Nr. PHCJT 190/22-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Comunei Coșteiu

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 189/21-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 90/ 24.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică punct muzeal din cadrul proiectului „Enhancing tourism in Banat cross-border by capitalizing of the potential of Parța and Majdan arheological sites„ (“Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Timiș-Vojvodina”), Acronim PAMAROSE, cod EMS RORS 463 și a parteneriatului cu Consiliul Județean Timiș și Municipalitatea Novi Knezevac, precum și bugetul și contribuția proprie

Anexe
referat
raport

Nr. PHCJT 188/21-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
raport
referat

Nr. PHCJT 187/21-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării unor proiecte sportive ale cluburilor de drept privat, în anul 2022

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 186/17-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 185/14-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa
referat
raport

Nr. PHCJT 184/14-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Timiș

Nr. PHCJT 183/14-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea directă a unor activități specifice lucrărilor de estetică rutieră, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 182/14-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 181/10-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiul Român”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 180/10-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică „Reabilitarea DJ693B Ivanda – Halta Cebza, km 6+700-12+300, L=5,6 km”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 179/10-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu de birou din hala proprietate a Societății F&W Molding and Packaging Service SRL, edificată în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 178/07-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret prin programul „Tim Cultura 2022 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2022 în județul Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 177/07-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 79/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, din domeniul public al municipiului Lugoj, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 176/07-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial situat la etajul 1, corp Anexă, în clădirea Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 175/02-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 ale societății Service Cons Prest S.R.L.

Anexe
anexa 2
anexa 3
raport
referat

Nr. PHCJT 174/02-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului și a contribuției Județului Timiș pentru obiectivul ”Reparații și punere în siguranță a Corpului E- Curte de onoare Bastion”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 173/02-06-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al Comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 172/25-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Județul Timiș a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Anexe
anexele 1,2,3
raport
referat

Nr. PHCJT 171/25-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Fundația Art Encounters Foundation, Muzeul Național de Artă Timișoara și Institutul Francez din România la Timișoara, în scopul organizării expoziției Victor Brauner: Invenție și magie

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 170/25-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Fundația Art Encounters Foundation, Muzeul Național de Artă Timișoara și Institutul Francez din România la Timișoara, în scopul organizării expoziției Brâncuşi: surse românești și perspective universale

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 169/24-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 168/24-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de digitizare a Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 167/24-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa2
anexa 3
anexa4
anexa 5
anexa6
anexa 7
raport
referat

Nr. PHCJT 166/24-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, din bugetul local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 165/24-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe anul 2022

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 164/24-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 19/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale Administrație din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa
anexa la rap
raport
referat

Nr. PHCJT 163/23-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 71/29.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și Județul Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului „Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj” și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 162/20-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului „Institutionalised cross-sector PLanning and dedicated capacity building to ENable small and medium-sized municipalities to develop and monitor sustainable strategies for the Transition to clean energY”, acronim „PLENTY-LIFE”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 161/18-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată a clădirior Corp C8 - Corp administrativ și Corp C9 - Aerogara”

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 160/18-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C5 – Hangar”

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 159/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică “Secție externă de recuperare medicală ortopedie și traumatologie (balneofiziokineto terapie) în comuna Lovrin județul Timiș”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 158/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Direcția de Prestări Servicii Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2.1
anexa 2.2
raport
referat

Nr. PHCJT 157/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 156/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 2
anexa 3
raport
referat
anexa 1 BVC
anexa 2 BVC
anexa 3 BVC
anexa 4 BVC

Nr. PHCJT 155/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Timiș prin Consiliului Județean Timiș în calitate de partener principal și Instituția Prefectului-Județul Timiș în calitate de partener pentru implementarea proiectului EU-BELONG : O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene finanțat în cadrul Programului pentru azil, migrație și integrare 2014-2020

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 154/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării Acordului Cadru de finanțare și aprobarea sumei necesare pentru finanțarea proiectului „Sprijin financiar în achiziționarea aparatului radiologic” al Raionului Nisporeni - Republica Moldova

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 153/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării Acordului de cooperare între Județul Timiș - România și Provincia Autonomă Voivodina - Republica Serbia

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 152/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr. 16805/21.12.2015, încheiat între Județul Timiș și Societatea Fartud S.R.L., de către Societatea EPS România S.R.L.

