr. 217/05.04.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 216/04-04-2024

Dispozitia nr.216/04.04.2024 privind majorarea salariilor de baza persoanelor nominalizate in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerabursabile pentru luna martie 2024

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 215/04-04-2024

Dispozitia nr.215/04.04.2024 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe raza UAT Mașloc, expropriate pentru realizarea obiectivului de utilitate publică “Modernizare DJ 691 Sector Nod de descărcare A1-Limită Județ Arad “

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 214/04-04-2024

Dispozitia nr.214/04.04.2024 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe raza UAT Fibiș, expropriate pentru realizarea obiectivului de utilitate publică “Modernizare DJ 691 Sector Nod de descărcare A1-Limită Județ Arad “

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 213/04-04-2024

Dispozitia nr.213/04.04.2024 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe raza UAT Pișchia, expropriate pentru realizarea obiectivului de utilitate publică “Modernizare DJ 691 Sector Nod de descărcare A1-Limită Județ Arad “

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 212/04-04-2024

Dispozitia nr. 212/04.04.2024 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe raza UAT Giarmata, expropriate pentru realizarea obiectivului de utilitate publică “Modernizare DJ 691 Sector Nod de descărcare A1-Limită Județ Arad “

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 211/04-04-2024

Dispozitia nr.211/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 210/04-04-2024

Dispozitia nr.210/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 209/04-04-2024

Dispozitia nr.209/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 208/04-04-2024

Dispozitia nr.208/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 207/04-04-2024

Dispozitia nr.207/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 206/04-04-2024

Dispozitia nr.206/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 205/04-04-2024

Dispozitia nr.205/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 204/04-04-2024

Dispozitia nr.204/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 203/04-04-2024

Dispozitia nr. 203/04.04.2024 privind constituirea Comisiei de recepției a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă și periodică, inclusiv cele privind siguranța rutieră (întreținerea periodică), la drumurile și podurile județene, realizate în baza contractelor încheiate de Consiliul Județean Timiș, Direcția de drumuri și transport, până la data de 31.12.202

Redactat: Direcția de drumuri și transport

Nr. 202/04-04-2024

Dispozitia nr. 202/04.04.2024 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie vacante din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 201/04-04-2024

Dispozitia nr.201/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 200/03-04-2024

Dispozitia nr. 200/03.04.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări de execuție „Renovare energetică moderată a clădirii centrului școlar pentru educație incluzivă Constantin Păunescu Recaș”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 199/02-04-2024

Dispozitia nr.199/02.04.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 198/02-04-2024

Dispozitia nr.198/02.04.2024 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor sportive și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

Redactat: Biroul de cultură, învăţământ, minorități, sport și culte

Nr. 197/29-03-2024

Dispozitia nr.197/29.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări de execuție, lucrări suplimentare și lucrări în completare (izolații conducte interioare și coloane verticale, sistem colectare condens ventiloconvectori, racordare chiller, alimentare electrică chiller) privind obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea sistemului de încălzire/climatizare în corpul vechi al Palatului Administrativ”

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 196/28-03-2024

Dispozitia nr.196/28.03.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic IRIS cu realizarea de măsuri de sprijinire și a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile” cod MySMIS 116274

Redactat: Serviciul de investiții

Nr. 195/28-03-2024

Dispozitia nr.195/28.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 194/28-03-2024

Dispozitia nr.194/28.03.2024 privind modificarea Dispozitiei nr. 160/12.03.2024 in ceea ce priveste constituirea U.I.P. Drum de conectivitate (Drum nou de legatura la reteaua primara) A1- Timisoara-Aeroportul Traian Vuia/DNCT (profil 2+2) cod SMIS 320428 finantat prin Programul Transport 2021-2027

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 193/28-03-2024

Dispozitia nr. 193/28.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 192/28-03-2024

Dispozitia nr. 192/28.03.2024 privind aprobarea plății îndemnizației pentru membrii şi secretariatul comisiilor de evaluare a managerului Muzeului Național al Banatului, Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel” și Muzeului Satului Bănățean Timișoara, pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 191/27-03-2024

Dispozitia nr. 191/27.03.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic IRIS cu realizarea de măsuri de sprijinire și a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile” cod MySMIS 116274

