Comunicat de presa din 03.02.2009

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

03.02.2009

Consiliul Judeţean Timiş

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

3 februarie 2009

Recent a devenit funcţional portalul web al Consiliului Judeţean Timiş, care oferă un acces facil persoanelor, companiilor, precum şi diferitelor instituţii la informaţii publice, servicii online, formulare şi documente şi date digitale, gestionate de CJT.

Obiectivele noului portal sunt următoarele: prezentarea şi informarea prin mijloace electronice cu privire la diverse domenii de interes sau la formularele tipizate, prezentarea unitară a informaţiilor prin intermediul unei interfeţe de tip web pentru administrare şi introducere de date, administrarea securizată a sistemului şi a structurii sale şi suport pentru un număr mare de utilizatori.

De altfel, la sfârşitul anului 2007, instituţia administraţiei judeţene a iniţiat realizarea unui proiect intitulat „Portal web la CJT bazat de un Sistem Informatic de Management al Documentelor şi Fluxurilor de Lucru”.

Managementul fluxurilor de lucru se referă la posibilitatea standardizării şi automatizării circuitului pe care îl parcurge un document, de la crearea acestuia până inclusiv la arhivarea lui. Scopul implementării unui astfel de sistem este automatizarea prelucrării oricărui tip de document, crearea unor baze de date care permit prelucrarea eficientă a documentelor, arhivarea acestora, mecanisme de regăsire a informaţiilor după diferite criterii.

Valoarea totală a proiectului: respectiv portalul web, sistemul de management al documentelor, serviciile de implementare şi dare în exploatare a celor două sisteme integrate, şcolarizarea administratorilor de sisteme şi a utilizatorilor, mentenanţa post-implementare, este de 174.000 lei RON.

Realizarea proiectului a fost atribuită societăţii EXPERTISSA Timişoara SRL, în urma unei proceduri de licitaţie.

 

 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat recent implementarea şi susţinerea financiară a proiectului „Creative Growth – Dezvoltare prin Creaţie”.

Creative Growth este un proiect iniţiat de Consiliul Regional al regiunii Ostsam din Suedia, vizează dezvoltarea sectorului creativ şi are o durată de 3 ani, pe perioada 2009-2011.  Parteneriatul cuprinde 11 instituţii/organizaţii/universităţi/administraţii publice din România, Suedia, Marea Britanie, Danemarca, Ungaria, Lituania, Italia, Bulgaria, Spania.

Realizarea acestui proiect corespunde nevoilor actuale de aliniere a României şi implicit a judeţului Timiş la acquis-ul comunitar privind politicile şi obiectivele de dezvoltare a sectorului cultural-creativ în cadrul Uniunii Europene.

Scopul proiectului este de a contribui la creşterea competitivităţii europene şi de a accelera dezvoltarea economică regională prin dezvoltarea sectorului creativ ca un nou domeniu de afaceri şi influenţarea politicii de dezvoltare regională şi locală prin direcţionarea de noi cunoştinţe şi bune practici în procesul de definire a politicilor.

Proiectul va avea activităţi legate de dezvoltarea sectorului creativ ca motor al dezvoltării regionale şi anume studii şi cercetări, analize, schimburi de bune practici şi transfer de know-how.

Proiectul a fost aprobat în cadrul programului european de cooperare interregională INTERREG IV C şi are un buget total de 56.070 euro, din care 85% (47.659,5 euro) sunt asiguraţi de FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) şi 15% (8.410,5 euro) reprezintă cofinanţarea asigurată la nivel naţional

 

Informaţii suplimentare: Răzvan Hrenoschi – manager de proiect

Tel. 0256406401