Comunicat de presa

Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 18.09.2015

27.08.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 31 august 2015, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării dezmembrării unei parcele de teren din domeniul public al Judeţului Timiş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în întreţinere şi exploatare gratuită a reţelelor de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara.

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Oraşului Făget în domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judetului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a proiectului de investiţie ,,Construirea unei maternită?ii în proximitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu  Timişoara”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acţiunilor din domeniul culturii în Judeţul Timis pe anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor cu hală construită din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara.

9. Proiect de hotărâre privind propunerea de încetare a contractului de concesiune nr. 5101/30.04.2014 încheiat cu Societatea „NEW TRICOT” S.R.L Timişoara.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării de contractului de concesiune nr. 5130/20.04.2006 încheiat între Judeţul Timiş şi Societatea „TRIM-LINE” S.R.L Timişoara.

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de constatare a încetării contractului de concesiune nr. 4622/02.04.2007 încheiat cu Societatea „PANSARMIS” S.R.L Timişoara.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de concesiune încheiate de către Consiliul Judeţean Timiş cu societăţi care îşi desfăşoară activitatea în Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara.

13. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria drumurilor judeţene a sectorului de drum comunal DC 46 Săcălaz (DN 59A) – Dudeştii Noi (DC 45) cuprins între km 0+000 şi km 7+200.

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării bugetului alocat “Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive” pentru anul 2015.

15. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de preluare a arhivei de la Societatea IPROTIM S.A. Timişoara.

16. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a denumirii Bibliotecii Judeţene Timiş în Biblioteca Judeţeană Timiş „Sorin Titel”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului destinat implementării programului experimental franco-român de reinserţie a familiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii Romilor încheiat între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, Instituţia Prefectului Judeţul Timiş şi Judeţul Timiş.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult şi personalului neclerical din unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România din bugetul propriu al Judeţului Timiş pe anul 2015.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice în vederea reprezentării Judeţului Timiş, Consiliului Judeţean Timiş şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş în faţa instanţelor de judecată în litigiile având ca obiect revendicări salariale ale angajaţilor din instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Timiş.

20. Intrebări.  Interpelări.