Redactat: Serviciul de investiții

Nr. 190/26-03-2024

Dispozitia nr. 190/26.03.2024 rivind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovare energetică moderată a clădirii administrative - Localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27-33, Jud. Timiș, CF 400067”

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 189/26-03-2024

Dispozitia nr. 189/26.03.2024 privind numirea comisiei de evaluarea ofertelor pentru atribuire Contract lucrări de execuție privind realizarea obiectivului de investiție publică din cadrul proiectului “Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C 8 - Corp C 9 – Aerogară

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 188/26-03-2024

Dispozitia nr.188/26.03.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie din Statul de functii al Muzeului Natinal al Banatului

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 187/26-03-2024

Dispozitia nr. 187/26.03.2024 pentru aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi a Timis prin Decizia nr. 33/2017

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 186/26-03-2024

Dispozitia nr. 186/26.03.2024 pentru aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi a Timis prin Decizia nr. 33/2017

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 185/26-03-2024

Dispozitia nr. 185/26.03.2024 pentru modificarea Dispoziției nr. 273/21.03.2023 privind constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului C11-PI1-8, intitulat „Cu bicicleta prin vest – traseu cicloturistic”, din Investiția I.4 „Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta 11 – Turism și cultură

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 184/22-03-2024

Dispozitia nr. 184/22.03.2024 privind constituirea Comisiei de preluare a documentaţiilor tehnico-economice privind proiectul „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia”

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 183/22-03-2024

Dispozitia nr.183/22.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 182/22-03-2024

Dispozitia nr.182/22.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 181/21-03-2024

Dispozitia nr. 181/21.03.2024 privind modificarea Dispozitiei presedintelui nr. 171/19.03. 2024 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret și a proiectelor culturale de urgență, cât şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă TimCultura 2024

Redactat: Biroul de cultură, învăţământ, minorități, sport și culte

Nr. 180/21-03-2024

Dispozitia nr. 180/21.03.2024 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor aferente obiectivului de investiție: Parc fotovoltaic pe amplasamentul din UAT Timișoara în proximitatea satului Covaci, județul Timiș

Redactat: Serviciul de investiții

Nr. 179/21-03-2024

DISPOZIȚIA nr. 179/21.03.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință ordinară 27 martie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp
disp

Nr. 178/20-03-2024

Dispozitia nr.178/20.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 177/20-03-2024

Dispozitia nr.177/20.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 176/20-03-2024

Dispozitia nr.176/20.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 175/20-03-2024

Dispozitia nr.175/20.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 174/20-03-2024

Dispozitia nr.174/20.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 173/20-03-2024

Dispozitia nr.173/20.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 172/20-03-2024

Dispozitia nr.172/20.03.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie din Statul de functii al Muzeului National de Arta Timisoara

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 171/19-03-2024

Dispozitia nr.171/20.03.2024 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret și a proiectelor culturale de urgență, cât şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă TimCultura 2024 și pentru proiectele culturale de urgență

Redactat: Biroul de cultură, învăţământ, minorități, sport și culte

Nr. 170/18-03-2024

Dispozitia nr. 170/18.03.2024 privind aprobarea Regulamentului intern al Consiliului Județean Timiș

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 169/18-03-2024

Dispozitia nr. 169/18.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de materiale didactice aferente dotării sălilor de clasă, a laboratoarelor de științe din unitățile de învățământ preuniversitar, a cabinetelor școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice etc), cât și a echipamentelor destinate atelierelor profesionale, în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 168/18-03-2024

Dispozitia nr. 168/18.03.2024 privind exproprierea imobilelor proprietate privata situate pe teritoriul judetului Timis care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de utilitate publica Modernizare DJ 691 Secotr Nod de descarcare A1 - Limita Judet Arad

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 167/18-03-2024

Dispozitia nr. 167/18.03.2024 privind condițiile și modalitatea decontării cheltuielilor aferente ochelarilor de vedere pentru angajații Consiliului Județean Timiș care folosesc în mod obișnuit/cu preponderență un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 166/18-03-2024

Dispozitia nr. 166/18.03.2024 privind acordarea voucherelor de vacanță și utilizarea lor de către angajații proprii ai Consiliului Județean Timiș în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 165/15-03-2024

Dispoziția nr. 165/15.03.2024 pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de conturi a Județului Timiș prin Decizia nr. 34/2022 la Directia de Prestari Servicii Timis

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 164/15-03-2024

Dispoziția nr. 164/15.03.2024 pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de conturi a Județului Timiș prin Decizia nr. 34/2022 la Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, si Dispoziția nr. 165/15.03.2024 pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de conturi a Județului Timiș prin Decizia nr. 34/2022 la Direcția de Prestări Servicii Timiș

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 163/14-03-2024

Dispozitia nr.163/14.03.2024 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul:Asfaltare DJ 593A – sector Sânmartinu Sârbesc – Sânmartinu Maghiar, km 8+270 – km 13+180

Redactat: Direcția de drumuri și transport

Nr. 162/14-03-2024

Dispozitia nr. 162/14.03.202 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de promovare organizat in data de 22 aprilie 2024 - proba scrisa in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef servici la Serviciul juridic si contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 161/13-03-2024

Dispozitia nr. 161/13.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări ” Modernizare DJ 593B Parța Petroman ”

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 160/12-03-2024

Dispozitia nr. 160/12.03.2024 privind constituirea Unității de implementare a proiectului„Drum de conectivitate (Drum nou de legătură la reţeaua primară)A1-Timişoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”, cod SMIS 320428,finanțat prin PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 159/12-03-2024

Dispozitia nr. 159/12.03.2024 privind aprobarea Politicii interne de prevenire a oricărei forme de discriminare şi/sau hărțuire la locul de muncă, de respectare a egalității de șanse și tratament, între femei și bărbați și procedura de depunere și soluționare a unei plângeri/sesizări

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 158/12-03-2024

Dispozitia nr. 158/12.03.2024 privind delegarea exercitării unor atribuții către domnul Cristian-Alin MOȘ, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 157/07-03-2024

Dispozitia nr.157/07.03.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie vacante din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 156/07-03-2024

Dispozitia nr.156/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 155/07-03-2024

Dispozitia nr.155/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 154/07-03-2024

Dispozitia nr.154/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 153/07-03-2024

Dispozitia nr.153/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 152/07-03-2024

Dispozitia nr.152/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 151/07-03-2024

Dispozitia nr.151/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 150/07-03-2024

Dispozitia nr.150/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 149/07-03-2024

Dispozitia nr.149/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 148/07-03-2024

Dispozitia nr.148/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 147/07-03-2024

Dispozitia nr.147/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 146/07-03-2024

Dispozitia nr.146/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 145/07-03-2024

Dispozitia nr.145/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 144/07-03-2024

Dispozitia nr.144/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 143/07-03-2024

Dispozitia nr.143/07.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 142/06-03-2024

Dispozitia nr.142/06.03.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții „Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș” din cadrul proiectului „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) Acronim JEDI, cod ROHU-452

Redactat: Serviciul de investiții

Nr. 141/06-03-2024

Dispozitia nr. 141/06.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 140/06-03-2024

Dispozitia nr. 140/06.03.2024 privind propunerea de modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 103/2024 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Timiș, pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 139/06-03-2024

Dispozitia nr.139/06.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 138/06-03-2024

Dispozitia nr.138/06.03.2024 privind majorarea salariilor de baza persoanelor nominalizate in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile pentru luna februarie 2024

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 137/06-03-2024

Dispozitia nr.137/06.03.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 136/06-03-2024

Dispozitia nr. 136/06.03.2024 privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al judetului Timis pe anul 2023 si constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al judetului Timis pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa

Nr. 135/05-03-2024

Dispozitia nr. 135/05.03.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 51/29.01.2024 pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi a Județului Timiș prin Raportul de audit financiar din 31.07.2023

Redactat:

Nr. 134/05-03-2024

Dispozitia nr. 134/05.03.2024 pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi a Județului Timiș prin Decizia nr. 34/2022 la Direcția de Prestări Servicii Timiș

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 133/05-03-2024

Dispozitia nr.133/05.03.2024 pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse deCamera de Conturi a Timiș prin Decizia nr. 34/2019

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 132/04-03-2024

Dispozitia nr.132/04.03.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor prestate în cadrul contractelor de Prevenire și combatere a înzăpezirii drumurilor județene – zonele I – IV

Redactat: Direcția de drumuri și transport

Nr. 131/04-03-2024

Dispozitia nr. 131/04.03.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de proiectare faza PT actualizat în cadrul proiectului „Construire de 3 locuințe protejate, reabilitare, extindere și dotare Centru de zi Periam” cod SMIS 119772

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 130/01-03-2024

Dispozitia nr. 130/01.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 129/01-03-2024

Dispozitia nr. 129/01.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „LOCUINȚE ANL GIROC – ASIGURARE UTILITĂȚI” (REȚELE ELECTRICE; DRUMURI ȘI PARCĂRI; GOSPODĂRIE COMUNALĂ-COLECTARE DEȘEU MENAJER, AMENAJARE SPATII VERZI

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 128/28-02-2024

Dispozitia nr.128/28.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 127/28-02-2024

Dispozitia nr. 127/28.02.2024 privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 126/28-02-2024

Dispozitia nr. 126/28.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 125/27-02-2024

Dispozitia nr. 125/27.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 124/26-02-2024

Dispozitia nr. 124/26.02.2024 privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi a Timis prin Decizia nr. 11/2018 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 123/26-02-2024

Dispozitia nr. 123/26.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 122/26-02-2024

Dispozitia nr. 122/26.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 121/26-02-2024

Dispozitia nr.121/26.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 120/26-02-2024

Dispozitia nr. 120/26.02.2024 privind constituirea comisiei pentru recepționarea serviciilor de proiectare în vederea construirii Celula III din Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela

Redactat: Compartimentul de mediu

Nr. 119/22-02-2024

Dispoziția nr. 119/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 118/22-02-2024

Dispoziția nr. 118/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 118/22-02-2024

Dispoziția nr. 118/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 117/22-02-2024

Dispoziția nr. 117/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 116/22-02-2024

Dispoziția nr. 116/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 115/22-02-2024

Dispoziția nr. 115/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 114/22-02-2024

Dispoziția nr. 114/22.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 113/22-02-2024

DISPOZIȚIA nr. 113/22.02.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință ordinară 28 februarie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 112/22-02-2024

Dispozitia nr. 112/22.02.2024 privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Inclusive Border Cycling - Social inclusion by valorising heritage along existing cycling routes in remote border areas”, acronim „IBC”, finanțat în cadrul Programului pentru Regiunea Dunării 2021-2027

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 111/22-02-2024

Dispozitia nr.111/22.02.2024 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si desfasurare a evaluarii managerilor institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Timis pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6

Nr. 110/22-02-2024

Dispozitia nr. 110/22.02.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie vacante din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 109/21-02-2024

Dispozitia nr. 109/21.02.2024 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 916/15.12.2022 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor prestate in cadrul contractelor de Prevenire si combatere a inzapezirii drumurilor judetene - zonele I-IV

Redactat:

Nr. 108/20-02-2024

Dispozitia nr.108/20.02.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie vacanta din Statul de functii al Directiei de Prestari Servicii Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 107/19-02-2024

Dispoziția nr. 107/19.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 106/19-02-2024

Dispoziția nr. 106/19.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 105/19-02-2024

Dispoziția nr. 105/19.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 104/16-02-2024

Dispozitia nr. 104/16.02.2024 privind modificarea Dispozitiei nr. 910/2023 privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4

Nr. 103/16-02-2024

Dispozitia nr.103/16.02.2024 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Timis pe anul 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 102/16-02-2024

Dispozitia nr. 102/16.02.2024 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor privind verificarea tehnică de calitate a documentațiilor elaborate pentru obiectivul de investiții: Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric ”Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului”

Redactat: Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții

Nr. 101/16-02-2024

Dispozitia nr. 101/16.02.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a produselor furnizate în cadrul proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 100/15-02-2024

DISPOZIȚIA nr. 100/15.02.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință extraordinară 19 februarie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 99/14-02-2024

Dispoziția nr. 99/14.02.2024 privind aprobarea transformării unor funcții contractuale de execuție vacante din statul de funcții al DGASPC Timiș

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 98/13-02-2024

Dispoziția nr. 98/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 97/13-02-2024

Dispoziția nr. 97/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 96/13-02-2024

Dispoziția nr. 96/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 95/13-02-2024

Dispoziția nr. 95/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 94/13-02-2024

Dispoziția nr. 94/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 93/13-02-2024

Dispoziția nr. 93/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat:

Nr. 92/13-02-2024

Dispoziția nr. 92/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 91/13-02-2024

Dispoziția nr. 91/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 90/13-02-2024

Dispoziția nr. 90/13.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază ale angajaților Consiliului Județean Timiș, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 33/08.02.2024, începând cu data de 01.02.2024,

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 89/13-02-2024

Dispoziția nr. 89/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 88/13-02-2024

Dispoziția nr. 88/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 87/13-02-2024

Dispoziția nr. 87/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 86/13-02-2024

Dispoziția nr. 86/13.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 85/13-02-2024

Dispoziția nr. 85/13.02.2024 pentru modificarea Dispoziției nr. 54/10.01.2023 privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 84/13-02-2024

Dispoziția nr. 84/13.02.2024 pentru modificarea Dispoziției nr. 227/09.03.2023 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului: Renovare energetică moderată corp clădirii corp C7 Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a, Runda 2m

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 83/12-02-2024

Dispoziția nr.83/12.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 82/08-02-2024

Dispoziția nr. 82/08.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 81/08-02-2024

Dispozitia nr. 81/08.02.2024 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de proiectare aferente proiectului Renovare energetica moderata a cladirii Centrului Scolar pentru Educatie Inclusiva Constantin Paunescu Recas, fanatat in cadrul PNRR al Romaniei Componenta C5 - Valul Renovari Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice Operatiunea B.2: Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice Apelul de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor publice titlul apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 80/08-02-2024

Dispozitia nr. 80/08.02.2024 privind modificarea Dispozitiei nr. 582/03.08.2023 privind cinstituirea U.I.P Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis finantat in cadrul PNRR Pilonul VI Politici pentru noua generatie Componenta C15- Educatie

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 79/08-02-2024

DISPOZIȚIA nr. 79/08.02.2024 pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 274/21.03.2023 privind aprobarea timpului efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru perioada de implementare a proiectelor

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Anexe
anexa

Nr. 78/08-02-2024

Dispozitia nr. 78/08.02.2024 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor de consultanta de specialitate pentru elaborare dosare de accesare a programului INTERREG RO-HU 2021-2027 pentru doua proiecte de investitii de infrastructura ale judetului Timis

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 77/07-02-2024

Dispozitia nr. 77/07.02.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie vacanta din Statul de functii al Muzeului National de Arta Timisoara

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 76/05-02-2024

Dispozitia nr. 76/05.02.2024 privind majorarea salariilor de baza persoanelor nominalizate in echipele de implementare a proiectelor finantate din fonduri europenele nerambursabile pentru luna ianuarie 2024

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 75/05-02-2024

Dispozitia nr. 75/05.02.2024 privind numirea membrilor Comisiei de evaluare si supleantii membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor in cdrul procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu situat in Pavilionul Administrativ din cadrul Parcului Industrial si Tehnologic Timisoara Calea Torontalului km 6 judetul Timis proprietate privata a judetului Timis

Redactat: Direcția de administrare a patrimoniului

Nr. 74/02-02-2024

Dispoziția nr. 74/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 73/02-02-2024

Dispoziția nr. 73/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 72/02-02-2024

Dispoziția nr. 72/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 71/02-02-2024

Dispoziția nr. 71/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 70/02-02-2024

Dispoziția nr. 70/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 69/02-02-2024

Dispoziția nr. 69/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 68/02-02-2024

Dispoziția nr. 68/02.02.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 67/02-02-2024

Dispozitia nr. 67/02.02.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 945 din 22.12.2022 de constituire a U.I.P Renovare energetica moderata a cladirilor Corp C8 Corp Administrativ si Corp C9- Aerogara

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 66/02-02-2024

Dispozitia nr.66/02.02.2024 pentru aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi a Judetului Timis prin Decizia nr. 53/2014

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 65/02-02-2024

DISPOZIȚIA nr.65/02.02.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință extraordinară 2 februarie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 64/02-02-2024

Dispozitia nr. 64/02.02.2024 pentru modificarea Dispoziției presedintelui Consiliului Judetean Timis nr. 241/06.04.2022 privind constituirea U.I.P EU-BELONG O abordare interculturala a integrarii migrantilor in regiunea Europei (EU-BELONG) finantat prin Fondurl pentri azil, migratie si integrare al Uniunii Europene si sustinu de institutii si organizatii internationale si europene precum Consiliul Europei, Organizatia Internationala pentru Migranti si Comitetul European al Regiunilor

Redactat: Serviciul de relaţii externe, protocol și mediul de afaceri

Nr. 63/02-02-2024

Dispozitia nr. 63/02.02.2024 pentru modificarea Dispoziției presedintelui Consiliului Judewtean Timis nr. 938/20.12.2022 privind numirea membrilor comisiei de receptie a serviciilor si bunurilor achizitionate in cadrul proiectului EU-BELONG- O abordare interculturala a integrarii migrantilor in regiunile Europei cod 101038215

Redactat: Serviciul de relaţii externe, protocol și mediul de afaceri

Nr. 62/02-02-2024

Dispozitia nr. 62/02.02.2024 pentru modificarea Dispoziției nr. 54/10.01.2023 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 61/02-02-2024

Dispozitia nr. 61/02.02.2024 pentru modificarea Dispozitiei nr. 227/09.03.2023 privind constituirea U.I.P Renovare energetica moderata corp cladirii corp C7 Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu, finantat in cadrul PNRR Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2 Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice apelul de proiect cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a,Runda 2

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 60/02-02-2024

Dispoziția nr. 60/02.02.2024 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie din statul de functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor Timis

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 59/31-01-2024

Dispoziția nr. 59/31.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 58/31-01-2024

Dispoziția nr. 58/31.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 57/31-01-2024

Dispoziția nr. 57/31.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională

Nr. 56/31-01-2024

Dispozitia nr. 56/31.01.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 261/21.03.2023 privind constituirea Unității de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii corp c1 - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia”

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 55/30-01-2024

Dispozitia nr. 55/30.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare Proiect de design pentru reamenajare spatiu Sala Multifunctionala Palat Administrativ echipamente si dotari Sala Multifunctionala Palat Administrativ - Sistem integrat de distrubutie si afisare video si Pupitru digital

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 54/29-01-2024

Dispozitia nr. 54/29.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de mobilier si echipamente aferente dotarii salilor de clasa a laboratoarelor de stiinta din unitatile de invatamant preuniversitare cat si a cabinetelor scolare ( inclusiv sali de sport si cabinete consiliere si asistenta psihopedagocica de sprijin logopedice si alte terapii specifice etc) in cadrul proiectului Dotarea cu mobilier materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis cod F-PNRR-Dotari -2023-3768

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 53/29-01-2024

Dispozitia nr.53/29.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii Realizare Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI pentru obiectivul Proiectul C11-PI1-8 Cu bicicleta prin vest - traseu cicloturistic, din Investitia I.4 Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel international, finantat prin PNRR al Romaniei, Componenta 11 - Turism si cultura

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 52/29-01-2024

Dispozitia nr.52/29.01.2024 privind aprobarea transformarii unor functii contractuale de executie vacante din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 51/29-01-2024

Dispozitia nr. 51/29.01.2024 pentru aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi a Judetului Timis prin Raportul de audit financiar din 31.07.2023

Redactat: Secretarul general al judetului

Nr. 50/29-01-2024

Dispozitia nr.50/29.01.2024 pentru modificarea Dispoziției nr. 673/06.10.2022 privind aprobarea antetului și a subsolului folosit pentru emiterea și adoptarea actelor administrative, a documentelor și corespondenței externe ale Consiliului Județean Timiș și a corespondenței externe a instituțiilor subordonate de cultură, cu modificările și completările ulterioare,

Redactat: Biroul de comunicare

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 1c
anexa 1d
anexa 2a
anexa 2b
anexa 2c
anexa 2d
anexa 2e
anexa 2f

Nr. 49/26-01-2024

Dispoziția nr. 49/26.01.2024 privind constituirea Unității de implementare a proiectului ,,Grow up biking to the Stars - cross-border cycling development IN the border reGion, acronim ,,GOSLING” (,,Pedaland până la stele - dezvoltarea cicloturismului în regiunea de frontieră), acronim ,,GOSLING, ID Proiect: ROHU00512 , pentru care se va depune cererea de finanțare în cadrul Programul lnterreg VI-A Romania-Ungaria pentru 2021- 2027,

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 48/26-01-2024

Dispoziția nr. 48/26.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 47/26-01-2024

Dispoziția nr. 47/26.01.2024 pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 294 din 03.05.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 46/25-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 46/25.01.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință extraordinară 26 ianuarie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 45/25-01-2024

Dispozitia nr. 45/25.01.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 270/15.08.2018 privind constituirea Unității de implementare a proiectului aferentă proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile”, Cod SMIS 116274

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 44/23-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 44/23.01.2024 privind stabilirea unei comisii responsabilă cu extinderea verificării contractelor de utilizare și acces în zona drumului județean, încheiate cu terțe persoane în vederea verificării concordanței suprafețelor menționate în măsurători, cu cele menționate în contracte

Redactat: Direcția de drumuri și transport

Nr. 43/23-01-2024

Dispozitia nr. 43/23.01.2024 privind modificarea Dispozitie nr. 288/28.03.2023 privind constituirea U.I.P. Renovare energetica moderata a cladirii administrative - Localitatea Lugoj str. Timisoarei nr. 27-33 jud Timis CF 400067

Redactat: Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții

Nr. 42/23-01-2024

DISPOZIȚIA nr.42/23.01.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 475/ 04.06.2023 privind constituirea comisiei de recepție a produselor și serviciilor aferente proiectului: “Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C8 – Corp Administrativ si Corp C9 – Aerogara” – în cadrul Contractului de finanțare nr.138263/07.12.2022, PNRR Componenta C5

Redactat: Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții

Nr. 41/23-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 41/23.01.2024 privind imputernicirea personalului Directiei de Evidenta a Persoanelor Timis sa desfasoare activitatae de indrumare si control metodologic sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile contraventionale pe linie de stare civila

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 40/22-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 40/22.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 39/22-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 39/22.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 38/22-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 38/22.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 37/22-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 37/22.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 36/22-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 36/22.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis

Nr. 35/22-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 35/22.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 34/19-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 34/19.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 33/19-01-2024

DISPOZIȚIA nr.33/19.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 32/19-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 32/19.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 31/18-01-2024

DISPOZIŢIA nr. 31/18.01.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 266 / 21.03.2023 privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii corp C1 – sediul DGASPC Timișoara (corp direcțiune)”

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 30/18-01-2024

DISPOZITIA nr. 30/18.01.2024 de modificare a Dispozitie nr. 582/03.08.2023 privind constituirea U.I.P. Dotare cu mobilier materiale didactice si ehipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis finantat in cadrul P.N.R.R Pilonul VI Politici pentru noua generatie Componenta C15-Educatie

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 29/17-01-2024

DISPOZITIA nr. 29/17.01.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie din Statul de functi al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 28/17-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 28/17.01.2024 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente digitale pentru dotarea a 13 laboratoarelor de informatica din unitățile de învățământ preuniversitara 3 laboaroatoare de informatica din unitati de invatamant IPT a 3 ateliere de practica si a 301 Sali de clasa/grupa din unitati de invatamant preuniversitar/Sali pentru activitati extrascolare din unitatile conexe elegibile in cadrul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 27/17-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 27/17.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare: Mobilier - 3 loturi pentru obiectivul de investiții – „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 26/17-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 26/17.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare: Scenă pentru spectacole pentru obiectivul de investiții – „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 25/17-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 25/17.01.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință ordinară 23 ianuarie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 24/17-01-2024

DISPOZIŢIA nr. 24/17.01.2024 privind constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului „Parc fotovoltaic pe amplasamentul din UAT Timișoara, în proximitatea satului Covaci, județul Timiș

