• Oraşul Gătaia

  Ultima actualizare: Aurelia Cauc, în data de 16.02.2021

   

  FIŞA PRIMĂRIEI ORAŞULUI GĂTAIA

  PE ANUL 2020

   Sediul Consiliului Local: Gataia, str. Carpati, nr. 106, CP307185 tel/fax 0256410001

  1. Pagina de internet: www.primariaorasgataia.ro
  2. e-mail: primaria_gataia@yahoo.com
  3. Primar-Cozarov Raul

               Viceprimar-Chitu Helmut

               Secretar general-Farcas Monica

  5. Repere istorice:

  - 1018 - într-un document (hrisobúl, chrysobul, „bulă de aur”, „decret”) emis de împăratul bizantin Vasile al II-lea Bulgaroctonul, este amintită localitateaMoraviskos (Şemlacul Mare) ca fiind locuită de vlahi (români);

   - sec. al XIII-lea -  pentru a apăra Banatul de năvălirile tătare, regele Ungariei Béla al IV-lea ridică mai multe cetăţi: la Caransebeş, Lugoj şi Somlyó-Şemlacu Mare;

   - cetatea Somlyó avea importanţă strategică  mare, căci era ridicată pe dealul Şumig (205 metri altitudine) şi domina astfel teritoriul din jur până la Vârşeţ;

   - 1270 - este atestată documentar mănăstirea Săraca din localitatea Şemlacu Mic, numită de călugării franciscani „pepinieră de schismatici” (ortodocşi) care se opuneau catolicizării populaţiei din Banat;

   1323 - Gătaia este atestată documentar sub denumirea de Gataal;

   1332 - este amintit pentru prima dată în Codicele Vaticanului (evidenţele papale) numele localităţii Sculia în forma Sculd, Scoruld sau Scalla;

   1337 - prima atestare documentară a localităţii Butin (probabil Buitoni, locuită de cei din neamul lui Buitu);

   - este amintită localitatea Percos, locuitorii Percosovei se pare că au venit de lângă Cacova (Grădinari, judeţul Caraş-Severin);

   - 1343 - sunt atestate documentar localităţile Ghotal superior şi Ghotal inferior, ca aparţinând lui Ladislau Omeri, care le dăruieşte surorii sale Clara;

   - sec. al XV-lea - în documente emise în timpul domniei regelui Sigismund de Louxemburg este folosit pentru prima dată  numele Gatay (probabil un patronimic turco-tătar-Geo-Gatay);

   - 1442 - Percosova apare în documente ca aparţinând despoţilor sârbi;

   - sec. XV - Şemlacu Mare are drepturi  orăşeneşti, aici ţinându-se mai multe congregaţiuni ale nobililor maghiari;

   - sec. XVII - cetatea Somlyó - Şemlac e distrusă  de turci;

   - 1717 - aşezarea Gătaia avea 23 de case;

   - 1723-1725 - localitatea Sculia apare cu numele de Sculla, apoi Szigetfalu(“satul de pe insulă”);

   - 1738-1738 - cetele de haiduci bănăţeni (ha­ram­başi) conduse de Sava Harambaşu, Adam Moharu şi Florea din Bocşa se fac fraţi de cruce cuPavel Dărăbanţu  din Gă­ta­­ia, se răscoală împotriva habsburgilor şi atacă coloniile înfiinţate de germani la Gătaia, Birda, Denta, Deta, Ciacova etc.

  - răsculaţii sunt înfrânţi de trupele habsburge conduse de generalul Lentulus, iar soldaţii ard case şi ucid femei şi copii; 

   1739 - capii răscoalei din Gătaia au fost spânzuraţi lângă Deta;

   1778 - din ordinul lui  Iosif al II-lea de Habsburg, mănăstirea ortodoxă Săraca este în­chi­să, iar monahii obligaţi să plece;

   1779 - Gătaia trece de la judeţul Caraş la judeţul Timiş;

   -1794-1797 - este ridicată biserica greco-ortodoxă  (sârbă), lăcaş  amintit într-una din lucrările sale de scriitorul maghiar Péterfy Jenő;

   -1802 - apare pe hartă localitatea Şemlacu Mic, întemeiată de coloniştii germani;

   înc. sec. al XIX-lea - sunt colonizate mai multe familii de slovaci;

