• Comuna Pietroasa

  Ultima actualizare: Maria Mladin, în data de 30.04.2013

  FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI PIETROASA

  PE ANUL 2013

   

  1. Sediul consiliului local: Pietroasa nr.109, cod poştal 307320, telefon 0256 334780, fax 0256 334608

  2. Adresă pagină internet: www.primariapietroasa.ro

  3. E-mail: cpietroasa@yahoo.com

  4. Primar: Simoc Ioan

      Viceprimar : Barbu Gheorghe

      Secretar: Hriscu Nicoleta Adriana

  5. Repere istorice:

  - 1597 - Sigismund Báthory donează localitatea cu numele de Petroza lui Ştefan Török, care la 1612 o amanetează lui Gabriel Bethlen;

  - 1620 - Gabriel Bethlen donează localitatea lui Ş tefan Bethlen jr.;

  - 1717 - sub numele Petrovaz, face parte din districtul Făget, fiind înregistrată cu 15 case;

  - sec. al XVIII-lea - meşterii locali încep confecţionarea pietrelor de moară, aprovizionând aproape toate morile de apă din Banat;

  - ultimele pietre de moară au fost confecţionate la Pietroasa în jurul anului 1950;

  - 1779 - este ridicată biserica de lemn din cimitirul satului Pietroasa, monument istoric;

  - 1890 - Pietroasa era reşedinţă de comună, cu 587 locuitori;

  - 1924 - localitatea Pietroasa avea 554 locuitori;

  - 1936 - Crivina de Sus avea 76 de case;

  - 2002 - comuna Pietroasa avea 1159 de locuitori ;

  - 2009 - începe amenajarea sistematică a malurilor râului Bega Poeni pentru prevenirea inundaţiilor;

  - Crivina de Sus (1501, 1514, Alsó Kryvyna şi Felsö Kryvyna), Fărăşeşti (1548, Forrásfalva), Poieni (1514, Pleyen, Pojen).

  6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 1024 persoane, din care:

  - masculin = 559 persoane

  - feminin = 465 persoane

  7. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2012 = 340

  8. Numărul şi denumirea satelor componente = 4: Pietroasa, Crivina de Sus, Fărăşeşti şi Poieni.

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                          - DJ 684B = 14,7 km;

                          - DC 111 = 5,5 km; DC 112 = 2,7 km

  b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                          - DJ 684B Pietroasa- Poieni = 10,0 km;

                          - DJ 684B Pietroasa-Crivina de Sus = 4,0 km;

                          - DJ 684B şi DC 111 Pietroasa-Fărăşeşti = 12,0 km

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

              - Pietroasa = 2 km;

              - Poieni = 2 km;

              - Crivina de Sus = 2,5 km;

              - Fărăşeşti = 2,2 km

  11. Număr posturi în primărie - total = 11, din care:

  - funcţionari publici = 5

  - personal contractual = 6

  12. Număr consilieri = 9

  13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

  - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş – ADID;

  - Asociaţia Microregională Timiş - Est“;

  - Asocierea  consiliilor locale din zona Făget (Curtea, Margina, Dumbrava, Fârdea, Pietroasa, Traian Vuia, Mănăştiur şi Tomeşti) în vederea accesării unor programe cu finanţare externă în domeniul gestionării deşeurilor;

  - Asociaţia Comunelor din România;

  - Asocierea cu jud. Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale pentru promovarea, realizarea şi exploatarea „Parcului judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică - Covaci“;

  - Asocierea comunelor din zona Făgetului în Asociaţia Microregională Ţara Făgetului (Făget, Curtea, Margina, Dumbrava, Fârdea, Pietroasa, Traian Vuia, Mănăştiur şi Tomeşti);

  - Protocol de colaborare pentru conservarea şi promovarea specificului popular local şi a moştenirii culturale locale, în comuna Pietroasa, între Consiliul Local Pietroasa şi şcolile din comună;

  - Acord de parteneriat între Comuna Pietroasa şi Parohiile Ortodoxe Române Poieni şi Pietroasa, în vederea implementării componentei sociale a proiectului finanţat din FEADR, în cadrul PNDR, măsura 322 „Înfiinţare centru social de tip after school pentru asistarea şcolarilor după orele de curs“;

  - Acord de parteneriat între Comuna Pietroasa şi Asociaţia „ATU“, în vederea implementării componentei culturale a proiectului finanţat prin măsura 322 din PNDR „Achiziţie de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial din comuna Pietroasa, judeţul Timiş“.

  14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

  Finalizarea implementării proiectului Modernizare drum comunal DC 111 şi a străzi în comuna Pietroasa - satele Pietroasa, Poieni şi Crivina de Sus, înfiinţare centru after school, înfiinţare spaţii de recreere şi parcare şi achiziţie utilaje, echipamente şi mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de bază şi pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Pietroasa, judeţul Timiş, cu fonduri europene în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR, măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale“;

  - Reabilitarea (pietruirea) drumului agricol DE 362 situat în locul numit Pârloje“ - Crivina de Sus, comuna Pietroasa, judeţul Timiş;

  - Reparaţii (pietruire) drum comunal DC 112 Pietroasa - Coşeviţa;

  - Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Pietroasa;

  - Realizarea unui sistem de canalizare prin amplasarea în fiecare sat a unor ministaţii de epurare;

  - Construirea unei săli de sport şi amenajarea unui teren de fotbal; 

  - Restaurarea bisericilor ortodoxe - monumente istorice, din satele Crivina de Sus şi Poieni;

  - Amplasarea unei antene în zonă pentru amplificarea semnalului pentru telefonia mobilă; 

  - Punerea în aplicare a Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă turism şi agrement“, extravilan Poieni, comuna Pietroasa, în locul numit  „Cheia“;

  - Trecerea imobilelor şi a terenului din satul Poieni care au funcţionat ca tabere de şcolari, din proprietatea statului, în proprietatea publică a comunei Pietroasa;

  - Executarea de reparaţii exterioare la căminele culturale;

  - Repararea şi întreţinerea drumurilor comunale.

  15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

  - „Modernizare drum comunal DC 111 şi străzi în comuna Pietroasa – satele Pietroasa, Poieni şi Crivina de Sus, înfiinţare centru after school, înfiinţare spaţii de recreere şi parcare şi achiziţie utilaje, echipamente şi mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de bază şi pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Pietroasa, judeţul Timiş “- finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  PNDR;

  - Reabilitarea (pietruirea) drumului agricol DE 362 situat în locul numit Pârloje“ - Crivina de Sus, comuna Pietroasa, judeţul Timiş;

  - Infrastructura agricolă de acces“.

  16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 9

  18. Instituţii şcolare:

  - Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa;

  - Şcoli cu clasele I-IV: Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti;

  - Grădiniţe cu program normal: Pietroasa, Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti.

  19. Instituţii sanitare:

  - Cabinet medical Pietroasa;

  - Activităţile sanitar-veterinare sunt desfăşurate de SANAVET.

  20. Instituţii culturale:

  - Cămine culturale: Pietroasa, Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti;

  - Biblioteca comunală Pietroasa.

  21. Biserici, mănăstiri şi alte lă caşe de cult:

  - Biserica ortodoxă română: Pietroasa (1720, renovată 1737 şi 1779) şi Fărăşeşti (1926);

  - Biserici din lemn: Pietroasa (monument istoric), Crivina de Sus (1776) şi Poieni (1814);

  - Biserici penticostale: Pietroasa, Crivina de Sus şi Poieni;

  - Biserica baptistă: Fărăşeşti.

  22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

  - Ruga în localităţile: Pietroasa (29 iunie - Sf.Apostoli Petru şi Pavel), Crivina de Sus (de Rusalii), Poieni (15 august - Sf. Maria Mare) şi Fărăşeşti (14 octombrie - Sf. Cuvioasa Paraschiva);

  - Alte manifestări cultural-sportive cuprinse în Agenda culturală pe anul 2012.

   

   

 • Informaţii utile
     

  Adresă nr. 109
  Telefon/Fax 0256334608
  Atestare 1597
  Populaţie 1186 loc.
  Suprafaţă 15646 ha
  Densitate 7.58 loc./km2

  Distanţă Timişoara

  126 km

  Localităţi componente

  Crivina de Sus, Fărăşeşti, Poieni

  Site web Primăria Pietroasa
   

   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş