Nr. 13/10-01-2022

DISPOZIŢIA nr. 13/10.01.2022 privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință extraordinară 14.01.2022

Anexe
disp

Nr. 12/07-01-2022

Dispoziția nr. 12/07.01.2022 privind schimbarea pe cale administrativă a numelui din MONU în DAMIAN

Nr. 11/07-01-2022

Dispoziția nr. 11/07.01.2022 privind schimbarea pe cale administrativă a numelui din LISCA-BURDUCEA în LISCA

Nr. 10/07-01-2022

dispoziția nr. 10/07.01.2022 privind schimbarea pe cale administrativă a numelui din POPA în DAMIAN

Nr. 09/07-01-2022

Dispoziția nr. 09/07.01.2022 privind schimbarea pe cale administrativă a numelui din MISCHIE în HILL

Nr. 08/07-01-2022

Dispoziția nr. 05/07.01.2022 privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui minorei POPOVICI EMA-GIORGIANA din EMA-GIORGIANA în EMA-GEORGIANA

Nr. 07/07-01-2022

Dispoziția nr. 07/07.01.2022 privind modificarea literei d) din preambulul la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 975/2021 privind numirea doamnei Laichici Liliana Dorina în funcția de manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

Nr. 06/07-01-2022

Dispoziția nr. 06/07.01.2022 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2021 și constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2021

Nr. 05/07-01-2022

Dispoziția nr. 05/07.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare organizat în data de 15 februarie 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general, grad II, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Nr. 04/07-01-2022

Dispoziția nr. 04/07.01.2022 privind efectuarea operațiunii de autoevaluare a Sistemului de control intern managerial

Nr. 03/07-01-2022

Dispoziția nr. 03/07.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021

Nr. 02/07-01-2022

Dispoziția nr. 02/07.01.2022 privind majorarea salariilor de bază persoanelor nominalizate în echipa de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru luna decembrie 2021

Nr. 01/07-01-2022

Dispoziția nr. 01/07.01.2022 privind transformarea unor funcții publice de execuție din Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială Timiș