Nr. 168/18-03-2024

Dospoziția privind exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe teritoriul județului Timiș, care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivul de utilitate publică Modernizare DJ 691 Sector Nod de descărcare A1 - Limită Județ Arad

Anexe
Anexa dispoziție DJ691 Pischia
Anexa dispoziție DJ691 Masloc
Anexa dispoziție DJ691 Fibis
Anexa dispoziție DJ691 Giarmata