Comunicat de presa

Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 20.11.2015

20.11.2015

ORDINE DE ZI NOIEMBRIE 2015

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,

în temeiul prevederilor art. 94 şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta

DISPOZIŢIE

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25 noiembrie 2015, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

 

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si a Programului Strategic de Dezvoltare Economico – Sociala a Judetului Timis pe perioada 2015 – 2020/2023 precum si a Planului de Actiune al Judetului Timis pentru perioada 2015 – 2016 pentru pregatirea promovarea si implementarea proiectelor de investitii.

 

2.    Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al Judetului Timis.

 

3.    Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al Judetului Timis.

 

4.    Proiect de hotarare privind propunerea aprobarii cumpararii imobilului situat in Municipiul Timisoara, bd. General Dragalina, nr. 2, sediul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva “Dumitru Ciumageanu” Timisoara.

 

5.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes judetean la care se executa paza prin Directia de Prestari Servicii Timis.

 

6.    Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate special unor operatori de transport rutier.

 

7.    Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.

 

8.    Proiect de hotarare privind modificarea normativului privind dotarea cu autovehicole si consumul lunar de carburanti.

 

9.    Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a contractului de închiriere nr. 12150/01.10.2013 încheiat între societatea  ENERGOSOPHIA SRL și Consiliul Judetean Timiș.

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea facturarii de despagubiri pentru folosirea unor parcele din Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara de catre societati care nu au incheiate contracte de concesiune sau inchiriere cu Judetul Timis.

 

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de revocare a Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 44/25.02.2015 privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr. 5130/20.04.2006 încheiat între Consiliul Județean Timiș și Societatea „Trim Line” SRL, de către Societatea „The Black Rock 2013” SRL.

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis pe anul 2015.

 

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a cofinanțării necesare executării lucrărilor de asfaltare și modernizare pentru unele drumuri județene prin programul Programul National de Dezvoltare Locala 2014-2016.

 

14. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții pentru obiectivul de investiție ”Lărgire la 4 benzi de circulație pe DJ 592 Timișoara – Moșnița Nouă”.

 

15.  Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a  indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentaței de Avizare pentru Lucrări de Intervenții pentru obiectivul ”I.B.U. pe DJ 592D Hitiaș - Bacova, km 25+568,50 - 34+026,50, L=8,458 km”.

 

16. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Timiş in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş.

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice al Directiei de Evidenta a Persoanelor Timis pe anul 2016.

 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis pe anul 2016.

 

19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Judetului Timis pentru efectuarea demersurilor in vederea dizolvarii si lichidarii Societatii UBIT S.R.L.

 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Timis.