COMUNICAT DE PRESA (I)

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

14.01.2005

Astazi, de la ora 10.00, are loc sedinta Comisiei pentru administratie publica locala, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind propunerea de modificare a Statutului Agentiei de Dezvoltare Economico-Sociala a judetului Timis
  2. Proiect de hotarâre privind propunerea aprobarii darii în întretinere si exploatare gratuita a retelelor Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara catre furnizorii de utilitati
  3. Proiect de hotarâre pr ivind propunerea prelungirii contractelor de închiriere a unor spatii din domeniul privat al judetului Timis

Tot astazi, de la ora 12.00, se întruneste în sedinta si Comisia pentru sanatate si protectie sociala, pentru a dezbate:

  1. Proiectul de hotarâre privind propunerea prelungirii contractelor de închiriere a unor spatii din domeniul privat al judetului Timis
  2. Referatul privind propunerea de aproba re a darii în administrare si construirii unui corp anexa la imobilul ( Pavilion IV ) situat în Lugoj, str. Fagetului nr. 58.