• Ultima actualizare: Cosmina Oara, în data de 21.02.2020

       I. Parteneriate Externe în vigoare

   

  Protocol de Colaborare cu Judeţul Csongrád, Ungaria

  Protocolul de Colaborare cu judeţul Csongrád este cel mai vechi protocol semnat de Consiliul Judeţean Timiş.

  Semnarea a avut loc în data de 17 septembrie 1992. Protocolul a fost semnat de către domnul Preşedinte Viorel Coifan din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Preşedinte Lehmann István din partea Consiliului Judeţean Csongrád.

  Domeniile vizate de acest Protocol de Colaborare sunt: economic, ştiinţific, tehnic, sanitar, cultural, învăţământ, comunicaţii șamd.

  Descarcă Protocolul de Colaborare 

   


  Protocol de Colaboare cu Regiunea Piemont, Italia

  La data de 22 decembrie 1995 a fost semnat Protocolul de Colaborare între judeţul Timiş şi regiunea Piemont, Italia. Protocolul a fost semnat de către domnul Preşedinte Viorel Coifan din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Preşedinte Enzo Ghigo din partea regiunii Piemont. 

  Acest Protocol de Colaborare doreşte permiterea dezvoltării unor acţiuni în sfera economiei, a formării cadrelor şi a schimbului de experienţă în agicultură, sport şi cultură.

  Descarcă Protocolul de Colaborare

   


   

   Acord de Parteneriat cu Judeţul Böblingen, Germania

  La data de 5 mai 2000 a fost semnat Acordul de Parteneriat între judeţul Timiş şi judeţul Böblingen, Germania. Acordul a fost semnat de către domnul Preşedinte Viorel Coifan din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Doctor Reiner Heeb din partea judeţului Böblingen.

  Acest Acord de Parteneriat pune baza creării unor proiecte comune în domeniile: administrativ, economic, ştiinţific şi medical, educaţie, cultură şi social.

  Descarcă Acordul de Parteneriat

   


  Acord de Parteneriat cu Judeţul Rosenheim, Germania

  La data de 11 iulie 2002 a fost semnat Acordul de Parteneriat între judeţul Timiş şi judeţul Rosenheim, Germania.  Acordul a fost semnat de către domnul Preşedinte Dan Ioan Şipoş din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Vicepreşedinte Lorenz Kollmannsberger din partea judeţului Rosenheim. 

  Acest Acord de Parteneriat pune baza creării unor proiecte comune în domeniile: administrativ, economic, universitar pe teme ştiinţifice şi de cercetare, tineret şi sport, cultural şi social.

  Descarcă Acordul de Parteneriat

   


  Înţelegere de Cooperare cu Provincia Yunnan, Republica Populară Chineză 

  La data de 13 noiembrie 2015 a fost semnată Înţelegerea de Cooperare între judeţul Timiş şi provincia Yunnan, Republica Populară Chineză. Înţelegerea a fost semnată de către domnul Preşedinte Titu Bojin din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către Guvernatorul Provinciei Yunnan, domnul Chen Hao.

  Domeniile de cooperare vizate de această Înţelegere de Cooperare sunt: dezvoltarea cooperării dintre organizaţiile si instituţiile de ştiinţă, cultură, sănătate, educaţie, asistenţă şi protecţie socială, sport, turism, mediu, gospodărire comunală a unităţilor administrativ teritoriale.

  Descarcă Înţelegerea de Cooperare

   


  Înţelegere de Cooperare cu Raionul Nisporeni, Republica Moldova

  La data de 10 mai 2018 a fost semnată Înţelegerea de Cooperare cu raionul Nisporeni, Republica Moldova. Înţelegerea a fost semnată de către domnul Preşedinte Călin-Ionel Dobra din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Ghenadie Verdeş din partea Consiliului Raional Nisporeni.

  Domeniile de cooperare vizate de această Înţelegere de Cooperare sunt: administraţie publică locală, economie, învăţământ, cultură, turism, sport, politici de tineret, sănătate şi asistenţă socială.

  Descarcă Înlelegerea de Cooperare

   


  Înţelegere de Cooperare cu Regiunea Veneto, Republica Italiană

  La data de 10 aprilie 2019 a fost semnată Înţelegerea de Cooperare cu regiunea Veneto, Republica Italiană. Înţelegerea a fost semnată de către domnul Preşedinte Călin-Ionel Dobra din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Preşedinte Luca Zaia din partea regiunii Veneto.

  Înţelegerea de Cooperare doreşte să creeze legături puternice între institutele de cercetare şi educaţie universitară, precum şi promovarea activităţilor de schimb în diferite domenii: comerţ, economie, administraţie publică locală, ştiinţă, tehnologie, agricultură, silvicultură, turism, sănătate, sport, educaţie, cultură şi mediu.

  Descarcă Înţelegerea de Cooperare

   


       II. Declaraţii de intenţie privind cooperarea şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie

   

  Declaraţie de Intenţie privind cooperarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie între Judeţul Timiş şi Republica Federală Niederösterreich, Republica Austria

  La data de 15 mai 2006 a fost semnată Declaraţia de Intenţie privind cooperarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie între Judeţul Timiş şi Republica Federală Niederösterreich, Republica Austria. Declaraţia a fost semnată de către domnul Preşedinte Constantin Ostaficiuc din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Viceguvernator Ernest Gabmann din partea Landului Federal Niederösterreich.

  Prin această Declaraţie, s-a dorit deschiderea drumului pentru identificarea şi accesarea unor proiecte comune de investiţii şi a unor forme de cooperare economică între cele două părţi, precum şi oferirea sprijinului pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare între societăţile comerciale şi încurajarea dezvoltării legăturilor comerciale. De asemena, se doreşte realizarea de acţiuni în domeniile turism, artă şi cultură.

  Descarcă Declaraţia de Intenţie.

   


  Declaraţie de Intenţie privind cooperarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie între Judeţul Timiş şi Provincia Autonomă Vojvodina, Republica Serbia

  La data de 28 iulie 2019 a fost semnată Declaraţia de Intenţie privind cooperarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie între Judeţul Timiş şi Provincia Autonomă Vojvodina, Republica Serbia. Declaraţia a fost semnată de către domnul Preşedinte Călin-Ionel Dobra din partea Consiliului Judeţean Timiş şi de către domnul Preşedinte Igor Mirović din partea Provinciei Autonome Vojvodina. 

  Prin această Declaraţie se doreşte promovarea cooperării într-o gamă largă de activităţi în domenii precum: economie, comerţ, agricultură, silvicultură, gospodărirea resurselor de apă, reţele de transport, administraţie publică, educaţie, ştiinţă şi tehnologie, cultură.

  Descarcă Declaraţia de Intenţie

   


       III. Asociaţii în care Consiliul Judeţean Timiş este membru

   

  Adunarea Regiunilor Europene (ARE)

  Adunarea Regiunilor Europene, fondată în 1985, este cea mai largă reţea independentă politic a regiunilor din întreaga Europă (145 de regiuni din 30 de țări, 2/3 din țările membre UE). Este o organizație cu o structură flexibilă, o adunare politică formată din reprezentanți regionali aleși.

  Judeţul Timiş este membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) din 1994.

  Organizaţia este cel mai important organism de lobby regional la nivel european şi are activitatea  structurată pe trei mari domenii: schimb de experiență (prin prezentarea bunelor practici la nivel regional, prin vizitarea unor obiective relevante, prin crearea unor rețele de cooperare tematice), activități de advocacy/lobbying (prin elaborarea unor poziții, opinii legate de legislația europeană aflată în dezbatere publică, privind elaborarea și implementarea unor politici europene etc.), participarea la proiecte interregionale (ale ARE sau ale regiunilor partenere, căutarea de parteneri, căutarea de surse de finanțare pentru proiectele propuse etc.)

  Descarcă Statutul ARE

  Pagina oficială ARE

   


  Euroregiunea DKMT (Euroregiunea Dunăre Criş Mureş Tisa)

  La data de 21 noiembrie 1997 a fost înfiinţată Cooperarea Euroregională Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, ai cărei membri actuali sunt judeţele Bács-Kiskun şi Csongrád din Ungaria, judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş din România, precum şi Provincia Autonomă Vojvodina din Serbia.

  Obiectivul cooperării este ca, prin stimularea dezvoltării cooperării dintre comunităţile locale şi administraţiile locale, DKMT să contribuie la extinderea cooperărilor în domeniile economiei, culturii, ştiinţei şi sportului, pentru a induce o participare cât mai intensă în integrarea europeană, şi să implice în acest proces şi teritorii aflate în afara graniţelor Uniunii Europene.

  Descarcă Protocolul DKMT 

  Pagina oficală DKMT

   


  Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) 

  Județul Timiș este membru în cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, o organizaţie neguvernamentală,care reuneşte consiliile judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale. Consiliile județene membre ale UNCJR sunt reprezentate în cadrul Uniunii de preşedinţii în exerciţiu sau de către înlocuitorii desemnaţi ai acestora.

  Scopul UNCJR este de a contribui la creşterea autonomiei locale, la accelerarea procesului de descentralizare, la dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România; creşterea gradului de implicare şi participare a autorităţilor administraţiei publice locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel naţional; îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora; dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale în domeniile de competenţă.

  Descarcă statutul UNCJR

  Hot.09/17.04.2000 a CJTimiş privind aprobarea aderării la UNCJR

  Pagina oficială UNCJR