Nr. PHCJT 14/18-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2021

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 13/18-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea Județului Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 12/18-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș, a unui bun imobil din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 11/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș - 2021-2027” realizată în cadrul proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș”

Anexe
raport
referat
anexa
anexa
anexa
anexa
anexa
anexa

Nr. PHCJT 10/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății Service Cons Prest S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 08/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 96/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor containere tip birou, situate în incinta Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 08/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”

Anexe
anexa
raport
raport
referat

Nr. PHCJT 07/13-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru anul 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 06/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 - 2025

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 05/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 04/12-01-2022

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Cosmin-Alexandru Cadar

Anexe
referat

Nr. PHCJT 03/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Județului Timiș cu Comuna Dumbrăvița pentru realizarea obiectivului de interes public “Pistă de biciclete Timișoara - Dumbrăvița - Giarmata”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 02/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul școlar 2022-2023

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 01/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare pentru unitățile de învățământ liceal special din județul Timiș, pentru anul școlar 2022-2023

Anexe
anexa
raport
referat