• Municipiul Lugoj

  Ultima actualizare: Aurelia Cauc, în data de 02.03.2021

   

  FIŞA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ

  PE ANUL 2020

   

  1. Sediul consiliului local: Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, cod poștal 305500, Telefon:0256352240, Fax: 0256350393

  2. Adresă pagina internet: w.w.w.primarialugoj.ro

  3. e-mail: contact@primarialugoj.ro

  4. Primar:  Alexandru – Claudiu Buciu

      Viceprimar: Bogdan Ștefan - Blidariu

      Secretar general: Dan Ciucu

  5. Repere istorice: completare cu date istorice semnificative apărute între anii 2014-2020 – nu sunt

  6. Populația stabilă la 30 noiembrie 2020= 46.199  pe UAT Municipiul Lugoj, din care:

             

  LOCALITATEA

  BĂRBAȚI

  FEMEI

  TOTAL

  Municipiul Lugoj

  21147

  23734

  44881

  Sat Măguri

  514

  507

  1021

  Sat Tapia

  147

  150

  297

  7. Numărul locuințelor la 30 noiembrie 2020 = 23.307

  8. Numărul și denumirea satelor ce aparțin unității administrativ- teritoriale:

   UAT Municipiul Lugoj are două sate aparținătoare: Tapia și Măguri

  9. Rețeaua de alimentare cu apă pe localități, în km: 108,78 km

  10. Rețeaua de drumuri județene și comunale:

              a) Natura drumurilor și lungimea acestora:-

              b) Natura drumurilor și distanța în km  între centrul unității administrativ – teritoriale și localitățile aparținătoare: Lugoj- Măguri 9 km asfalt

  11. Număr posturi în primărie – total=221, din care:

               - funcționari publici = 165

               - personal contractual= 54+ 2 funcții demnitate publică

  12. Număr consilieri locali: 19

  13. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:

              -Ungaria, oraşul Szekszard – judeţul Tolna;

              -Germania, oraşul Jena – landul Thüringen;

              -Franţa, oraşul Orleans  - Region de Centre;

              -Republica Moldova, oraşul Nisporeni – judeţul Ungheni;

              -Serbia, oraşul Vârşeţ – regiunea Banatul de Sud;

              -Italia, oraşul Monopoli – provincia Bari;

              -Republica Macedonia, oraşul Kriva Palanka;

              -Grecia, oraşul Corint - regiunea Corint;

              -Ungaria, orașul Mako.

  14. Asocieri la nivelul județului și al tării:

              -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

              - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș.

  15. Obiecte de investiții propuse a se realiza:

              -Pod rutier peste raul Timis - ( Podul UNIRII ) - municipiul Lugoj - proiectare +  executie

              -Recompartimentare si amenajare 64 apartamente bloc 2 MAN - executie

              -Sistematizare arhitecturala a fatadelor cladirilor din Piata I.C. Dragan - Tronsonul I - Lot 3- executie

              -Sistematizare pe verticala zona Strand municipal, creare parcari, creare rampe de acces la podul pietonal, amenajare cladire P+M si realizare intrare strand - executie

              -Reabilitare, recompartimentare si modernizare cladire PRO ARTE - executie

              -Relocare conducta de gaz de presiune medie - Str. Viorelelor nr. 1A - Lugoj - conform sentinta civila nr. 987/2016

              -Reabilitare si consolidare cladire P-ta I.C. Dragan nr. 6 -executie

              -Foraj la adancimea de 1000 m - executare, echipare si punere in productie

              -Extindere retea de iluminat public pe spl. Tineretii in Municipiul Lugoj - executie

              -Zonă extindere sat Tapia - Retea alimentare energie electrică  - proiectare + executie

              -Reglementare instalaţii electrice existente in vederea realizării drumului de acces pe str. C. Brediceanu, nr. 17 din loc. Lugoj, jud. Timiş - executie

              -Amenajare izvor Tapia - proiectare + executie

                          -Instalatie de utilizare gaze naturale  Amenajarea sediului Direcţiei de asistenţă socială comunitara in cladirea situata pe str. Banatului, nr.8A - proiectare + executie

              -Lucrări de racordare la reţeaua electrică pentru STAŢIE DE ÎNCĂRCARE RAPIDA AUTOBUZE ELECTRICE - str. Buziasului.

              - Lucrări de racordare la reţeaua electrică pentru STAŢIE DE ÎNCĂRCARE RAPIDA AUTOBUZE ELECTRICE - str. Salcâmilor/Tirolului.

              -Lucrări de racordare la reţeaua electrică pentru STAŢII DE ÎNCĂRCARE LENTA AUTOBUZE ELECTRICE - SC Meridian 22 SA, spl. Plopilor.

              - Extindere iluminat cimitirul Ortodox str. Caransebeşului - execuţie

              - Extindere iluminat str. Honoriciului - execuţie

              - Reabilitare cladire memoriala "Casa I. Vidu" - proiectare + executie

              - Lucrari de consolidare fundatie conform Expertiza tehnica la cladirea PRO ARTE - executie

              - Modernizare semaforizare in Municipiul Lugoj

              - Branşamente apă la conducta nouă pe str. A. Mocioni  - proiectare + executie

  16. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

                - „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”, Programul Operațional Capital Uman, Apel nr. POCU 74/6/8 – „Școală pentru toți”.

              - „Achiziție mijloace de transport publice - autobuze electrice 10 m”, Lugoj, POCA CP6/2017 - Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

              - „Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea  birocrației destinate cetățenilor”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP10/2018- CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

              -„Asistență socială integrată în Municipiul Lugoj prin digitalizarea serviciilor publice partajate și continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

  17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 30

  18. Piețe – târguri: Piața agroalimentară “Timișul”, Piața Obor

  19. Instituții școlare:

              - Colegii = 0

              - Licee = 4

                  1. Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”;

                  2. Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu”;

                  3. Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte”;

                  4. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”.

              - Grupuri școlare = 0

              - Școli cu clasele I-VIII = 8

                 1. Şcoala Gimnazială Nr. 1;

                 2. Şcoala Gimnazială Nr. 2;

                 3. Şcoala Gimnazială Nr. 3;

                 4. Şcoala Gimnazială Nr. 4;

                 5. Şcoala Gimnazială Nr. 12;

                 6. Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu”;

                 7. Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu”;

                 8.  Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”

              - Școli private= 2           

                 1. Liceul Teoretic „Harul”;

                 2. Grădiniţa cu Program Prelungit „Ysakiny”.

              - Grădinițe cu program prelungit = 7

                1. Grădinița cu program prelungit nr. 1;

                2. Grădinița cu program prelungit nr. 2;

                3. Grădinița cu program prelungit nr. 3;

                4. Grădinița cu program prelungit nr. 4;

                5. Grădinița cu program prelungit nr. 5;

                6. Grădinița cu program prelungit nr. 6;

                7. Grădinița cu program prelungit nr. 7.

              - Grădinițe cu program normal = 7

              1. Grădinițe cu program normal nr. 1

              2. Grădinițe cu program normal nr. 2

              3. Grădinițe cu program normal nr. 6

              4. Grădinițe cu program normal nr. 7

              5. Grădinițe cu program normal nr. 9

              6. Grădinițe cu program normal nr. 11

              7. Grădinițe cu program normal nr. 13

              - Grădinițe cu program săptămânal= 0

  20. Instituții sanitare: Spitalul Municipal “ Dr. Teodor Andrei” Lugoj

  21. Instituții culturale: 5

              1. Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”;

              2. Școala de Arte “Remus Tașcău”;

              3. Biblioteca Municipală;

              4. Muzeul de Istorie și Etnografie;

              5. Galeria de arte.

  22. Baze sportive și de agrement: 7

              1. Cinematograful“Bela Lugosi”;

              2. Bazinul acoperit;

              3. Baza de agrement ștrand;

              4. Stadionul Tineretului;

              5. Sala de sport “Lavinia Miloșovici”;

              6. Sala de sport “Ioan Kunst Ghermănescu”;

              7. Sala de sport “Francisc Horvath”.

  23. Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult:19

              - Biserica “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”;

               - Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”;

               - Biserica “Sf. Iosif Mitropolitul”;

               - Biserica “Pogorârea Sf. Duh”;

               - Biserica “Învierea Domnului”;

               - Biserica “Adromirea Maicii Domnului”;

               - Biserica “Sf. Împărați Constantin și Elena”;

               - Biserica “Ortodoxă Tapia;

               - Biserica “Ortodoxă Măguri;

               - Biserica Reformată;

               - Biserica Evanghelică;

               - Biserica Creștină Penticostală “Filadelfia”;

               - Biserica Baptistă;

               - Biserica Ortodoxă Ucraineană;

               - Cultul Mozaic;

               - Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea;

               - Biserica Romano – Catolică;

               - Biserica Greco – Catolică;

               - Biserica Creștină Baptistă “Eftrata”.

  24. Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor români și străini: 6

              - Monumentul eroilor căzuți în al doilea război mondial “Alfa și Omega”;

              - Monumentul eroilor sovietici din al doilea război mondial;

              - Monumentul Unirii;

              - Monumentul Eroului Necunoscut;

              - Monumentul celor deportați în Rusia în 1945;

              - Bustul Generalului I. Dragalina.

  25. Ruga și alte manifestări cultural – religioase: Ruga Lugojeană

             

   

   

   

   

   

 • Informaţii utile
     

  Adresa Piata Victoriei, nr. 4
  Telefon 0256-352440
  Fax 0256-350393
  E-mail contact@primarialugoj.ro
  Atestare 1333
  Populaţie 44369
  Suprafaţă 9851 ha
  Densitate 502.76 loc./km2

  Distanţa Timişoara

  60 km

  Altitudinea medie

  124 m

  Localităţi componente

  Măguri, Tapia
  Site web Primăria Lugoj
   

   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş