Comunicat de presa

Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 04.11.2015

04.11.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  extraordinară în  data de 06 noiembrie 2015, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi :

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al  Judetului Timis pe anul 2015.
  2. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata pentru drumurile judetene si comunale pe anul 2015.
  3. Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din Taxa pe Valoarea Adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015.
  4. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 53/2015 privind finantarea unor structuri sportive.

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificării ,,Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive” pentru anul 2015.

6.    Proiect de hotarare privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, din bugetul propriu al Judeţului Timiş pe anul 2015. 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri organizatorice la Societatea Aviatia Utilitara Timisoara S.A.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Timis.