   1823 - localitatea este donată de regele  Ungariei scriitorului armean maghiarizat Gorove László şi fraţilor săi Ludovic şi Ca­rol;

   - Gorove aduce în Gătaia colonişti maghiari; 

   -1865 - se ridică biserica romano-catolică (ctitor, familia Gorove);

   - 12 ianuarie 1881 - s-a născut la Gătaia Mihail Gaşpar, protopop, ziarist şi scriitor (d. 27.11.1929);

   1894 - s-a născut la Gătaia János Horváth, scriitor şi ziarist, autorul volumului de poezie „Imagini în oglindă“ (d. 1950);

   1909 - s-a născut la Gătaia Adalbert Dezső (Deşu), component al lotului de fotbal al României (atacant), participant la Campionatele Mondiale din anul 1930 din Uruguay (d. 1937); 

   1913 - un nou val de slovaci vine la Gătaia  din localităţile Ostrava şi Nitra;

   1 decembrie 1918 - românii din Gătaia sunt reprezentaţi la Marea Adunare de la Alba Iulia de cinci delegaţi în frunte cu tânărul preot Mihail Gaşpar, care, pentru a înşela vigilenţa celor potrivnici Unirii, a călătorit deghizat în ţigan nomad (Banatul fiind ocupat atunci de trupele sârbe şi franceze);

   1923 - se naşte la Gătaia Bukovinsky János, medic, cercetător şi dascăl universitar (d. 2006);

   1924 - Gătaia e comună rurală, cu 3712 locuitori şi ţine de plasa Deta;

   1924 - familia Gorove deţinea în localitatea Gătaia  2027 de jugăre de teren arabil, fiind cea mai înstărită din sat;

   1932 - mănăstirea Săraca este cumpărată de Episcopia Caransebeşului şi redevine aşezământ monahal;

   1935 - Gătaia este reşedinţă de plasă;

   1936-1944 - în nordul Gătăii sunt colonizate în jur de 190 de familii de moţi şi 25 de familii din satul Igriş, fiind împroprietărite cu câte 16 jugăre cadastrale, fiecare;

   12 martie 1939 - s-a născut la Gătaia Csiz­marik Ladislau, profesor de muzică, ucis în 17 decembrie 1989 la Timişoara, Erou Martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;

   7 martie 1941 - se naşte în satul Sculia  Dumitru Acea, poet în grai bănăţean;

   1943 - s-a născut la Gătaia Petru Haţegan, asasinat pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timişoara la 17 decembrie 1989, ars la crematorul „Cenuşa“ din Bucureşti, Erou Martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;

   1951 - Gătaia, reşedinţă a raionului cu acelaşi nume, este inclusă ca un punct strategic în lanţul de fortificaţii anti-Tito, construindu-se în comună o  cazarmă pentru trupele de ocupaţie  sovietice;

   - proiectul este abandonat în anul 1954, după  ce relaţiile României cu Iugoslavia au fost restabilite;

   1963-1966 - sub îndrumarea medicilor Dan Arthur, Florin Gâldău şi Traian Lohan, a profesorului univ. dr. Mircea Lăzărescu, a profesorului univ. dr. Eduard Pamfil şi a conferenţiarului univ. dr. Ştefan Stössel, s-a lucrat la reamenajarea construcţiilor cu destinaţie de spital;

   1966 - Spitalul de Psihiatrie Gătaia  este inaugurat pe locul fostei cazărmi în care - de fapt - nu au fost niciodată încartiruiţi  soldaţi;

   11 iulie 1965 - se naşte la Gătaia Ladislau Böcskei, episcop diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea din aprilie  2009;

   -1966-1969 - dr. Dan Arthur promovează psihoterapia şi psihodrama la Spitalul de Psihiatrie  Gătaia-Timiş;

   26 aprilie 1968 - se naşte la Gătaia poeta Marinela Ilie;

   5 noiembrie 1976 - în prezenţa Î.P.S. Nicolae, mitropolitului Banatului, este  târnosită biserica nou construită în Parohia Sculia-Colonie;

   1993 - este înfiinţată S.C. „Mobila Gătaia” S.A., cu un efectiv de peste 50 de angajaţi, care  produce  ferestre şi uşi din lemn exotic cu geam termopan;

   1996 - Colonia Gătaia, filie a Parohiei Ortodoxe Sculea,  la insistenţele credincioşilor, devine parohie de sine stătătoare;

   1998 - în cimitirul ortodox din Colonie odihneşte doctorul psihiatru Radu Paul Ricman, director al Spitalului de Psihiatrie din Gătaia între 1973 şi august 1997;

   2003 - fostul sediu al C.A.P.-ului, lăsat în paragină  vreme de 13 ani, a fost complet renovat şi transformat în post de jandarmi;

   2004 - comuna Gătaia devine oraş, cu cinci sate aparţinătoare, având  6 110 locuitori;

  -este fondată Biblioteca Orăşănească;

   aprilie 2005 - 40 de gospodării din localitatea Sculia au fost inundate, iar populaţia din zonă evacuată după ce un dig  de pe râul Bârzava a cedat  pe o bucată de 20 de metri din cauza presiunii şi a debitului foarte mare;

   martie 2006 - este inaugurată Biserica „Tabor”, construită într-un stil arhitectonic care se apropie de cel bizantin;

   Btin (1337, Budwn), Percosova (1358, Berkez), Sculia (1334, Scalla, Scula), Şemlacu Mare (1270, Sumlo) şi Şemlacu Mic (1404, Kiss Somlya).

  2014-2020: Perioada cuprinsa intre 2014-2020 este marcata de doua evenimente istorice importante : Cenenarul Marii Uniri si 100  de ani de la Tratatul de la Trianon in care Romania sia redobandit de la Ungaria teritoriile aflate intre Somes,Cris si Tisa, adica Transilvania si Banatul.Pe langa aceste evenimente 2015 a fost anul international al luminii si solurilor declarat de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, 2018a fost punctat ca si anul international al Patrimoniului National, 2019 a fost anul international al limbilor autohtone. Pentru Uat Gataia anul 2020 reprezinta 750 de ani de la atestarea documentara a localitatii Semlacu Mare.


  6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 5224 locuitori din care:

         51% femei

          49%barbati

  7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2020 = 2267  gospodarii

  8. Numărul şi denumirea localităţilor componente ale oraşului = 2: Gătaia şi Sculia.

      Numărul şi denumirea satelor ce aparţin oraşului = 5 localitati apartinatoare

  - Orasul Gataia – Sate apartinatoare : Sculia,Semlacu Mare,Semlacu Mic, Butin, Percosova

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  Drumuri comunale(retea stradala)

  Gataia 26 km

  Sculia 5.5 km

  Semlacu Mare 5,6 km

  Semlacu Mic 2,2 km

  Butin 3,9 km

  Percosova 5,1 km

  DC178 Sumig –Percosova 8,5 km

  DC180: DC178-Semlacu Mic-Semalcu Mare 5,3 km

  DC169 Sculia – Sipet 4,3 km

  Gataia-Sculia DN58B –DC =2 km

  Gataia - Semlacu Mare –DJ588 =9km

  Gataia Semlacu Mic- DJ588-DC178-DC180=-10km

  Gataia-Butin –DJ588-DC178- =13 km

  Gataia-Percosova- DJ588-DC178= 15 km

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

  Gataia 29,24 km

  Sculia 2,62 km

  Semlacu Mare 9,31 km

  Semlacu Mic 4,12 km

  Butin 6,16 km

  Percosova 6,29 km


  11. Număr posturi în primărie - ttotal 62 din care:

  - functionar publici- 37

  - personal contractual -23

  - de demnitate publica -2

  12. Număr consilieri = 15

  13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

  14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

  - ADID-Asociatia de dezv. Intercomunitara deseuri Timis

  -ADI Gaz Timis Sud

  - GAL “Timis Torontal Barzava”

  -Asociatia Oraelor din Romania

  -Asociatie de dezv intercomunitara apa canal Timis

  15.Obiective si propuse a se realiza:

  - Construire locuinte pentru tineri prin programl ANL

  -Construire Camin Cultural in localitatea Butin prin programul derulat de CNI

  - Regenerarea Urbana prin imbunatatirea infrastructurii verzi din orasul Gataia

  -Continuarea lucarilor de realizare trotuare in orasul Gataia

  -Reabilitare dispensar medical –Orasul Gataia

  -Modernizare strazi in orasul Gataia

  -Eficientizarea sistemul de iluminat public in satale apartinatoare orasului Gataia- prin progranul AFM

