Nr. HCJT 65/16-03-2023

HOTĂRÂREA nr. 65/16.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului - ”Restaurarea obiectivului Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului ” prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C11

Anexe
anexa

Nr. HCJT 64/16-03-2023

HOTĂRÂREA nr. 64/16.03.2023 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Șandra în domeniul public al Județului Timiș în vederea clasării drumului comunal DC 22 ca drum județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 63/16-03-2023

HOTĂRÂREA nr. 63/16.03.2023 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Lenauheim în domeniul public al Județului Timiș în vederea clasării drumului comunal DC 22 ca drum județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 62/16-03-2023

HOTĂRÂREA nr. 62/16.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului - „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 61/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 61/28.02.2023 privind aprobarea participării Județului Timiș la proiectul „Cycling along Iron Curtain Trail - Euro Velo 13 in Banat”, acronim „Cycling ROSE”, finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Interreg IPA România - Serbia 2021-2027

Anexe
anexa

Nr. HCJT 60/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 60/28.02.2023 privind aprobarea participării Județului Timiș la promovarea și implementarea proiectului „Baroco - perla deformată”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 59/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 59/28.02.2023 privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2023

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9

Nr. HCJT 58/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 58/28.02.2023 privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pe anul 2023

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 57/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 57/28.02.2023 privind aprobarea promovării și implementării proiectului ”MusAIC - Museums Amidst Involved Cross-Border Communities” (Muzee în Mijlocul unor Comunități Transfrontaliere Implicate)” de către Muzeul Satului Bănățean Timișoara în cadrul Programului INTERREG IPA Romania-Serbia 2021-2027

Anexe
anexa

Nr. HCJT 56/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 56/28.02.2023 pentru aprobarea acordului de parteneriat privind inventarierea, depozitarea și utilizarea arhivei societății IPROTIM S.A. Timișoara (în faliment) bun proprietate publică a Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 55/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 55/28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 182/31.08.2021 privind aprobarea devizului actualizat la faza de Proiect Tehnic revizuit pentru investiția „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, Cod SMIS 116274

Nr. HCJT 54/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 54/28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.138/27.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile”, Cod SMIS 116274

Nr. HCJT 53/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 53/28.02.2023 privind trecerea unui bun imobil înscris în Cartea funciară nr. 404581, din domeniul public al Județului Timiș, în domeniul public al Municipiului Lugoj

Anexe
anexa

Nr. HCJT 52/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 52/28.02.2023 privind aprobarea cofinanțării actualizate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020” finanțat prin POIM

Anexe
anexa

Nr. HCJT 51/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 51/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 50/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 50/28.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Amenajare intersecție DJ 692A cu DN 69(Sânandrei)”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 49/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 49/28.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Modernizare DJ 593B Parța-Petroman ”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 48/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 48/28.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Modernizare DJ 609H Târgoviște - Babșa”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 47/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 47/28.02.2023 privind aprobarea participării Județului Timiș la proiectul „Blue Sky - The Solution to Air Pollution”/„Blue Sky - Soluția transfrontalieră la problema poluării aerului”, acronim „BLUE SKY”, finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Interreg IPA România - Serbia 2021-2027

Nr. HCJT 46/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 46/28.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 45/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 45/28.02.2023 privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3

Nr. HCJT 44/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 44/28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 186/31.08.2021 privind constituirea Comisii mixte pentru stabilirea modului de administrare a obiectivului de investiții „Centru de colectare legume - fructe în jud. Timiș - Proiect pilot pe amplasamentul din Comuna Tomnatic, jud. Timiș

Nr. HCJT 43/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 43/28.02.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 239/18.10.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km 12+975)”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 42/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 42/28.02.2023 privind aprobarea participării Județului Timiș la promovarea și implementarea proiectului „Protecție Civilă Inteligentă”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 41/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 41/28.02.2023 privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Nr. HCJT 40/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 40/28.02.2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2581/07.02.2022, încheiat între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și Societatea M&V Company S.R.L.

