• CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI GHIZELA

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  DEPOZIT DE DEŞEURI NEPERICULOASE ÎN COMUNA GHIZELA

  CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  GHIZELA

  Amplasamentul este situat la cca 49 km Est de Timisoara,  pe partea dreapta a drumului judetean DJ 609AChizătău-Şanoviţa (ce intersectează DN 6 la Chizătău), având următoarele caracteristici:

  • suprafaţa terenului destinată construcţiei depozitului este de 58,9 ha,
  • suprafaţa necesară pentru realizarea obiectivului de investiţie se află în afara perimetrului construibil al localităţii;
  • categorie inferioară de fertilitate a terenului (III şi IV), acesta fiind folosit ca păşune;
  • localizarea ţine seama de reglementările în vigoare privind distanţele de protecţie faţă de cursurile de apă, drumuri publice şi zone locuite, şi anume:
   • peste 1.540 m faţă de localitatea Şanoviţa , localitatea cea mai apropiată spre vest;
   • peste 2.500 m faţă de comuna Ghizela ,situată  spre nord-vest;
   • este 2.300 m faţă de localitatea Babşa, situată spre nord-est;
   • distanţe satisfăcătoare faţă de cursurile de apă: Chizdia-400 m, Miniş - 400m, Bega-1.100 m  şi Timiş - cca 3.000 m.
   • studiul  hidrologic indică caracterul neinundabil al amplasamentului;
  • Caracteristici geotehnice şi hidrogeologice favorabile: prezenţa pământurilor argiloase în strat neîntrerupt la adâncimi de 0,3-7,7(9,7) m  ale căror caracteristici indică o permeabilitate redusă (10-9 – 10-7 m/s), corespunzând cerinţelor din HG 349/2005.. Grosimea  mare a stratului de argilă asigură un ecran impermeabil, nepermiţând infiltrarea apei de la suprafaţa terenului şi protejând astfel straturile acvifere aflate sub aceste adâncimi.

  Securitatea sanitară a populaţiei, protecţia mediului înconjurător în sine, importanţa legislaţiei deşeurilor şi a măsurilor cerute de Uniunea Europeană impun cu severitate să se ia cele mai urgente şi radicale măsuri pentru gestiunea integrată a  deşeurilor din judeţul Timiş, servind cât mai bine comunitatea în condiţii economice şi sociale viabile.