Comunicat de presa

Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 10.07.2015

10.07.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 15 iulie 2015, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliul Judeţean Timiş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui pod rutier din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea casării şi demolării.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii apartenenţei la domeniul public al Judeţului Timiş şi completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Timiş” cu racordul la reţeaua de apă potabilă şi cea de canalizare a Staţiei de transfer Timişoara din cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Liceului Teoretic “Vlad Ţepes” a unor spaţii situate în clădirea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Timişoara.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de transport.

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de revocare şi desemnare a reprezentantului Judeţului Timiş în Consiliul de administraţie al Societăţii “Drumco” S.A. Timişoara.

8. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor cu hală construită din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru copii şi tineret “Merlin” Timişoara.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Banaţean Timişoara.

11. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice în vederea reprezentării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş în faţa instanţelor de judecată.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş pe trimestrul II 2015.

13. Intrebări.  Interpelări.