  - Decolmatarea paraului Barzava Moarta in parteneriat cu Adm. Bazinala Apele Romane

  -Sistem de supraveghere prin instalare camere video in orasul Gataia

  - Instalare prost trafo in zona PUZ tineret

  - Captarea si evacuarea apelor fluviale in orasul Gataia

  16.Proiecte cu finantare externa in derulare:

  - Anvelopare cladiri publice Liceul Teoretic Gataia -POR

  -Eficientizarea sistemului de iluminat public in UAT-orasul Gataia-POR

  -Construire capela pentru ceremonii funerare in orasul Gataia-PNDR

  -Amenajare si dotare spatiu cu destinatia sala de conferinta in orasul Gataia-PNDR

  -Pregatirea documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul integrat de regenerare urbana prin imbunatatirea si extinderea infrastructurii verzi din orasul Gataia- POAT

  17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 5

  18. Pieţe - târguri:

  - Piaţă agroalimentară Gătaia zilnic;

  19.Institutii scolare:

  Liceul Teoretic Gataia – clasa zero

                                              -ciclul primar

                                             -ciclul gimnazial

                                             -liceul

  Scoli cu clasele I – IV:

  Semlacu- Mare

  Butin

     Cresa Gataia                                     

    Gradinita PP Gataia

    Gradinita PN Gataia

    Gradinite PN: Semlacu Mare;  Butin;

  20.Institutii sanitare:

       Dispensarul medical- Gataia

       Doua farmacii –Gataia

  21.Institutii culturale:

       Casa de cultura Gataia

       Camin Cultural Butin

       Camin Cultural Percosova

  22.Baze sportive si de agreement:

  - Stadionul Progresul Gataia

   -Sala de sport oras Gataia

  - 2 Terenuri  de sport sintetice cu nocturna in aer liber

  23. Biserici,manastiri, lacase de cult:

  .    Biserica ortodoxa Gataia

       Biserica romano- catolica Gataia

       Biserica reformata Sculia

       Biserica ortodoxa Colonie

       Biserica ortodoxa Sculia

       Biserica ortodoxa Percosova

       Biserica romano- catolica Percosova

       Biserica ortodoxa Butin

       Biserica catolica Butin

       Biserica evanghelica Butin

       Biserica penticostala Butin

       Biserica ortodoxa Semlacu- Mare

       Biserica evanghelica Semlacu- Mare

       Biserica baptista Gataia

       Biserica penticostala Gataia

       Biserica adventista Gataia

       Monument istoric- Manastirea Saraca- Semlacu- Mic.

      Biserica penticostala Tabor

  24.Monumente ale eroilor:

  - 3 Momumente ale Eroilor din centrul civic al Orasului Gataia

  -Monumentul Eroilor din Colonie(str. Crisan )

  -Monumentul Eroilor din curtea Bisericii Ortodoxe Gataia

  -Monumentul Eroilor de la Semlacu Mic, Semlacu Mare, Butin, Percosova, Sculia

  25. Ruga si alte manifestari culturale:

  Ruga banateana Gataia – Pastele ortodox

        Ruga banateana Colonie – Pastele Mici

        Ruga Sculia – 15 august

        Ruga Percosova – 15 august

        Ruga Butin – 21 august

        Ruga Semlacul Mare – Rusalii

        Ruga Semlacul Mic – 5 august

        Zilele Orasului Gataia- a 2-a duminica din iulie

        Manifestari cu ocazia Zilei Nationale

        Spectacol de colinzi cu ocazia sarbatorilor de iarna

        Festivalul “Lada cu zestre”

   

   

 • Informaţii utile
     

  Adresă Str Carpati, nr. 106
  Telefon/Fax 0256-410001
  Atestare 1323
  Populaţie 6446 loc.
  Suprafaţă 14923 ha
  Densitate 43.19 loc./km2

  Distanţă Timişoara

  52 km

  Altitudine medie

  108 m

  Localităţi componente

  Butin, Percosova, Sculia, Şemlacu Mare, Şemlacu Mic

  Site web Primăria Gătaia
   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş