• Comuna Giroc

  Ultima actualizare: Aurelia Cauc, în data de 17.02.2021

   FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI GIROC

  PE ANUL 2020

   

  1. Sediul consiliului local: Localitate GIROC, Stradă TRANDAFIRILOR , număr 54,cod poştal 307220, telefon 0256395648,

  fax 0256395798

   2. Adresă pagină internet: www.giroc.ro

   3. E-mail: primariagiroc@yahoo.com

   4. Primar: Dr. IOSIF-IONEL TOMA

       Viceprimar:  nu a fost ales

       Secretar general: ANDREEA-CARMINA

  5. Repere istorice:

  - 1389 - Girocul este atestat documentar cu numele Gyurec, în timpul regelui maghiar Sigismund de Luxemburg;

  - 1456 - Chişoda este în proprietatea lui Ioan de Hunedoara;

  - 1717 - localitatea Giroc este amintită în documentele austriece sub numele de Jurok cu 70 de case, iar pe harta guvernatorului Florimund Mercy (1723) apare cu numele de Jurak;

  - 1725-1760 - se întemeiază actuala localitate Chişoda;

  - 1783 - Girocul poartă numele de Diurak;

  - 1890 - se înfiinţează corul bărbătesc în Chişoda;

  - 1891 - se înfiinţează corul bărbătesc din Giroc;

  - 1910-1912 - în Giroc se aşază colonişti germani veniţi din satul Niţchidorf;

  - 1923 - a luat fiinţă Banca populară „Giroceana“;

  - 1936 - în Giroc exista Casă Naţională, societate de vânătoare, fabrică de cărămidă, gară, oficiu poştal;

  - 4 iunie 1939 - se naşte la Chişoda Petru Chira, epigramist, publicist;

  - 1947 - se naşte solistul de muzică populară bănăţeană Petrică Moise;

  - 2002 - comuna Giroc avea 4.075 de locuitori;

  - 2006 - şcoala din Chişoda primeşte numele dascălului Iosif Ciorogariu;

  - Chişoda (1332, Tesola).

  6. Populaţia stabilă la30 noiembrie 2020 - total =  18.715   , din care:

        - bărbaţi =   8.985   persoane

        - femei   =  9.730   persoane

  7. Numărul locuinţelor 30 noiembrie 2020 = 9.184

  8. Numărul şi denumirea satelor componente = 2: Giroc şi Chişoda.

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                          - DJ 595 = 5,52 km;

                          - DC 152 = 4,6 km; DC 153 = 2,7 km

  b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                          - DJ 595 Giroc-Chişoda = 2 km

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

          -   Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile în Comuna Giroc este de 115,6 km, iar lungimea totală a rețelei de canalizare în Comuna Giroc este de 109,5 km.

  11. Număr posturi în primărie - total = 89  , din care:

       - funcţionari publici = 62 (+ 2 demnitari)

       - personal contractual = 25

  12. Număr consilieri = 17

  13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

  1. ACOR (Asociația comunelor și orașelor din Romania)
  2. ADI Deseuri (Asociația de dezvoltare intercomunitară deșeuri )
  3. ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU
  4. APDT (Asociația pentru promovarea turismului Timiș)
  5. Asociația intercomunitară Polul de creștere Timișoara
  6. PAED ( Planul de Acţiune privind Energiile Durabile)
  7. Pactul primarilor

  15. Proiecte cu finanţare (cofinnţare) externă în derulare:

  SITUAȚIE PROIECTE FONDURI GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE


  FEADR

   

   

  1

  Realizare Coloană de aducțiune și rețele de canal în localitatea Giroc, județ Timiș

  Program PNDR masura 7.2

  Număr contract C0720AN00021753700004/12.02.2018

  782.586

  x

  FEADR* 

   

   

   

  2

  Realizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Giroc, jud. Timis”

  Program PNDR, Submasura 7.2

  Numar Contract C0720RN0001175370062/26.03.2017

  2.057.341

  x

  PNDL

  3

  Extindere rețea  apă potabilă în zona Aleea cu plopi,  comuna Giroc, județ Timiș

  Program PNDL

  Numar contract 9235/21.03.2018

  481.742

  x

  POR

  4

  ”Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, județul Timiș”,

  Program POR axa 10.

  4.994.000

  x

  FEADR

  5

  Construirea unei crese in comuna Giroc, judetul Timis”

  Program PNDR, Submasura 7.2

  Numar contract C0720AN00011653700345/07.08.2017

  605.971

  x

  FEADR

  6

  Extindere retea apa potabila si apa uzata in localitatea Giroc, zonele Calea Urseni si Calea Martirilor 1989"

  PNDR, Submasura 7.2.

  Numar contract C0720AN00021653700346/12.05.2017.”

  1.728.858

  x

  FEADR

  7

  Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda, comuna Giroc, județul Timiș”

  Program PNDR, Submasura 7.2

  Numar contract

  C0720AN00011753700654/07.08.2017

  506.584

  x

  PNDR

  8

  Achiziție autoutilitară tip ambulanță pentru Centrul de permanență Chișoda, comuna Giroc”

  Program PNDR- GAL

  51.000

  x

  POR

  9

  Extindere și modernizare anexă parter pentru amenajare centru de zi, cantină socială și prestare servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici în Comuna Giroc

  Program POR axa 8.1

  Numar contract. 1596/15.03.2018

  315.676

  x

  POR

  10

  ”Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii generale „Iosif Ciorogariu”, localitatea Chișoda, comuna Giroc în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii”,

  Program POR axa 3.1B

  1.356.000

  x

  PNDR

  11

  Dotari sediu primărie

  Program PNDR-GAL

   

  79.000

   

  16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 7

  17. Instituţii şcolare:

        - Colegii = -

        - Licee  = 1

        - Grupuri şcolare = -

        - Şcoli cu clasele I-VIII = 1

        - Şcoli private = -

        - Grădiniţe cu program prelungit = 2 (Giroc și Chișoda)

        - Grădiniţe cu program normal = -

        - Grădiniţă cu program săptămânal =-

  18. Instituţii sanitare:

  - Cabinete medicale: Giroc (două) şi Chişoda (două);

  - Cabinete stomatologice: Giroc şi Chişoda;

  - Farmacii umane: Giroc (două) şi Chişoda;

  - Cabinet sanitar-veterinare Giroc;

  - Farmacie sanitar-veterinară: Giroc;

  - SC Mediplus Exim SRL Chişoda (depozit medicamente Calea Şagului DN 59).

  19. Instituţii culturale:  Casa de cultură “Ionel-Lucian Șipoș”

  20. Baze sportive şi de agrement: 2 Clubul Sportiv Giroc-Chișoda

  21. Biserici, mănăstiri şi alte lă caşe de cult:

  BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ”SF. DIMITRIE” GIROC
  Adresa: Str. Trandafirilor, nr. 25 Giroc
  BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CHIŞODA
  Adresa: Str. N. Firu, nr. 35, Chisoda

  BISERICA BAPTISTĂ GIROC
  Adresa: Str. Trandafirilor, nr. 65, Giroc

  BISERICA PENTICOSTALĂ GIROC
  Adresa: Str. Dunărea, nr. 75, Giroc

  BISERICA BAPTISTĂ CHIŞODA
  Adresa: Str. Primăverii, nr. 27 C, Chisoda

  BISERICA PENTICOSTALĂ CHIŞODA
  Adresa: Str. Cooperatorilor, nr. 55, Chisoda

  MĂNĂSTIREA TIMIȘENI
  Adresa: Comuna Giroc, Acces Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km)

  MĂNĂSTIREA PREASFÂNTA TREIME
  Adresa: str. Pusta, nr. 2, Comuna Giroc, 307220, județ Timiș

  22. Monumente ale eroilor ş i opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

   Monumentul închinat primilor corişti din Giroc ridicat în curtea bisericii ortodoxe în anul 1901,Adresa: Str. Trandafirilor, nr. 25 Giroc

  Monumentul închinat lui Aurel Vlaicu
  ridicat în anul 1914, la puţin timp după tragicul accident în care şi-a pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei romane şi universale.
  Adresa: Giroc, parc

  Monumentul eroilor din Giroc căzuţi în Primul Război Mondial
  ridicat în anul 1927 din marmură albă , în colţul de N-V al bisericii ortodoxe, este omagiul adus de sătenii din Giroc celor 82 de tineri căzuţi în Primul Război Mondial.
  Adresa: str. Trandafirilor nr. 25 Giroc

  Monument închinat eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial
  din marmură neagră, ce a fost amplasat în colţul nord - estic al parcului de la Căminul Cultura
  Adresa: Caminul cultural, Giroc

  Monumentul coriştilor
  ridicat în anul 2009, din marmură albă, în curtea bisericii, la aniversarea a 120 de ani de existenţă a corului bisericesc.
  Adresa: str, Trandafirilor nr. 25, Giroc

  Pe teritoriul administrativ al comunei Giroc și al satului Chișoda, se află 4 monumente clasate:

  • Tell-ul de la Chișoda (TM-I-s-B-06057) provenind din mil. IV a Chr. Neolitic, amplasat de 1 km NE de sat;
  • Valul Roman de la Chișoda (TM-I-s-B-06058) provenind din mil. I p. Chr. Epoca Romană, amplasat extravilan, între C.E.T. și comuna Șag;
  • Cetatea de pământ de la Giroc (TM-I-s-A-06061) provenind din mil. II a Chr. Epoca Bronzului;
  • Biserica ”Sf. Dumitru” (TM-II-m-B-06235) din Giroc, construită în 1759.

  23. Ruga şi alte manifestări cultutral-religioase:

  Ruga Giroc – la Învierea Domnului (prima și a doua zi de Sf. Paști)    

  Ruga Chișoda- 15 august –Adormirea Maicii Domnului

   

   

   

 • Informaţii utile
     

  Adresă nr. 54
  Telefon 0256-395648
  Fax 0256-395798
  Atestare 1371
  Populaţie 7484 loc.
  Suprafaţă 5528 ha
  Densitate 81.62 loc./km2

  Distanţă Timişoara

  4 km

  Localităţi componente

  Chişoda

  Site web Primăria Giroc
   

   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş