• Comuna Valcani

  Ultima actualizare: Aurelia Cauc, în data de 03.03.2021

  FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI VALCANI

  PE ANUL 2020

   

  1. Sediul consiliului local: Valcani nr.222, cod poştal 307153, telefon/fax 0256 385205

  2. Adresă pagină de internet: www.valcani.ro

  3. E-mail: primaria_valcani@yahoo.com

  4. Primar: BUICU Dragoș Ioan

       Viceprimar: Galu Adina-Aureliana

       Secretar general: Petrașcu Mihai

  5. Repere istorice:

  - 1256 - aşezarea apare în documente cu numele Kywolkan (Kyuolkan);

  - 1438 - este consemnat „sălaşul Valcan“ (Walkanzallas), locuit de triburi de pecenegi (cumani) rămaşi acolo, se pare, încă din vremea unicului rege ungur, Ladislau Cumanul  (Ladislau al IV-lea, 1262-1290), care provenea dintr-o legătură cumană dovedită;

  - 1529 - aşezarea este pustiită de turci;

  - sec.al XVII-lea - localitatea Valcani se află în proprietatea neamului nobiliar de Csanád ;

  - se aşează în Valcani populaţie românească venită din Ardeal, Caraş şi Severin;

  - 1848 - în timpul revoluţiei burgheze la Valcani ar fi fost executaţi în locul numit „Vâna Spânzuraţilor“ şase localnici, consideraţi „conspiratori“ (adepţi ai revoluţiei maghiare);

  - 1850 - satul aparţine baronului Georg Simeon von Sina, din neam aromân;

  - 1855 - au loc mari inundaţii, în urma revărsării pârâului Aranca;

  - 1855 - foametea îi determină pe localnici să mănânce secară stricată primită ca ajutoare şi se îmbolnăvesc numeroşi săteni;

  - 1877 - Valcani este unitate administrativă de sine stătătoare;

  - 30 decembrie 1910 - se naşte faimosul fotbalist al echipei „Ripensia Timişoara“, Graţian Sepi (d. 6.03.1977) ;

  - 1936 - în comună exista şcoală primară de stat, şcoală confesională, casă naţională, cor bărbătesc (din 1893), cor mixt, societatea „Sfântul Gheorghe“, societate de tineret, bibliotecă şcolară, casă de economii „Vălcăneanţa“, oficiu poştal şi gară;

  - 5 februarie 1942 - se naşte Livia Ilcău, cântăreaţă, textieră, poetă;

  - 1967 - este pusă în exploatare prima sondă de ţiţei în perimetrul comunei Valcani;

  - 1968 - comuna este desfiinţată, iar satul Valcani este alipit comunei Dudeştii Vechi (Besenova Veche);

  - 2005 - comuna Valcani a fost reînfiinţată în baza Legii nr. 67/2005, prin desprinderea de comuna Dudeştii Vechi.  

  Repere istorice: completare cu date istorice semnificative, apărute între 2014-2020

           Primele date despre localitatea Valcani apar în documente din anul 1256, când era denumită  Kywolkan/Kyuolkan, fiind locuită de biseni și de români. De-a lungul timpului, în diferite documente apare ca Wolkan sau Wegwolkan, Zeges-Wolkan, Vagru-Wolkan, Pavalkan, Valkany.

  Mai întâi a fost proprietatea neamului Csanad, în 1647 este donată lui Ioan Horvath-Kissevics, iar la 1717 întră în proprietatea împăratului habsburgic. După anexarea Banatului de către Ungaria, domeniul a fost vândut familiei Batthyány, iar în 1850 devine proprietar Simeon Sina. Ulterior acesta vinde domeniul mai multor proprietari.

  Cele dintâi așezări s-au stabilit în partea satului numită ”Grădini”, la cca 300-400 m față de râul Aranca, între Dudeștii Vechi și actuala vatră a satului, numindu-se Valcaniul de Sus. Mai târziu, ca urmare a creșterii numărului de locuitori, populația s-a extins, în avale pe Aranca în zona cunoscută azi ca ”Șuștreni”, numindu-se Valcaniul de Jos. În timpul dominației otomane, au apărut și alte cartiere, cum este ”Carafala”.

  Ocupația de baza a locuitorilor a fost oieritul, dar cu timpul, au început să cultive și pământul. În 1736 localitatea este împărțită în două, o parte este cedată în vederea colonizării cu populație românească din Ardeal, Caraș și Severin, iar o parte este arendată.  La începutul secolului al XX-lea localitatea număra 720 case, respectiv 4829 locuitori.

  Din anul 1877 Valcani devine unitate administrativă de sine stătătoare. Până în anul 1919 a făcut parte din plasa Sânnicolau Mare, comitatul Torontal. După anul 1920 este comună în plasa Sânnicolau Mare, județul Timiș – Torontal, având secretariat comunal propriu. Situația este identică până în anul 1949, localitatea Valcani figurând în plasa Sânnicolau Mare, fără alte sate componente. În anul 1950, odată cu aplicarea legii de raionare și regionalizare administrativ – teritorială a României raionul Sânnicolau Mare este arondat Regiunii Arad. În baza Legii nr. 3 din 24 decembrie 1960, se formează Regiunea Banat care includ și raionul Sânnicolau Mare și comunele din cadrul său. În anul 1968 după aplicarea noii legi de împărțire administrativ – teritorială, când sunt desființate raioanele și regiunile și se înființează județul Timiș, se desființează Comuna Valcani aceasta devenind sat component al comunei Dudeștii Vechi din județul Timiș, alături de satele Dudeștii Vechi – reședință de comună, Colonia Bulgară și Cheglevici. În baza Legii nr. 67/2005 se reînființează Comuna Valcani, prin desprinderea de Comuna Dudeștii Vechi.

  Având o administrație proprie, s-au făcut o serie de investiții care au îmbunătățit infrastructura locală, treptat, în funcție de prioritate și de situația financiară a comunei.

  - Perioada 2005-2012: pietruirea drumurilor de pământ din intravilan, renovarea celor trei clădiri ale școlii, renovarea clădirii căminului cultural și dotarea cu echipamente frigorifice, amenajarea parcului pentru copii, construirea unui teren sintetic,  începerea lucrării de construcție a unei săli de sport.

  -Perioada 2012-2020: finalizarea construcției sălii de sport, reabilitarea  a 18,65 km de rețea de alimentare cu apă, reabilitarea unui vechi foraj de apă, dotarea cu instalație de climatizare a căminului cultural, modernizarea terenului de fotbal, asfaltarea a 5,85 km de drumuri, construirea centrului multicultural pentru desfășurarea de activități cu copiii în cadrul unui proiect transfrontalier, reabilitarea clădirii și dotarea dispensarului medical, renovarea clădirii grădiniței, sprijin financiar pentru renovarea clădirii bisericii ortodoxe, achiziția unei autospeciale PSI pentru dotarea SVSU Valcani prin fonduri transfrontaliere etc.

  S-au făcut demersuri pentru revigorarea activității cultural-sportive, prin înființarea unui ansamblu de dansuri populare, prin activități desfășurate cu copiii și tinerii din sat pentru redescoperirea tradițiilor și obiceiurile locale,  susținerea activității asociației sportive de fotbal.

  1. Populația stabilă la 30 noiembrie 2020 – total: 1377 persoane din care:

     - bărbați: 694 persoane

     -femei: 683 persoane

  1. Nr locuințe la 30 noiembrie 2020 - 557
  2. Nr și denumirea satelor ce aparțin UAT Valcani:   Valcani
  3. Rețeaua de alimentare cu apă:  18,65  km
  4. Rețeaua de drumuri:

  a) Drum national (DN 59 F) asfaltat, L= 2263 m

  b) Drum comunal (Valcani-Beba Veche)    L= 3,5 km

       c) drumuri stradale (intravilan) asfalt si piatră  L= 19,5 km

  Număr posturi în primărie: total= 15, din care:

  • functie aleasă  2
  • funcționari publici: 3
  • personal contractual: 10
  1. Număr consilieri locali: 9
  2. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:
  • Colaborare cu Municipalitatea Čoka din Serbia, ca urmare a implementării proiectului transfrontalier ”Redescoperirea tradițiilor culturale în zona de frontieră Valcani-Čoka, ca parte a Banatului istoric”,  finanțat prin Programul Interreg CBC România-Serbia 2014-2020
  • Colaborare cu Municipalitatea Földeak din Ungaria ca urmare a implementării proiectului transfrontalier ”Creșterea siguranței comunităților din zona transfronatalieră prin îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență”
  1. Asocieri la nivelul județului și a țării:
  • ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMÄNIA
  • ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL TIMIS
  • ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS (ADID)
  • ASOCIAȚIA GAL Triplex Confinium
  • ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”
  1. Obiective de investiții propuse a se realiza:
  • Modernizare drumuri în Comuna Valcani
  • Modernizare trotuare în Comuna Valcani
  • Amenajare vestiare, alimentare cu apă și canalizare la terenul sintetic din Comuna Valcani
  • Construire scenă exterioară la căminul cultural
  1. Proiecte cu finanțare externă în derulare:
  • Construire ”Capela mortuară în Comuna Valcani, jud. Timiș”, finanțat prin FEADR
  1. Număr mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 – 0
  2. Piețe-târguri: ziua de luni
  3. Instituții școlare: Școala Gimnazială Comuna Valcani cu unitate arondată Grădinița cu Program Normal
  4. Instituții sanitare: Dispensar medical (cabinet stomatologic, cabinet medic de familie, cabinet cu specialități)
  5. Instituții culturale: Căminul cultural Valcani, Centru Multicultural Valcani
  6. Baze sportive și de agrement:
  • Stadion
  • Teren sintetic
  • Sală de gimnastică
  1. Biserici:
  • Biserica ortodoxă,
  • Biserica catolică,
  • Biserica baptistă,
  • Biserica penticostală
  1. Monumente ale eroilor: Monumentul eroilor români căzuți în Primul și Al doilea Război Mondial amplasat în curtea bisericii ortodoxe.
  2. Ruga și alte manifestări religioase:
  • Ruga satului: 14 octombrie- Hramul Sfintei Parascheva,
  • Zilele Comunei Valcani-Festivalul Multicultural -luna iunie

   

   

   

 • Informaţii utile
  Adresa:              Valcani nr.222  
  Telefon / fax:      0256 385205
  Atestare 1647
  Populaţie 1361 loc.
  Suprafaţă 11000 ha
  Densitate 11.81 loc./km2

  Altitudine medie

  72 m
   

   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş