Nr. PHCJT 59/27-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57/27.02.2024 privind aprobarea atribuirii directe de către Județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă, către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., a prestării unor activități specifice de întreținere drumuri județene și pistă pentru cicloturism

Anexe
anexa1
anexa2
raport
referat

Nr. PHCJT 58/26-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 56/26.02.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 307/19.12.2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicii și a devizului general, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiție publică „Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca”

Anexe
referat
raport

Nr. PHCJT 57/21-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 55/21.02.2024 privind aprobarea alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale rezidențiale destinate copiilor, tinerilor și cuplurilor mama-copil din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 56/21-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54/21.02.2024 privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale - 2024

Anexe
anexa
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 55/21-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 53/21.02.2024 privind aprobarea desființării serviciului social - Centrul de Plasament Lugoj, str. Bocșei nr. 32

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 54/20-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 52/20.02.2024 privind aprobarea modelului contractului de custodie în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 53/20-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 51/20.02.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică “Amenajarea intersecțiilor DJ592 cu strada Hodoș din localitatea Albina și cu DJ592A - Sacoșu Turcesc“

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 52/20-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 50/20.02.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 296/19.12.2023 privind aprobarea dreptului de trecere pe drumurile din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, în favoarea parcelei de teren identificate conform Cărții funciare nr. 455185

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 51/20-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49/20.02.2024 privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării căminului pentru persoane vârstnice în anul 2024

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 50/19-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 345/21.12.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Judetului Timis

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 49/19-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 47/16.02.2024 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general, etapa Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție publică „Amenajarea și echiparea „lacului” Muzeului Satului Bănățean Timișoara (MSBT) pentru organizare evenimente culturale”. Anexa nr. 2 se poate consulta la CJT, cam. E03

Anexe
anexa 1
raport
referat

Nr. PHCJT 48/16-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 46/15.02.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 691, sector Nod de descărcare A1 - limită Județ Arad”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 47/15-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45/15.02.2024 privind aprobarea închirierii unor spații în hala industrială proprietate a Societății Wally Junior S.R.L., edificată în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 46/15-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44/15.02.2024 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Timiș, în vederea demolării

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 45/13-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43/13.02.2024 privind aprobarea alipirii unor imobile situate în municipiul Timișoara aflate în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș Anexa nr. 2 se poate consulta la CJT, cam. 223

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 44/12-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42/12.02.2024 privind nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2023

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 43/12-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41/12.02.2024 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Direcția de Prestări Servicii Timiș

Anexe
raport
referat
anexa1
anexa2

Nr. PHCJT 42/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40/09.02.2024 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun imobil situat în Timișoara, Bulevardul Victor Babeș, nr. 21, aflat în domeniul privat al Județului Timiș, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 41/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 39/09.02.2024 privind acordarea dreptului de servitute de trecere auto și pietonal pentru drum identificat în Cartea funciară nr. 426816 Timișoara, în favoarea societății DUPOMAR S.R.L.

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 40/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38/09.02.2024 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Comuna Giroc

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 39/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37/09.02.2024 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru specialiști din sănătate, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Comuna Giroc

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 38/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36/09.02.2024 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 37/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35/09.02.2024 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Timișoara, înscris în Cartea funciară nr. 438145 Timișoara

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 36/09-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 34/09.02.2024 privind aprobarea dreptului de trecere pe drumurile din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
raport
referat
anexa1
anexa2

Nr. PHCJT 35/07-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30/02.02.2024 privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene, pe anul 2024

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 34/07-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 29/02.02.2024 privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2024

Anexe
raport
referat
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
anexa 14
anexa 15
anexa 16
anexa 17
anexa 18
anexa 19
anexa 20

Nr. PHCJT 33/06-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33/06.02.2024 privind stabilirea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere, pe grade de dependență a persoanelor vârstnice, din cadrul serviciului rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 32/06-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32/06.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și Direcției de Prestări Servicii Timiș, instituții publice din subordinea Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 31/02-02-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 31/02.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale „Administrație ale angajaților Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 30/25-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 28/25.01.2024 privind aprobarea depunerii de către Județul Timiș a unei cereri de finanțare pentru proiectul „Cross-Border Cultural Amphitheatre” („Amfiteatrul cultural transfrontalier”, ID Proiect: ROHU00514; Acronim Proiect: CBCA)

Anexe
anexa
raport
anexa la raport
referat

Nr. PHCJT 29/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27/22.01.2024 privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Interreg VI A ROHU 2021-2027 pentru implementarea proiectului „GrOw up biking to the Stars cross-border cycLing development IN the border reGion” („Pedalând până la stele - dezvoltarea cicloturismului in regiunea de frontieră”), acronim „GOSLING”, ID Proiect: ROHU00512

Anexe
referat
raport

Nr. PHCJT 28/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 26/22.01.2024 privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Interreg VI A ROHU 2021-2027 pentru implementarea proiectului ”Enhanced cross-border capabilities for primary, emergency and intensive care in Timis - Csongrád-Csanád cooperation area” (”Capabilități transfrontaliere sporite pentru servicii medicale de terapie primară, de urgență și intensivă în zona de cooperare Timiș - Csongrád-Csanád”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 27/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25/22.01.2024 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție publică „Bazin de înot didactic în județul Timiș - Proiect pilot pe amplasamentul din orașul Jimbolia”

Anexe
anexa 1
raport
referat

Nr. PHCJT 26/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24/22.01.2024 pentru modificarea Hotărârii nr. 252/31.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 25/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23/22.01.2024 pentru modificarea Hotărârii nr. 254/31.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii corp C1 - sediul D.G.A.S.P.C. Timișoara (corp direcțiune)”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 24/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22/22.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2024 și estimări pe anii 2025 - 2027

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 23/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21/22.01.2024 privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 22/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20/22.01.2024 privind completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 21/22-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19/22.01.2024 privind aprobarea Protocolului de implementare a proiectului ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord - Timișoara Nord cu extensie Voiteni - Stamora Moravița - Frontieră”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 20/19-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/18.01.2024 privind aprobarea valorii unitare a sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 19/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/15.01.2024 privind utilizarea parțială a excedentului bugetului județului Timiș în anul 2024

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 18/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16/15.01.2024 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru Proiectul VERSOPOLIS 2025-2028 dintre Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” și Beletrina Academic Press

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 17/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15/15.01.2024 privind aprobarea depunerii de către Județul Timiș a unei cereri de finanțare, precum și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Parc fotovoltaic pe amplasamentul din UAT Timișoara, în proximitatea satului Covaci, județul Timiș”

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 16/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14/15.01.2024 privind aprobarea modificărilor Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret, în județul Timiș, pentru anul 2024

Anexe
raport
referat
anexa
1 Anexa a Ghid - Adresa inaintare cerere finantare-TimCultura2024
2 Anexa a 1 Ghid - Formularul tip de depunere a proiectului
3 Anexa a 2 Ghid - Formularul tip de depunere a proiectului multianual
4 Anexa a 3 Ghid - Adresa inaintare cerere finantare de urgenta
5 Anexa b Ghid-BVC
6 Anexa b 1 Ghid-BVC - multianual
7 Anexa c Ghid - Declaratie de impartialitate
8 Anexa d Ghid - Declaratie pe propria raspundere
9 Anexa e Ghid - Declaratie non-profit si neeconomic
10 Anexa f Ghid - Declaratie privind cofinantarea
11 Anexa g Ghid - completată de Comisia de evaluare
12 Anexa h Ghid - Contract de finantare
13 Anexa 1 Contract - Descrierea proiectului cultural
14 Anexa 2 la Contract -BVC si Graficul de finantare
15 Anexa h 1 Ghid - Contract de finantare fondul de urgenta
16 Anexa h 2 Ghid - Acord-cadru de finantare -pentru proiectele multianuale (1)
17 Anexa 1 Contract - Descrierea proiectului cultural -multianual
18 Anexa 2 Acord-cadru multianual -BVC
19 Anexa i Ghid - Solicitare decalare termene
20 Anexa j Ghid - Act aditional Contract de finantare
21 Anexa k Ghid - Regulament identitate vizuala TimCultura 2024
21 Anexa nr. 1 Decont - Adresa de inaintare
22 Anexa nr. 2 Decont - Declaratie pe propria raspundere privind obtinerea venitului
23 Anexa nr. 3 Decont - Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea
24 Anexa nr. 4 Decont - Raportul de activitate
25 Anexa nr. 5 Decont - Raport financiar PE TRANSE
26 Anexa nr. 6 Decont -Declaratie privind distribuirea materialelor in cadrul proiectului

Nr. PHCJT 15/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 13/15.01.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 292/19.12.2023 privind avizarea normelor de venit pentru anul fiscal 2024 pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 14/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12/15.01.2024 privind aprobarea Raportului pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 13/15-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11/12.01.2024 pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 12/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10/11.01.2024 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2023

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 11/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9/11.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social – Casa de tip familial 1 Găvojdia

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 10/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8/11.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial Mihăiță

Anexe
referat
referat
raport
raport

Nr. PHCJT 09/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7/11.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social – Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii ’’A’’ pentru Copiii cu Dizabilități, în localitatea Lugoj, județ Timiș

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 08/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/11.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social - Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 07/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5/01.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial Sfântul Petru POR 1 din cadrul Complexului de Servicii ’’A’’ pentru Copiii cu Dizabilități, în localitatea Lugoj, județ Timiș

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 06/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/11.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial Sfântul Pavel POR 2 din cadrul Complexului de Servicii ’’A’’ pentru Copiii cu Dizabilități, în localitatea Lugoj, județ Timiș

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 05/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/11.01.2024 privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial 2 Găvojdia

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 04/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/11.01.2024 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun imobil situat în proximitatea Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara aflat în proprietatea privată a Județului Timiș, către Autoritatea Vamală Română, prin Direcția Regională Vamală Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 03/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/ 11.01.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 236/25.10.2023 referitoare la aprobarea închirierii, prin licitație, a unui spațiu situat în incinta Centrului Info din Bastionul ”Theresia” Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 1.1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 02/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 336/13.12.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului liceal special din județul Timiș, pentru anul școlar 2024-2025

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 01/12-01-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 335/13.12.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul școlar 2024-2025

Anexe
anexa
raport
referat