Comunicat de presa din 10.03.2009

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

10.03.2009

Consiliul Judeţean Timiş

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

10 martie 2009

 

Astăzi, de la ora 14.00 are loc şedinţa Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului, cu următoarea ordine de zi:

1.      Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului judeţean de gestionare a deşeurilor”- actualizare.

2.      Informare privind avizele emise de CJT - Arhitect Şef pentru documentaţii PUZ începând din 19 ianuarie 2009 şi până în prezent

3.      Informare privind ”Polul de creştere Timişoara”

4.      Informare privind lucrările publice în derulare.

5.      Dezbatere documentaţii PUG - comunele: Sînmihaiul Român, Remetea Mare şi  Bucovăţ.

 

Mâine, de la ora 9.00 se va desfăşura şedinţa Comisiei pentru administraţie publică locală, ocazie cu care consilierii judeţeni vor analiza: 

1.      Raportul şi proiectul de hotărâre privind propunerea de modificare şi completare a Programului de transport judeţean de persoane prin servicii regulate pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011

2.      Raportul şi proiectul de hotărâre privind propunerea de utilizare şi regularizare a fondului de rulment constituit la încheierea exerciţiului bugetar 2008 în anul 2009

3.      Raportul şi proiectul de hotărâre privind propunerea de dare în administrare a unor bunuri imobile şi mobile către Direcţia de Prestări Servicii Timiş

4.      Raportul şi proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Gestionare a Deşeurilor” – actualizat

5.      Raportul şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2008.

 

 

Tot mâine, de la ora 11.00, în cadrul Comisiei pentru relaţii şi cooperare interregională va fi dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a judeţului Timiş pentru perioada 2009-2013.

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, trupa de teatru a liceului românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula (Ungaria) va susţine mâine un spectacol cu piesa Commedia dell’Arte, în Sala de spectacole a Centrului de Cultură şi Artă a Judeţului Timiş, începând cu ora 14.30. Intrarea este liberă.