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 151/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al societății Service Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator al societății

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
raport
referat
anexa 1 procedura
anexa 2 procedura
anexa 4

Nr. PHCJT 150/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național de Artă Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 149/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilități Recaș - Serviciul de îngrijire de tip rezidențial pentru copilul cu dizabilități Recaș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 148/17-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator/familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 147/16-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 170/2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara - proprietatea privată a Județului Timiș precum și a unor bunuri mobile, către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Direcția Regională Vamală Timiș

Anexe
anexa
referat
raport

Nr. PHCJT 146/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al comunei Parța, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
referat
raport

Nr. PHCJT 145/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, drum comunal DC169, din domeniul public al comunei Tormac, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 144/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al orașului Gătaia, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 143/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 142/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 141/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului „Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj” cod SMIS 119770

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 140/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a spațiilor aflate în administrarea Teatrului pentru Copii și Tineret ”Merlin”

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 139/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a spațiilor aflate în administrarea Muzeului Național de Artă Timișoara

Anexe
referat
raport
anexa

Nr. PHCJT 138/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a spațiilor aflate în administrarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 137/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției Județului Timiș pentru obiectivul de investiție publică „Clinica de Obstetrică Ginecologie” din cadrul proiectului „Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara și Clinica de pediatrie din Szeged”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 136/12-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Județului Timiș prin Consiliul Județean Timiș pentru dezlipire parcelă cu nr. cadastral 405732, înscrisă în Cartea funciară nr. 405732, Timișoara, jud. Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 135/11-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Direcțiilor principale de activitate, politicilor economice și comerciale ale societății Service Cons Prest S.R.L. pentru perioada 2022-2026

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 134/10-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș” cod SMIS 155110, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 și alocarea în buget a sumelor necesare pentru implementarea acestuia

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 133/10-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ” Construirea a 3 case de tip familial și Centru de zi pentru copii Lugoj”

Anexe
raport
raport
referat

Nr. PHCJT 132/05-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 131/05-05-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Timiș” domnului Otiman Păun-Ion

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 130/21-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze în comunele Boldur, Nițchidorf, Darova, Pădureni, Racovița, Sacoșu Turcesc, Tormac, Victor Vlad Delamarina, Știuca, Găvojdia și extindere rețea distribuție gaze în comuna Belinț, județul Timiș”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 129/20-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Timiș și bugetul consiliilor locale - 2022

Anexe
anexa
raport
referat
raport
referat

Nr. PHCJT 128/19-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Timiș”, a cheltuielilor aferente și a Notei de fundamentare în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 127/19-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 182/31.08.2021 privind aprobarea devizului actualizat la faza de Proiect Tehnic revizut pentru investiția „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, Cod SMIS 116274

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 126/19-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 138/27.06.2018 privind aprobarea Proiectului “Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile”, Cod SMIS 116274

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 125/18-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei speciale pentru analizarea documentațiilor ce stau la baza exercitării/neexercitării dreptului de preemțiune al Județului Timiș referitor la intențiile proprietarilor de înstrăinare a unor clădiri monument istoric

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 124/18-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 33/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Voiteg, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 123/12-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 281/22.12.2021, privind aprobarea achiziționării directe a serviciului de specialitate prestat de către societatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind strategia și soluțiile de operaționalizare a obiectivului de investiții Centru de colectare legume - fructe în jud. Timiș - Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 122/12-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene în România între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea sprijinirii implementării Proiectului cu titlul „Centrul de Informare pentru investiții europene” cod SMIS 120018

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 121/12-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea arondării comunei Uivar, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Uivar

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 120/12-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 119/12-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri comunei Foeni, județul Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 118/12-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2022

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 117/11-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului Județean Timiș privind aprobarea preluării de către Societatea Profal Industry S.R.L. a contractelor de concesiune nr. 11483/27.08.2007 și nr. 13842/07.10.2008, încheiate între Județul Timiș și Societatea Project Business Aurora S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 116/11-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și numirea auditorului statutar la societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 115/11-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județea

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 114/11-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret pe anul 2022, în județul Timiș

Anexe
raport
referat
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

Nr. PHCJT 113/11-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2022

Anexe
raport
referat
anexa
anexa 1
anexa 2
anexa3
anexa4
anexa5
anexa6
anexa7
anexa8
anexa9
anexa10
anexa11
anexa12
anexa13
anexa14
anexa15
anexa16
anexa17
anexa18

Nr. PHCJT 112/07-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 111/07-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării taxelor locale de interes județean pentru anul fiscal 2023

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 110/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării unei parcele înscrisă în Cartea Funciară nr. 416643 Lugoj, proprietatea publică a Județului Timiș, în trei loturi/topuri distincte

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 109/07-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor tehnice ale bunului imobil înscris în Cartea funciară nr. 400333, localitatea Periam, aflat în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 108/06-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea procesului de bugetare participativă la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2022

Anexe
anexa
referat
raport

Nr. PHCJT 107/06-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, din bugetul local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa
anexa
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 106/06-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 273/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 105/06-04-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Comisiei mixte de analiză a oportunității vânzării părților sociale deținute de Consiliul Județean Timiș la societatea SCHILIFT S.R.L.

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 104/29-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, din domeniul privat al Comunei Mănăștiur, în domeniul privat al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 103/29-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Administrația Bazinală de Apă Banat, Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 102/29-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
raport
referat

Nr. PHCJT 101/29-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 100/29-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 99/28-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 98/28-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 97/22-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unor imobile cu altă destinație decât cea de locuință

Anexe
anexa
anexa com
raport
raport com
referat

Nr. PHCJT 96/22-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor pentru vânzarea părților sociale deținute de Consiliul Județean Timiș la societatea SCHILIFT S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 95/21-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de defrișare, cosit și întreținere a unor spații verzi pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 94/21-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 2/25.01.2016 privind aprobarea dării în administrare a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul Parcului Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
raport
anexa
referat

Nr. PHCJT 93/21-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 260/16.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - Săcălaz”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 92/23-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 91/23-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 112/28.04.2021 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 90/21-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 48/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar special din județul Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 89/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 88/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, din domeniul public al municipiului Lugoj, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 87/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 86/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 85/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea subînchirierii spațiilor de producție, proprietate a Societății Lucardi Maramureș S.R.L., aflate în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 84/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor administrative ale instituțiilor publice de cultură de interes județean

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa3
anexa4
anexa5
anexa6
raport
referat

Nr. PHCJT 83/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării proiectului „Sprijin financiar în achiziționarea aparatului radiologic” al Raionului Nisporeni - Republica Moldova

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 82/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Giarmata, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 81/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de prelungire a Contractului de închiriere nr. 8273/10.05.2017 încheiat între județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea M&V TRADE S.R.L.

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 80/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de prelungire a Contractului de închiriere nr. 8275/10.05.2017 încheiat între județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea EUR COMTUR S.R.L.

Anexe
raport
anexa
referat

Nr. PHCJT 79/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii centrelor rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
raport
raport
referat

Nr. PHCJT 78/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.172/28.10.2015 privind darea în administrare a unor bunuri imobile și mobile Direcției de Prestări Servicii și Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 77/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale Direcției de Prestări Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 76/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, faza „Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire - Proiect Tehnic” ai obiectivului de investiție publică ,,Locuințe ANL Giroc – asigurare utilități”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 75/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general revizuit și a contribuției județului Timiș pentru obiectivul de investiție publică „Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș” din cadrul proiectului „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) Acronim JEDI, cod ROHU-452

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 74/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere, pe grade de dependență a persoanelor vârstnice, din cadrul serviciului rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 73/17-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării directe a serviciului de specialitate prestat de către societatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind elaborarea studiului de impact local în vederea operaționalizării Centrului Comunitar de Învățare Permanentă Timiș din cadrul proiectului „Joint Employment-Driven Initiative”, JEDI

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 72/14-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
raport
raport
referat
anexa 1
anexa 2
anexa3.1
anexa3.2
anexa3.3
anexa3.4
anexa3.5
anexa3.7
anexa3.6
anexa3.8
anexa3.9
anexa4.1
anexa4.2
anexa4.3
anexa4.4
anexa4.5
anexa4.6
anexa4.7
anexa4.8
anexa4.9
anexa4.10
anexa4.11
anexa5
anexa6

Nr. PHCJT 71/14-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial “Maria” în localitatea Sânmartinu Maghiar, comuna Uivar, județul Timiș

Anexe
raport
raport
referat
referat

Nr. PHCJT 70/14-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 69/14-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și aprobarea contribuției financiare a Unității administrativ-teritoriale Județul Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” cod SMIS 119772

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 68/14-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției derulate în cadrul proiectului “Construirea a 2 case de tip familial si înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independenta Gavojdia” cod SMIS 119769

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 67/14-03-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 66/14-03-2022

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bociu Ionel-Sabin-Emil

Anexe
referat

Nr. PHCJT 65/25-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Direcției de Sănătate Publică Timiș, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 64/22-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 227/28.10.2016 privind aprobarea implementării proiectului “Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega“

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 63/22-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică ,,Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a monumentului istoric Castelul Huniade, azi Muzeul Național al Banatului”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 62/21-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Orașului Ciacova, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 61/21-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Fibiș, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 60/21-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de acces către Societatea RCS & RDS S.A. la rețeaua de canalizare subterană, construită pentru servicii de telecomunicații, aflată în zona drumului județean DJ 592 Timișoara – Moșnița

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 59/21-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș asupra intențiilor de înstrăinare a imobilelor monument istoric cu destinația de locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 58/21-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării unei parcele înscrisă în Cartea Funciară nr. 411260 Lugoj, proprietatea publică a Județului Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 57/21-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 56/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Orașului Gătaia, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 55/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Comisia de evaluare a probei de interviu, constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ special de la nivelul județului Timiș, sesiunea ianuarie – aprilie 2022

