COMUNICAT DE PRESA(II)

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

14.01.2005

în cadrul sedintei de ieri a Comisiei pentru relatii si cooperare interregionala, a fost analizata întâlnirea comisiilor de integrare europeana din Timis si Voivodina, care sa desfasurat la Timisoara la mijlocul lunii decembrie si s-a stabilit ca în martie sa aiba loc o noua sedinta cu omologii din Voivodina, când se vor decide actiunile comune din acest an.

Totodata, a fost avizat noul Regulament de organizare si functionare al CJ Timis si s-a discutat Calendarului previzional al actiunilor externe ale CJT pe anul 2005.

Tot ieri, consilierii judeteni din Comisia pentru cultura, învatamânt, tineret si sport au avizat repartizarea sumelor din TVA pentru bursele destinate învatamântului preuniversitar pe 2005, pe consilii locale, în valoare totala 4,229 miliarde lei, au discutat întocmirea unei "Strategii culturale a CJT pe perioada 2005-2008" si organizarea, în colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor, în trimestrul IV al anului curent, a unei conferinte nationale privind elaborarea strategiilor culturale judetene.

La începutul saptamânii viitoare, consilierii judeteni, membri ai Comisiei pentru cultura, învatamânt, tineret si sport vor prezenta proiectele propuse pe Agenda culturala a acestui an si sumele aferente acestora.

De asemenea, consilierii Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrari publice si protectia mediului, au avizat studiul de fezabilitate pentru proiectul "Reabilitare DJ km 39+940+128+519, între localitatile Berzovia (judetul Caras -Severin) - Buzias (judetul Timis) - Lipova (judetul Arad) sector Timis, km. 55+700+102+500; L "“ 46,8 km si contractul de finantare si implementare a proiectului "Centru de coordonare, pregatire si perfectionare profesionala în judetul Timis".

Astazi, membrii Comisiei pentru administratie publica locala, au avizat proiectele de hotarâre privind propunerile de modificare a Statutului Agentiei de Dezvoltare Economico-Sociala a judetului Timis , de dare în întretinere si exploatare gratuita a retelelor Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara catre furnizorii de utilitati si de prelungire a contractelor de închiriere ale unor spatii din domeniul privat al judetului Timis, iar Comisia pentru sanatate si protectie sociala a avizat propunerea de prelungire a contractelor de închiriere a unor spatii din domeniul privat al judetului Timis.

Vicepresedintele Marius Popovici, care coordoneaza activitatile legate de urbanism, amenajare teritoriala si infrastructura de drumuri a solicitat Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Timis sa verifice starea principalelor drumuri judetene.

Astfel, angajatii acestei Directii au realizat o estimare a suprafetelor degradate (gropi si burdusiri) de pe urmatoarele drumur i judetene: 592 Cheveresu Mare-Lugoj (km 25-56), 691 Dumbravita-Masloc -limita judetului (km 5-42), DJ 692:DN 69 Periam-Pesac-DN6 (km 0-49), 591 Timisoara-Cenei (km 8-28), DJ 593:DN59 Foeni (km 0-31), 693B-Cebza- Jebel-Otvesti (km 13-54) si 572-limita judetului-Silagiu, în total fiind vorba de circa 10.800 mp de carosabil pe care s-au constatat degradari.

Pentru repararea gropilor de pe aceste drumuri (7500 mp), într-o prima etapa cu mixtura stocabila, urmeaza sa se organizeze procedura de "cerere de oferta", care va avea loc în 21 ianuarie. Dupa desemnarea firmelor câstigatoare si încheierea contractelor, se va desfasura executia lucrarilor de reparare, în zilele în care conditiile atmosferice vor permite acest lucru, fiind necesare temperaturi de peste 5 grade C.

De asemenea, se preconizeaza ca, începând cu luna aprilie, sa se execute lucrari de reparare a suprafetelor cu gropi si a celor burdusite (cu mixtura la cald) de pe toate drumurile judetene.