Comunicat de presa

Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 22.10.2015

25.09.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2015, ora 10.00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 5/28.01.2015 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii unor unitati locative.
 2. Proiect de hotarare privind propunerea aprobarii darii in folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Branzeu” Timisoara catre Agentia Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.
 3. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Sistemului de Parcare cu Plata din Timisoara, strada Sfantul Ioan, nr. 3.
 4. Proiect de hotarare privind propunerea aprobarii efectuarii studiului de oportunitate si a raportului de evaluare pentru crearea unui punct muzeal in localitatea Cornesti, DN 69, km 18, comuna Ortisoara, Judetul Timis.
 5. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule si consumul lunar de carburanti.
 8. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 243/2014 de aprobare a tarifelor pentru unele servicii de interes judetean.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de concesiune încheiate de către Consiliul Județean Timiș cu societăți care își desfășoară activitatea în Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara.
 10. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenti Documentatiilor de Avizare pentru Lucrari de Interventii pentru unele drumuri judetene.
 11. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare si completare a Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 53/2015 privind finantarea unor structuri sportive pe anul 2015.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 54/2015 pentru aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive” pentru anul 2015.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Consilul Judetean Timis si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura privind gestiunea Registrului Agricol in format electronic.
 14. Proiect de hotarare privind privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Consilul Judetean Timis si Directia de Evidenta a Persoanei si Administrarea Bazelor de Date pe linia furnizarii de date din Registrul National de Evidenta a Populatiei.
 15. Proiect de hotarare privind propunerea de revocare şi desemnare a unui membru al Comisiei speciale stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.15/30.01.2013, constituită în vederea analizării situaţiei contractelor încheiate cu beneficiarii din cadrul Bastionului „Theresia” Timişoara şi Parcului Industrial si Tehnologic Timişoara.
 16. Proiect de hotarare privnd revocarea si desemnarea reprezentantului Judetului Timis in Consiliul de Administratie al Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara.
 17. Proiect de hotarare privnd numirea unui reprezentant al Judetului Timis in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva ”Constantin Paunescu” Recas.
 18. Intrebări.  Interpelări.