COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

31.10.2007

Având în vedere buna colaborare anterioară cu ANFP în derularea unor proiecte legate de administraţia publică, Consiliul Judeţean Timiş, alături de Primăria Bacău, CJ Prahova şi Prefectura Teleorman, a fost selectat în cadrul proiectului naţional "Politici etice - mecanisme şi instrumente", care face parte din programul "Public Ethics Benchmarking and Improvement Tool" al Consiliului Europei.

Scopul proiectului este adaptarea modelului european de standarde şi politici etice la condiţiile şi reglementările din România, în vederea întăririi capacităţii instituţiilor şi autorităţilor publice de autoevaluare a modului în care sunt respectate principiile şi standardele etice în propriile politici şi de elaborare a unei strategi menite să asigure îmbunătăţirea conduitei şi a politicilor etice la nivel local.

De altfel, în 25 octombrie, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a avut loc lansarea şi în România a proiectului, care se derulează în parteneriat de ANFP, Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - "Agenda 21" şi Consiliul Europei, eveniment la care din partea CJT a luat parte Doina Adriana-Tărîlă, consilier superior "“ Compartimentul Monitorul Oficial şi Transparenţă Deicizională.

Obiectivele acestui proiect sunt elaborarea unui standard naţional de măsurare a implementării politicilor şi normelor de conduită în raport cu care se pot compara autorităţile şi instituţiile locale, sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale în vederea creşterii propriilor standarde spre nivelul celor stabilite de Consiliul Europei şi oferirea oportunităţii acestora de a-şi asuma răspunderea propriei îmbunătăţiri, printr-o participare activă pe întreaga durată a proiectului, programat să se desfăşoare până la sfârşitul lunii iunie 2008.