Nr. HCJT 39/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 39/28.02.2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 38/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 38/28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți

Anexe
anexa

Nr. HCJT 37/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 37/28.02.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică “Modernizare DJ591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român“

Nr. HCJT 36/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 36/28.02.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 159/30.06.2021 privind aprobarea Strategiei și a Regulamentului de valorificare, amenajare, exploatare și întreținere a spațiilor din Bastionul Theresia și închirierea unor spații

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 35/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 35/28.02.2023 privind aprobarea Planului de administrare al societății Service Cons Prest S.R.L. pentru perioada 2023-2026

Anexe
anexa

Nr. HCJT 34/28-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 34/28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 124/21.04.2022 privind constituirea comisiei speciale pentru analizarea documentațiilor ce stau la baza exercitării/neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș referitor la intențiile proprietarilor de înstrăinare a unor clădiri monument istoric

Nr. HCJT 33/24-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 33/24.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 307/26.10.2022 privind aprobarea prețurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 32/10-02-2023

HOTĂRÂREA nr. 32/10.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaboare între Județul Timiș și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în vederea pregătirii obiectivului de investiții “Drum de conectivitate (Drum nou de legătură la rețeaua primară) A1-Timișoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 31/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 31/31.01.2023 privind aprobarea dreptului de servitute de trecere pe drumul județean DJ692A Comunei Dudeștii Noi

Nr. HCJT 30/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 30/31.01.2023 privind aprobarea actelor constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3

Nr. HCJT 29/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 29/31.01.2023 privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării căminului pentru persoane vârstnice

Anexe
anexa

Nr. HCJT 28/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 28/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2023

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
anexa 14
anexa 15
anexa 16
anexa 17
anexa 18
anexa 19
anexa 20

Nr. HCJT 27/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 27/31.01.2023 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 26/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 26/31.01.2023 privind aprobarea atribuirii directe de către Județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă, către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., a serviciilor de „Asigurare a esteticii rutiere - Curățarea de gunoi a zonei drumurilor județene din Județul Timiș”

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 25/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 25/31.01.2023 privind aprobarea salariului tarifar orar pentru cheltuielile cu salariile personalului încadrat pe posturile suplimentare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Anexe
anexa

Nr. HCJT 24/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 24/31.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 94/2022 privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor Administrative ale instituțiilor de cultură de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 23/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 23/31.01.2023 privind nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Timiș pe anul 2022

Nr. HCJT 22/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 22/31.01.2023 privind aprobarea Contractului de modificare și reafirmare a Contractului de asistență pentru Proiect dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Societatea Aquatim S.A. și Județul Timiș din data de 17.09.2013, cu privire la proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș” și „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 21/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 21/31.01.2023 privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Timiș și bugetul Consiliilor locale - 2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 20/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 20/31.01.2023 privind aprobarea înființării serviciului social Centrul de servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane/asistent maternal profesionist

Nr. HCJT 19/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 19/31.01.2023 privind aprobarea înființării serviciului social Casa de tip familial Ioana, în sat Mănăstire, comuna Birda

Nr. HCJT 18/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 18/31.01.2023 privind aprobarea Rețelei școlare pentru unitățile de învățământ liceal special din județul Timiș, pentru anul școlar 2023-2024

Anexe
anexa

Nr. HCJT 17/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 17/31.01.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul școlar 2023-2024

Anexe
anexa

Nr. HCJT 16/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 16/31.01.2023 privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru perioada 2022 - 2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 15/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 15/31.01.2023 privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 Lugoj, centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru perioada 2022 - 2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 14/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea Raportului pentru anul 2022 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024

Anexe
anexa

Nr. HCJT 13/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea Statutului Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 12/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 12/31.01.2023 privind aprobarea vânzării părților sociale deținute de Județul Timiș la societatea SCHILIFT S.R.L. către un asociat din societate

Anexe
anexa 2

Nr. HCJT 11/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 11/31.01.2023 privind completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 10/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 10/31.01.2023 privind retragerea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș asupra unui bun mobil aflat în domeniul privat al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 09/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2023 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Județului Timiș, în vederea demolării

Anexe
anexa

Nr. HCJT 08/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în localitatea Timișoara, Calea Torontalului, km. 3, înscris în Cartea funciară nr. 447336 Timișoara

Nr. HCJT 07/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2023 privind aprobarea dezmembrării unui imobil înscris în Cartea funciară nr. 438731 Timișoara, proprietatea publică a Județului Timiș, în două loturi

Nr. HCJT 06/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 6/31.01.2023 privind solicitarea de trecere a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 416381, din domeniul public al Municipiului Lugoj, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 05/31-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 5/31.01.2023 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 91/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Timiș

Nr. HCJT 04/11-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 4/11.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 1/2023 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026

Anexe
anexa

Nr. HCJT 03/11-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 3/11.01.2023 privind utilizarea parțială a excedentului bugetului județului Timiș în anul 2023

Nr. HCJT 02/11-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 2/11.01.2023 privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 01/05-01-2023

HOTĂRÂREA nr. 1/05.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026

Anexe
anexa