• MONITORINGUL MEDIULUI

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  DEPOZIT DE DEŞEURI NEPERICULOASE ÎN COMUNA GHIZELA

  MONITORINGUL MEDIULUI

  Foarte important este aspectul monitoringului mediului pe toată perioada execuţiei proiectului, a depozităţii deşeurilor precum şi perioada de post - depozitare. În proiect este prevăzut un laborator de monitorizare, în cadrul blocului administrativ, în vederea menţinerii în permanenţă a parametrilor de  mediu, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului,  care va fi dotat corespunzător cu infrastructura necesară. Astfel, se va realiza monitorizarea calităţii factorilor de mediu, monitorizarea tehnologică şi monitorizarea post-închidere, în vederea luării de măsuri corespunzătoare, în situaţia depăşirii parametrilor admişi.

  Monitoringul calităţii factorilor de mediu va consta in:

  • urmărirea debitului şi calităţii apei colectate în sistemul de drenaj levigat de la baza masei de deşeuri (de deasupra impermeabilizării);
  • urmărirea nivelului şi calităţii apei freatice în zonele adiacente depozitului, prin intermediul unor foraje de observaţie special amenajate;
  • cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de poluanţi evacuaţi în râul Timiş;
  • urmărirea producerii gazului de fermentare, a cantităţii şi calităţii acestuia;
  • urmărirea evoluţiei florei şi faunei în zonele învecinate depozitului precum şi a gradului de înierbare a zonelor care ating cota finală de depozitare deşeuri şi a dezvoltării perdelei vegetale de protecţie.

  Monitoringul tehnologic are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozit.

  Monitoring-ul post–inchidere va pune accentul pe:

  • cantitatea şi calitatea levigatului evacuat, până la epuizarea producerii acestuia;
  • calitatea apelor freatice;
  • producţia de biogaz;
  • regimul de tasare şi comportarea stratelor din acoperişul depozitului;
  • evoluţia dezvoltării noilor biocenoze ce vor apărea pe suprafeţele redate circuitului natural.

  Din momentul inceperii activitatii, depozitul  va face obiectul unei supravegheri complexe pentru decelarea si urmarirea efectelor asupra mediului.

  Supravegherea se va face prin doua actiuni:

  A) Supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control

  • organismele administratiei locale,
  • autoritatile centrale si locale de protectia mediului,
  • filiala locala a Administratiei Nationale "Apele Romane”,
  • autoritatile locale de sanatate publica
  • alte autoritati (pentru protectia muncii, pompieri etc.)

  B) Automonitoring efectuat de operatorul depozitului si care va avea urmatoarele componente:

  • monitoringul emisiilor (levigat, gaz de depozit) si al calitatii factorilor de mediu (calitatea apei, aerului, solului, biodiversitate, etc.);
  • monitoringul tehnologic (functionarea tuturor instalatiilor, stabilitatea si tasarea deseurilor depuse, controlul intrarii de deseuri);
  • monitoringul post – inchidere. Acesta va continua pe o perioada de minim 30 ani (conform Ord. 757/2004) si se vor urmari o parte din obiectivele mentionate pentru faza de functionare, dar cu o frecventa mai redusa.