• ÎNCADRARE ÎN STRATEGIA NATIONALA SI JUDETEANA DE GESTIONARE A DESEURILOR

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  DEPOZIT DE DEŞEURI NEPERICULOASE ÎN COMUNA GHIZELA

  ÎNCADRARE ÎN STRATEGIA NAŢIONALĂ  ŞI JUDEŢEANĂ DE GESTIONARE A  DEŞEURILOR

  Conform  Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobate prin HG 1470/2004, pentru  judeţul Timiş se prevede realizarea unui depozit  pentru gestionarea deşeurilor nepericuloase din întregul judeţ, a cinci staţii de transfer şi închiderea tuturor gropilor de gunoi neconforme din judeţ. Astfel, pentru închiderea gropii de gunoi de la Parţa, o adevărată bombă ecologică, este prevăzut termenul de 01.01.2008. Pentru îndeplinirea acestor prevederi, este necesar  construirea unui depozit de deşeuri care să respecte  toate condiţiile impuse de normele şi legislaţia naţională privind protecţia mediului şi  Directivele Uniunii Europene în domeniul deşeurilor.

  În acest sens, se impune realizarea proiectului: „Sistem integrat de management al  deşeurilor în judeţul Timiş”, prin care să se soluţioneze gestionarea integrală a deşeurilor nepericuloase din judeţ.

  Obiectivul major al proiectului este rezolvarea celei mai acute probleme privind protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei judeţului Timiş, respectiv depozitarea deşeurilor nepericuloase în condiţii ecologice.

  Prin intermediul proiectului se vor realiza următoarele obiective de investiţii:

  • Constructia unui depozit  judeţean  de deşeuri nepericuloase propriu-zis; 
  •  Închiderea actualelor gropi  de gunoi, adevărate dezastre ecologice situate in: Parţa, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Jimbolia, Buziaş - cele mai importante din judeţ şi în care se depozitează în condiţii neecologic  peste 60 % din totalul cantităţilor de deşeuri din judeţ;
  • Construcţia a 5 statii de transfer care constituie platforme de depozitare intermediară a deşeurilor, de unde acestea se vor transporta la depozitul zonal, după sortare, compactare şi încărcare în autogunoiere de capacitate mare. Acestea  vor  prelua  deşeurile din localităţile arondate fiecărei staţii de transfer.

  Conform legislaţiei naţionale privind gestionarea deşeurilor, este obligatorie introducerea colectării selective a deşeurilor la sursă de către agenţii de salubritate şi autorităţile publice locale.

  De asemenea, staţiile de transfer precum şi depozitul zonal sunt prevăzute cu staţii de sortare, pentru reducerea cât mai mult a cantităţii de deşeuri care va ajunge la depozitare.