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 54/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință

Anexe
anexa
anexa
raport
raport
referat

Nr. PHCJT 53/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 168/30.09.2015 privind susținerea financiară de către Județul Timiș pentru perioada 2017-2022 a proiectului „Capitală Europeană a Culturii” derulat de Uniunea Europeană

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 52/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente IT necesare activităților educaționale online către școlile din subordinea Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 51/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 50/15-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deseurilor municipale pentru Zona 3 – Deta din județul Timiș, a Indicatorilor de performanță și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 3 – Deta din județul Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 49/14-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 48/14-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei obiectivelor de interes județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 47/14-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor tehnice ale bunului imobil înscris în Cartea funciară nr. 400399, localitatea Găvojdia, aflat în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
raport
referat
anexa

Nr. PHCJT 46/14-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Societatea Profal Industry S.R.L. a contractelor de concesiune nr. 11483/27.08.2007 și nr. 13842/07.10.2008, încheiate între Județul Timiș și Societatea Project Business Aurora S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 45/11-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Municipiului Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 44/11-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unui imobil (teren) din imobilul înscris în Cartea funciară nr.414831 Giroc, nr. cadastral 414831, aflat în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 43/10-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor drumuri comunale care fac legătura între localitățile Recaș și Pișchia

Anexe
raport
anexa
referat

Nr. PHCJT 42/10-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 693C Biled (DN6) – Iecea Mare (DJ 693A)”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 41/10-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 609 Ohaba Română – limită jud. Arad”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 40/10-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 585 limită jud. Caraș Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L=2,34km, din care necesar modernizare L= 1,755 km

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 39/10-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 186/31.08.2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru stabilirea modului de administrare a obiectivului de investiții „Centru de colectare legume – fructe în jud. Timiș – Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș, după realizarea acestuia

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 38/10-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 593C Șag (DJ 593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 37/09-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar special din județul Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 36/09-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din Bastionul Theresia Timișoara, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala ”Valeriu Braniște” Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 35/09-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație a unor spații din Bastionul ”Theresia” Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 34/08-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pe anul 2022

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 33/08-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa1a
anexa1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
anexa 14
anexa 15
anexa 16
anexa 17
anexa 18
anexa 19
anexa 20
raport
referat

Nr. PHCJT 32/08-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Voiteg, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 31/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Situației financiare de lichidare și a Raportului de repartizare al activului și pasivului ale societății Aviația Utilitară Timișoara S.A.

Anexe
raport
referat
anexa 1
anexa 2

Nr. PHCJT 30/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Șandra, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 29/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul privat al Comunei Periam, în domeniul privat al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 28/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 240/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 693C Biled - Iecea Mare (DJ 693A)” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Anexe
referat
raport

Nr. PHCJT 27/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 242/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânandrei” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny

Anexe
raport
anexa
referat

Nr. PHCJT 26/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 239/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 585 lim. jud. Caraș-Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L=2,34km ” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 25/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Lovrin, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 24/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Orașului Deta, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
referat
raport

Nr. PHCJT 23/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Municipiului Lugoj, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa
referat
raport

Nr. PHCJT 22/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 21/07-02-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Serviciului social rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, prin preluare, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 20/04-02-2022

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Mihai Ritivoiu

Anexe
referat

Nr. PHCJT 19/25-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 18/25-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 17/25-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Orașul Jimbolia și Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării căminelor pentru persoane vârstnice

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 16/25-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Tomești, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 15/21-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 14/18-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2021

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 13/18-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea Județului Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”

Anexe
raport
referat

Nr. PHCJT 12/18-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș, a unui bun imobil din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 11/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș - 2021-2027” realizată în cadrul proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș”

Anexe
raport
referat
anexa
anexa
anexa
anexa
anexa
anexa

Nr. PHCJT 10/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății Service Cons Prest S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 09/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 96/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor containere tip birou, situate în incinta Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 08/17-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”

Anexe
anexa
raport
raport
referat

Nr. PHCJT 07/13-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru anul 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 06/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 - 2025

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 05/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025

Anexe
anexa 1
anexa 2
raport
referat

Nr. PHCJT 04/12-01-2022

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Cosmin-Alexandru Cadar

Anexe
referat

Nr. PHCJT 03/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Județului Timiș cu Comuna Dumbrăvița pentru realizarea obiectivului de interes public “Pistă de biciclete Timișoara - Dumbrăvița - Giarmata”

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 02/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul școlar 2022-2023

Anexe
anexa
raport
referat

Nr. PHCJT 01/12-01-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare pentru unitățile de învățământ liceal special din județul Timiș, pentru anul școlar 2022-2023

Anexe
anexa
raport
referat