Nr. HCJT 222/09-08-2022

HOTĂRÂREA nr. 222/09.08.2022 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 221/09-08-2022

HOTĂRÂREA nr. 221/09.08.2022 privind actualizarea Programului cultural al Candidaturii Programului național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 220/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 220/20.07.2022 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 164/2022 privind aprobarea modificării Anexei nr .3 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 19/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale Administrație din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 219/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 219/20.07.2022 privind atribuirea directă a serviciilor de estetică rutieră – curățenia drumurilor județene de pe raza Județului Timiș (cca. 1300km), de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.

Anexe
anexa

Nr. HCJT 218/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 218/20.07.2022 privind aprobarea depunerii de către Județul Timiș a cererilor de finanțare în vederea achiziționării a trei autoturisme electrice în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

Nr. HCJT 217/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 217/20.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza ”Studiul de Prefezabilitate” (SPF) – aferentă obiectivului: “Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - frontieră”:Componenta A: Linie cale ferată de pe traseul Timișoara Nord - Stamora Moravița - Frontieră și Componenta B: Linie cale ferată de pe traseul Reșița Nord – Voiteni

Nr. HCJT 216/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 216/20.07.2022 privind aprobarea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUATIM S.A. cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societății AQUATIM S.A.

Nr. HCJT 215/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 215/20.07.2022 privind aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
anexa 14

Nr. HCJT 214/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 214/20.07.2022 privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Municipiul Lugoj pentru realizarea investiției: „Orășelul Siguranței MINI – LUG”, finanțată prin procesul de ”bugetare participativă” organizat de Consiliul Județean Timiș în 2021

Anexe
anexa

Nr. HCJT 213/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 213/20.07.2022 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 212/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 212/20.07.2022 privind aprobarea devizului general, faza D.T.A.C. - P.T., al obiectivului de investiție publică „Documentație in vederea execuţiei lucrărilor de desființare a bunurilor imobile existente pe amplasamentul fostei UM Giroc conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 126/2021”

Nr. HCJT 211/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 211/20.07.2022 privind aprobarea Studiului de fundamentare și demararea procedurii de concesiune de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare etajată și servicii”

Nr. HCJT 210/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 210/20.07.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestuia ca fiind bun de interes public județean

Nr. HCJT 209/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 209/20.07.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanți, cu modificările și completările ulterioare

Anexe
anexa

Nr. HCJT 208/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 208/20.07.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 207/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 207/20.07.2022 privind aprobarea vânzării a părților sociale deținute de Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, la societatea SCHILIFT S.R.L.

Anexe
anexa

Nr. HCJT 206/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 206/20.07.2022 privind aprobarea prelungirii Convenției nr. 14427/27.07.2020, pentru utilizarea drumurilor de acces din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, de către Societatea Fartud SRL

Anexe
anexa

Nr. HCJT 205/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 205/20.07.2022 privind aprobarea alipirii unor imobile (terenuri), aflate în domeniul public al Județului Timiș

Nr. HCJT 204/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 204/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 – Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Alexandru Roșca”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 203/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 203/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 – Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Constantin Pufan”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 202/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 202/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Constantin Păunescu Recaș”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 201/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 201/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată a clădirii – casă cu 1 etaj grădiniță de copii – Centrul școlar pentru educație incluzivă Paul Popescu Neveanu”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 200/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 200/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C7 Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 199/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 199/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată corpuri clădiri C1, C2 și C6-Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 198/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 198/20.07.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al Comunei Săcălaz, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 197/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 197/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii administrative – Localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27 – 33, jud. Timiș, CF 400067”

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 196/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 196/20.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocului cu locuințe de serviciu în regim de înălțime S+P+3E Localitatea Timișoara, Str. Martir Marius Ciopec, nr. 3, jud. Timiș, CF 448695-C1”

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 195/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 195/20.07.2022 privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş

Anexe
anexa

Nr. HCJT 194/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 194/20.07.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Pietroasa, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 193/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 193/20.07.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Nădrag, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 192/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 192/20.07.2022 privind completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Nr. HCJT 191/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 191/20.07.2022 privind aprobarea desființării unui punct de lucru al societății Service Cons Prest S.R.L.

Nr. HCJT 190/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 190/20.07.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 273/2021 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022

Nr. HCJT 189/20-07-2022

HOTĂRÂREA nr. 189/20.07.2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 30.06.2022

Nr. HCJT 188/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 188/22.06.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Comunei Coșteiu

Nr. HCJT 187/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 187/22.06.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 90/ 24.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică punct muzeal din cadrul proiectului „Enhancing tourism in Banat cross-border by capitalizing of the potential of Parța and Majdan arheological sites„ (“Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Timiș-Vojvodina”), Acronim PAMAROSE, cod EMS RORS 463 și a parteneriatului cu Consiliul Județean Timiș și Municipalitatea Novi Knezevac, precum și bugetul și contribuția proprie

Nr. HCJT 186/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 186/22.06.2022 privind aprobarea finanţării unor proiecte sportive ale cluburilor de drept privat, în anul 2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 185/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 185/22.06.2022 privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3

Nr. HCJT 184/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 184/22.06.2022 privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Timiș

Nr. HCJT 183/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 183/22.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
anexa
Anexa - partea 2

Nr. HCJT 182/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 182/22.06.2022 privind atribuirea directă a unor activități specifice lucrărilor de estetică rutieră, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

Nr. HCJT 181/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 181/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică „Modernizare DJ591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiul Român”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 180/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 180/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică „Reabilitarea DJ693B Ivanda – Halta Cebza, km 6+700-12+300, L=5,6 km”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 179/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 179/22.06.2022 privind aprobarea închirierii unui spațiu de birou din hala proprietate a Societății F&W Molding and Packaging Service SRL, edificată în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Nr. HCJT 178/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 178/22.06.2022 privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 177/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 177/22.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial situat la etajul 1, corp Anexă, în clădirea Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 176/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 176/22.06.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 79/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, din domeniul public al municipiului Lugoj, în domeniul public al Județului Timiș

Nr. HCJT 175/22-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 175/22.06.2022 privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Nr. HCJT 174/09-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 174/09.06.2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret prin programul „Tim Cultura 2022 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2022 în județul Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 173/09-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 173/09.06.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 ale societății Service Cons Prest S.R.L.

Anexe
anexa 2
anexa 3

Nr. HCJT 172/09-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 172/09.06.2022 privind aprobarea Devizului și a contribuției Județului Timiș pentru obiectivul ”Reparații și punere în siguranță a Corpului E - Curte de onoare Bastion”

Nr. HCJT 171/09-06-2022

HOTĂRÂREA nr. 171/09.06.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 170/27-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 170/27.05.2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 169/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 169/25.05.2022 privind aprobarea depunerii de către Județul Timiș a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3

Nr. HCJT 168/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 168/25.05.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Fundația Art Encounters Foundation, Muzeul Național de Artă Timișoara și Institutul Francez din România la Timișoara, în scopul organizării expoziției Victor Brauner: Invenție și magie

Anexe
anexa

Nr. HCJT 167/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 167/25.05.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Fundația Art Encounters Foundation, Muzeul Național de Artă Timișoara și Institutul Francez din România la Timișoara, în scopul organizării expoziției Brâncuşi: surse românești și perspective universale

Anexe
anexa

Nr. HCJT 166/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 166/25.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de digitizare a Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 165/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 165/25.05.2022 privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7

Nr. HCJT 164/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 164/25.05.2022 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 19/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale Administrație din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 163/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 163/25.05.2022 privind acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, din bugetul local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 162/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 162/25.05.2022 privind aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe anul 2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 161/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 161/25.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 71/29.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și Județul Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului „Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj” și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici

Nr. HCJT 160/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 160/25.05.2022 privind aprobarea implementării proiectului „Institutionalised cross-sector PLanning and dedicated capacity building to ENable small and medium-sized municipalities to develop and monitor sustainable strategies for the Transition to clean energY”, acronim „PLENTY-LIFE”

Nr. HCJT 159/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 159/25.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 1
anexa 2
anexa 2
anexa 3
anexa 3
anexa 4

Nr. HCJT 158/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 158/25.05.2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Timiș” domnului Otiman Păun-Ion

Nr. HCJT 157/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 157/25.05.2022 privind aprobarea desființării Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilități Recaș - Serviciul de îngrijire de tip rezidențial pentru copilul cu dizabilități Recaș

Nr. HCJT 156/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 156/25.05.2022 privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului „Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj” cod SMIS 119770

Nr. HCJT 155/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 155/25.05.2022 privind acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator/familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare

Anexe
anexa
anexa

Nr. HCJT 154/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 154/25.05.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției Județului Timiș pentru obiectivul de investiție publică „Clinica de Obstetrică Ginecologie” din cadrul proiectului „Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara și Clinica de pediatrie din Szeged”

Nr. HCJT 153/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 153/25.05.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Timiș prin Consiliului Județean Timiș în calitate de partener principal și Instituția Prefectului-Județul Timiș în calitate de partener pentru implementarea proiectului EU-BELONG : O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene finanțat în cadrul Programului pentru azil, migrație și integrare 2014-2020

Anexe
anexa
anexa

Nr. HCJT 152/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 152/25.05.2022 privind aprobarea semnării Acordului Cadru de finanțare și aprobarea sumei necesare pentru finanțarea proiectului „Sprijin financiar în achiziționarea aparatului radiologic” al Raionului Nisporeni - Republica Moldova

Anexe
anexa

Nr. HCJT 151/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 151/25.05.2022 privind aprobarea semnării Acordului de cooperare între Județul Timiș - România și Provincia Autonomă Voivodina - Republica Serbia

Anexe
anexa

Nr. HCJT 150/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 150/25.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică “Secție externă de recuperare medicală ortopedie și traumatologie (balneofiziokineto terapie) în comuna Lovrin județul Timiș”

Nr. HCJT 149/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 149/25.05.2022 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Direcția de Prestări Servicii Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 148/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 148/25.05.2022 privind completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 147/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 147/25.05.2022 privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr. 16805/21.12.2015, încheiat între Județul Timiș și Societatea Fartud S.R.L., de către Societatea EPS România S.R.L.

Anexe
anexa
anexa

Nr. HCJT 146/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 146/25.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 170/2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara - proprietatea privată a Județului Timiș precum și a unor bunuri mobile, către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Direcția Regională Vamală Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 145/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 145/25.05.2022 privind modificarea Actului constitutiv al societății Service Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator al societății

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa

Nr. HCJT 144/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 144/25.05.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al comunei Parța, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 143/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 143/25.05.2022 privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 142/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 142/25.05.2022 privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a spațiilor aflate în administrarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 141/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 141/25.05.2022 privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a spațiilor aflate în administrarea Muzeului Național de Artă Timișoara

Anexe
anexa

Nr. HCJT 140/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 140/25.05.2022 privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a spațiilor aflate în administrarea Teatrului pentru Copii și Tineret ”Merlin”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 139/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 139/25.05.2022 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, drum comunal DC169, din domeniul public al comunei Tormac, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 138/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 138/25.05.2022 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al orașului Gătaia, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 137/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 137/25.05.2022 privind acordul Județului Timiș prin Consiliul Județean Timiș pentru dezlipire parcelă cu nr. cadastral 405732, înscrisă în Cartea funciară nr. 405732, Timișoara, jud. Timiș

Nr. HCJT 136/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 136/25.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți

Anexe
anexa

Nr. HCJT 135/25-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 135/25.05.2022 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Județului Timiș

Nr. HCJT 134/19-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 134/19.05.2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată a clădirior Corp C8 - Corp administrativ și Corp C9 - Aerogara”

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 133/19-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 133/19.05.2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C5 – Hangar”

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 132/11-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 132/11.05.2022 privind aprobarea Direcțiilor principale de activitate, politicilor economice și comerciale ale societății Service Cons Prest S.R.L. pentru perioada 2022-2026

Anexe
anexa

Nr. HCJT 131/11-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 131/11.05.2022 privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș” cod SMIS 155110, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020 și alocarea în buget a sumelor necesare pentru implementarea acestuia

Nr. HCJT 130/11-05-2022

HOTĂRÂREA nr. 130/11.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Construirea a 3 case de tip familial și Centru de zi pentru copii Lugoj”

Nr. HCJT 129/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 129/21.04.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze în comunele Boldur, Nițchidorf, Darova, Pădureni, Racovița, Sacoșu Turcesc, Tormac, Victor Vlad Delamarina, Știuca, Găvojdia și extindere rețea distribuție gaze în comuna Belinț, județul Timiș”

Nr. HCJT 128/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 128/21.04.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Timiș și bugetelor locale - 2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 127/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 127/21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Timiș”, a cheltuielilor aferente și a Notei de fundamentare în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României

Anexe
anexa

Nr. HCJT 126/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 126/21.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 182/31.08.2021 privind aprobarea devizului actualizat la faza de Proiect Tehnic revizuit pentru investiția „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, Cod SMIS 116274

Nr. HCJT 125/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 125/21.04.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 138/27.06.2018 privind aprobarea Proiectului “Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile”, Cod SMIS 116274

Nr. HCJT 124/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 124/21.04.2022 privind constituirea comisiei speciale pentru analizarea documentațiilor ce stau la baza exercitării/neexercitării dreptului de preemțiune al Județului Timiș referitor la intențiile proprietarilor de înstrăinare a unor clădiri monument istoric

Anexe
anexa

Nr. HCJT 123/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 123/21.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 33/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Voiteg, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 122/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 122/21.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 281/22.12.2021, privind aprobarea achiziționării directe a serviciului de specialitate prestat de către societatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind strategia și soluțiile de operaționalizare a obiectivului de investiții Centru de colectare legume - fructe în jud. Timiș - Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 121/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 121/21.04.2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene în România între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea sprijinirii implementării Proiectului cu titlul „Centrul de Informare pentru investiții europene” cod SMIS 120018

Anexe
anexa

Nr. HCJT 120/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 120/21.04.2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2022

Nr. HCJT 119/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 119/21.04.2022 privind aprobarea arondării comunei Uivar, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Uivar

Nr. HCJT 118/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 118/21.04.2022 privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 117/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 117/21.04.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri comunei Foeni, județul Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 116/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 116/21.04.2022 privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului Județean Timiș privind aprobarea preluării de către Societatea Profal Industry S.R.L. a contractelor de concesiune nr. 11483/27.08.2007 și nr. 13842/07.10.2008, încheiate între Județul Timiș și Societatea Project Business Aurora S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa
anexa

Nr. HCJT 115/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 115/21.04.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Timiș

Nr. HCJT 114/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 114/21.04.2022 privind aprobarea Ghidului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2022

Anexe
anexa
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa4
anexa5
anexa6
anexa7
anexa8
anexa9
anexa10
anexa11
anexa12
anexa13
anexa14
anexa15
anexa16
anexa17
anexa18

Nr. HCJT 113/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 113/21.04.2022 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret pe anul 2022, în județul Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 2
anexa 2
anexa 2
anexa 2

Nr. HCJT 112/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 112/21.04.2022 privind aprobarea indexării taxelor locale de interes județean pentru anul fiscal 2023

Nr. HCJT 111/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 111/21.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și numirea auditorului statutar la societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

Anexe
anexa

Nr. HCJT 110/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 110/21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării unei parcele înscrisă în Cartea Funciară nr. 416643 Lugoj, proprietatea publică a Județului Timiș, în trei loturi/topuri distincte

Nr. HCJT 109/21-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 109/21.04.2022 privind actualizarea datelor tehnice ale bunului imobil înscris în Cartea funciară nr. 400333, localitatea Periam, aflat în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Nr. HCJT 108/14-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 108/14.04.2022 privind aprobarea completării Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 107/14-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 107/14.04.2022 privind adoptarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, din bugetul local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa
anexa
anexa
anexa

Nr. HCJT 106/14-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 106/14.04.2022 privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 273/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2022

Nr. HCJT 105/14-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 105/14.04.2022 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea procesului de bugetare participativă la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 104/14-04-2022

HOTĂRÂREA nr. 104/14.04.2022 privind aprobarea constituirii Comisiei mixte de analiză a oportunității vânzării părților sociale deținute de Județul Timiș la societatea SCHILIFT S.R.L.

Nr. HCJT 103/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 103/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, din domeniul privat al Comunei Mănăștiur, în domeniul privat al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 102/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 102/30.03.2022 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Administrația Bazinală de Apă Banat, Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 101/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 101/30.03.2022 privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6

Nr. HCJT 100/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 100/30.03.2022 privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa

Nr. HCJT 99/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 99/30.03.2022 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 98/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 98/30.03.2022 privind aprobarea ajustării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 97/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unor imobile cu altă destinație decât cea de locuință

Anexe
anexa

Nr. HCJT 96/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 96/30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 95/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 95/30.03.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 48/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar special din județul Timiș

Nr. HCJT 94/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 94/30.03.2022 privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor administrative ale instituțiilor publice de cultură de interes județean

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6

Nr. HCJT 93/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 93/30.03.2022 pentru modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 112/28.04.2021 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș

Nr. HCJT 92/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 92/30.03.2022 privind aprobarea devizului general revizuit și a contribuției județului Timiș pentru obiectivul de investiție publică „Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș” din cadrul proiectului „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) Acronim JEDI, cod ROHU-452

Anexe
anexa

Nr. HCJT 91/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 91/30.03.2022 privind aprobarea achiziționării directe a serviciului de specialitate prestat de către societatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind elaborarea studiului de impact local în vederea operaționalizării Centrului Comunitar de Învățare Permanentă Timiș din cadrul proiectului „Joint Employment-Driven Initiative”, JEDI

Nr. HCJT 90/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 90/30.03.2022 privind aprobarea finanțării proiectului „Sprijin financiar în achiziționarea aparatului radiologic” al Raionului Nisporeni - Republica Moldova

Nr. HCJT 89/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 89/30.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale Direcției de Prestări Servicii Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 88/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 88/30.03.2022 privind stabilirea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere, pe grade de dependență a persoanelor vârstnice, din cadrul serviciului rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia

Nr. HCJT 87/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 87/30.03.2022 privind aprobarea majorării nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii centrelor rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Nr. HCJT 86/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 86/30.03.2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, faza „Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire - Proiect Tehnic” ai obiectivului de investiție publică ,,Locuințe ANL Giroc – asigurare utilități”

Nr. HCJT 85/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 85/30.03.2022 privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de defrișare, cosit și întreținere a unor spații verzi pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 84/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 84/30.03.2022 privind aprobarea închirierii spațiilor de producție, proprietate a Societății Lucardi Maramureș S.R.L., aflate în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Nr. HCJT 83/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 83/30.03.2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 172/28.10.2015 privind darea în administrare a unor bunuri imobile și mobile Direcției de Prestări Servicii și Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș

Nr. HCJT 82/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 82/30.03.2022 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 2/25.01.2016 privind aprobarea dării în administrare a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul Parcului Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
anexa

Nr. HCJT 81/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 81/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 80/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 80/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al județului Timiș

Nr. HCJT 79/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 79/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil, din domeniul public al municipiului Lugoj, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 78/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 78/30.03.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 260/16.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - Săcălaz”

Nr. HCJT 77/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 77/30.03.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 76/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 76/30.03.2022 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 8275/10.05.2017 încheiat între județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea EUR COMTUR S.R.L.

Anexe
anexa

Nr. HCJT 75/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 75/30.03.2022 privind propunerea de prelungire a Contractului de închiriere nr. 8273/10.05.2017 încheiat între județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea M&V TRADE S.R.L.

Anexe
anexa

Nr. HCJT 74/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 74/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Giarmata, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 73/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 73/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Direcției de Sănătate Publică Timiș, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 72/30-03-2022

HOTĂRÂREA nr. 72/30.03.2022 privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Nr. HCJT 71/15-03-2022

HOTARAREA nr. 71/15.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexa3.1
anexa3.2
anexa3.3
anexa3.4
anexa3.5
anexa3.6
anexa3.7
anexa3.8
anexa3.9
anexa4.1
anexa4.2
anexa4.3
anexa4.5
anexa4.4
anexa4.6
anexa4.7
anexa4.8
anexa4.9
anexa4.10
anexa4.11
anexa5
anexa6

Nr. HCJT 70/15-03-2022

HOTARAREA nr. 70/15.03.2022 privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial “Maria” în localitatea Sânmartinu Maghiar, comuna Uivar, județul Timiș

Nr. HCJT 69/15-03-2022

HOTARAREA nr. 69/15.03.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și unitatea administrativ teritorială Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului “Construirea a trei locuințe protejate și reabilitarea, dotarea și HOTARAREA nr. 69/15.03.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și unitatea administrativ teritorială Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului “Construirea a trei locuințe protejate și reabilitarea, dotarea și extinderea unui Centru de zi Periam” și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici unui Centru de zi Periam” și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici

Nr. HCJT 68/15-03-2022

HOTARAREA nr. 68/15.03.2022 privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și aprobarea contribuției financiare a unității administrativ-teritoriale Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului “Construirea a trei locuințe protejate și reabilitarea, dotarea și extinderea unui Centru de zi Periam” cod SMIS 119772

Nr. HCJT 67/15-03-2022

HOTARAREA nr. 67/15.03.2022 privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției derulate în cadrul proiectului “Construirea a două case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independenta Gavojdia” cod SMIS 119769

Nr. HCJT 66/15-03-2022

HOTARAREA nr. 66/15.03.2022 privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Nr. HCJT 65/15-03-2022

HOTARAREA nr. 65/15.03.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bociu Ionel-Sabin-Emil

Nr. HCJT 64/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 64/23.02.2022 privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 227/28.10.2016 privind aprobarea implementării proiectului “Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega“

Anexe
anexa

Nr. HCJT 63/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 63/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică ,,Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a monumentului istoric Castelul Huniade, azi Muzeul Național al Banatului”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 62/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 62/23.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al orașului Ciacova, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 61/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 61/23.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al comunei Fibiș, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 60/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 60/23.02.2022 privind acordarea dreptului de acces către Societatea RCS & RDS S.A. la rețeaua de canalizare subterană, construită pentru servicii de telecomunicații, aflată în zona drumului județean DJ 592 Timișoara – Moșnița Nouă

Nr. HCJT 59/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 59/23.02.2022 privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș asupra intențiilor de înstrăinare a imobilelor monument istoric cu destinația de locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Nr. HCJT 58/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 58/23.02.2022 privind aprobarea dezmembrării unei parcele înscrisă în Cartea funciară nr. 411260 Lugoj, proprietatea publică a Județului Timiș

Nr. HCJT 57/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 57/23.02.2022 privind completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean​

Nr. HCJT 56/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 56/23.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Comisia de evaluare a probei de interviu, constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ special de la nivelul județului Timiș, sesiunea ianuarie – aprilie 2022

Nr. HCJT 55/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 55/23.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al orașului Gătaia, în domeniul public al județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 54/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 54/23.02.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente IT necesare activităților educaționale online către școlile din subordinea Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 53/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 53/23.02.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 52/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 52/23.02.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de interes județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 51/22-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 51/23.02.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 168/30.09.2015 privind susținerea financiară de către Județul Timiș pentru perioada 2017-2022 a proiectului „Capitală Europeană a Culturii” derulat de Uniunea Europeană

Nr. HCJT 50/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 50/23.02.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deseurilor municipale pentru Zona 3 - Deta din județul Timiș, a Indicatorilor de performanță și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 3 – Deta din județul Timiș

Nr. HCJT 49/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 49/23.02.2022 privind modificarea Hotărârii nr. 186/31.08.2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru stabilirea modului de administrare a obiectivului de investiții „Centru de colectare legume – fructe în jud. Timiș – Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș, după realizarea acestuia

Nr. HCJT 48/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 48/23.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar special din județul Timiș

Nr. HCJT 47/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 47/23.02.2022 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor drumuri comunale care fac legătura între localitățile Recaș și Pișchia

Anexe
anexa

Nr. HCJT 46/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 46/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 585 limită jud. Caraș Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L=2,34km, din care necesar modernizare L= 1,755 km”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 45/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 45/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 693C Biled (DN6) – Iecea Mare (DJ 693A)”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 44/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 44/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 593C Șag (DJ 593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 43/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 43/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 609 Ohaba Română – limită jud. Arad”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 42/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 42/23.02.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 41/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 41/23.02.2022 privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință

Anexe
anexa

Nr. HCJT 40/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 40/23.02.2022 privind aprobarea preluării de către Societatea Profal Industry S.R.L. a contractelor de concesiune nr. 11483/27.08.2007 și nr. 13842/07.10.2008, încheiate între Județul Timiș și Societatea Project Business Aurora S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2
anexe
anexe

Nr. HCJT 39/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 39/23.02.2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil (teren) din imobilul înscris în Cartea funciară nr. 414831 Giroc, nr. cadastral 414831, aflat în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 38/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 38/23.02.2022 privind actualizarea datelor tehnice ale bunului imobil înscris în Cartea funciară nr. 400399, localitatea Găvojdia, aflat în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 37/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 37/23.02.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Municipiului Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 36/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 36/23.02.2022 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din Bastionul Theresia Timișoara, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala ”Valeriu Braniște” Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 35/23-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 35/23.02.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație a unor spații din Bastionul ”Theresia” Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 34/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 34/09.02.2022 privind aprobarea Situației financiare de lichidare și a Raportului de repartizare al activului și pasivului ale societății Aviația Utilitară Timișoara S.A.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 33/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 33/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Voiteg, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 32/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 32/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Șandra, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 31/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 31/09.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 242/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânandrei” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny

Anexe
anexa

Nr. HCJT 30/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 30/09.02.2022 privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 240/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 693C Biled - Iecea Mare (DJ 693A)” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Nr. HCJT 29/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 29/09.02.2022 privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 239/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 585 lim. jud. Caraș-Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L=2,34km ” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Nr. HCJT 28/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 28/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Comunei Lovrin, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 27/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 27/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Orașului Deta, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 26/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 26/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al Municipiului Lugoj, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 25/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 25/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul privat al Comunei Periam, în domeniul privat al Județului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 24/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 24/09.02.2022 privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pe anul 2022

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 23/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 23/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2022

Anexe
anexa 1a
anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
anexa 14
anexa 15
anexa 16
anexa 17
anexa 18
anexa 19
anexa 20

Nr. HCJT 22/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 22/09.02.2022 privind aprobarea completării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean

Anexe
anexa

Nr. HCJT 21/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 21/09.02.2022 privind aprobarea înființării Serviciului social rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, prin preluare, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Anexe
anexa

Nr. HCJT 20/09-02-2022

HOTĂRÂREA nr. 20/09.02.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Mihai Ritivoiu

Nr. HCJT 19/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 19/ 26.01.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Tomești, în domeniul public al Județului Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 18/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 18/26.01.2022 privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință

Anexe
anexa

Nr. HCJT 17/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 17/26.01.2022 privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Orașul Jimbolia și Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării căminelor pentru persoane vârstnice

Anexe
anexa

Nr. HCJT 16/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 16/26.01.2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 15/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 15/26.01.2022 privind aprobarea Rețelei școlare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul școlar 2022-2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 14/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 14/26.01.2022 privind aprobarea Rețelei școlare pentru unitățile de învățământ liceal special din județul Timiș, pentru anul școlar 2022-2023

Anexe
anexa

Nr. HCJT 13/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 13/26.01.2022 privind asocierea Județului Timiș cu Comuna Dumbrăvița pentru realizarea obiectivului de interes public “Pistă de biciclete Timișoara - Dumbrăvița - Giarmata”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 12/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 12/26.01.2022 privind aprobarea Raportului pentru anul 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 11/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 11/26.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”

Anexe
anexa

Nr. HCJT 10/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 10/26.01.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș - 2021-2027” realizată în cadrul proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș”

Anexe
anexa
anexa
anexa
anexa
anexa
anexa

Nr. HCJT 9/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 9/26.01.2022 privind aderarea Județului Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”

Nr. HCJT 8/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 8/26.01.2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2021

Nr. HCJT 7/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 7/26.01.2022 privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș, a unui bun imobil din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara

Anexe
anexa

Nr. HCJT 6/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 6/26.01.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății Service Cons Prest S.R.L.

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 5/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 5/26.01.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 96/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor containere tip birou, situate în incinta Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 4/26-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 4/26.01.2022 privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș

Nr. HCJT 03/14-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 3/14.01.2022 privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 - 2025

Anexe
anexa

Nr. HCJT 02/14-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 2/14.01.2022 privind aprobarea repartizării sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025

Anexe
anexa 1
anexa 2

Nr. HCJT 01/14-01-2022

HOTĂRÂREA nr. 1/14.01.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Cosmin-Alexandru Cadar

Anexe
anexa