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 23/16-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 23/16.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 22/16-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 22/16.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 21/16-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 21/16.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 20/16-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 20/16.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 19/16-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 19/16.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 18/16-01-2024

DISPOZIŢIA nr. 18/16.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 17/15-01-2024

Dispozitia nr.17/15.01.2024 privind modificarea Dispozitiei nr. 578 din 02.08.2023 privind constituirea Comisiei de constatare a stadiului fizic executat in candrul Contractului de executie lucrari la obiectivul de investitii Amenajari exterioare la Palatul Adinistrativ CJT

Redactat: Arhitect șef

Nr. 16/12-01-2024

DISPOZIȚIA nr. 16/12.01.2024 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință extraordinară 16 ianuarie 2024

Redactat: Secretarul general al judetului

Anexe
disp

Nr. 15/11-01-2024

Dispozitia nr. 15/11.01.2024 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis pentru a conduce in interes de serviciu autoturimele institutiei

Redactat: Serviciul administrativ și logistic

Nr. 14/11-01-2024

Dispozitia nr.14/11.01.2024 de modificare a Dispoziției nr 689/ 22.09.2023 de constituire a Unității de Implementare a Proiectului (U.I.P.) „Microbuze electrice pentru elevii din județul Timiș”

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 13/11-01-2024

Dispozitia nr.13/11.01.2024 privind modificarea componentei nominale a Comisiei tehnico-economice pentru analizarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale(altele decat curente)

Redactat: Arhitect șef

Nr. 12/11-01-2024

Dispozitia nr. 12/11.01.2024 privind modificarea Dispoziției nr. 261/21.03.2023 privind constituirea Unității de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii corp c1 - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia”

Redactat: Serviciul managementul proiectelor și strategii

Nr. 11/10-01-2024

Dispozitia nr.11/10.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 10/10-01-2024

Dispozitia nr.10/10.01.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de machetare, tipărire și livrare la unitatea specializată în difuzare/distribuire a publicației „Agendă CJ Timiș”a Consiliului Județean Timiș

Redactat: Biroul de comunicare

Nr. 09/10-01-2024

Dispozitia nr. 09/10.01.2024 privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de difuzare/ distribuire a publicației „Agendă CJ Timiș”

Redactat: Biroul de comunicare

Nr. 08/10-01-2024

Dispozitia nr. 08/10.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Servicii suplimentare la contractul de servicii nr. 132/32659/31.12.25021 Elaboarea documentatiei tehnico-economie -fazele-studiul de fezabilitate si Proiect tehnic -privind investitia Modernizare DJ 595D MosnitaVeche-Giroc

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 07/10-01-2024

Dispozitia nr. 07/10.01.2024 privind efectuarea operațiunii de autoevaluare a Sistemului de control intern managerial

Redactat: Serviciul de control intern managerial

Nr. 06/09-01-2024

Dispozitia nr. 06/09.01.2024 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023

Redactat: Direcția de buget-finanțe

Nr. 05/05-01-2024

Dispozitia nr.05/05.01.2024 privind desemnarea persoanei responsabile pentru proiectul Parc fotovoltaic pe amplasamentul din UAT Timisoara in proximitatea satului Covaci judetul Timis

Redactat: Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții

Nr. 04/04-01-2024

Dispozitia nr.04/04.01.2024 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execututie lucrari pentru obiectivul de investitii Locuinte ANL Giroc - asigurare utilitati (retele electrice: drumuri si parcari;gospodarie comunala-colectare deseu menajer

Redactat: Serviciul de achiziţii publice

Nr. 03/04-01-2024

Dispozitia nr. 03/04.01.2024 cu caracter individual

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 02/04-01-2024

Dispozitia nr. 02/04.01.2024 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie din Statul de functii al DGASPCT

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

Nr. 01/03-01-2024

Dispozitia nr. 01/03.01.2024 privind majorarea salariilor de baza persoanelor nominalizate in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile pentru luna decembrie 2023

Redactat: Direcția de resurse umane și control intern managerial

04-04-2024

Dispozitia nr.210/04.04.2024 cu caracter individual

Redactat: Directia de Evidenta a Persoanelor Timis