COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

23.05.2005

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc, a emis dispozitia de convocare a CJT în sedinta ordinara, care va avea loc joi, 26 mai, de la ora 10.00, la sediul Palatului Administrativ.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

 1. întrebari - interpelari
 2. Proiect de hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Paul Pîrsan
 3. Informare privind contul de încheiere a exercitiului bugetar pe ansamblul judetului Timis în anul 2004
 4. Proiect de hotarâre privind repartizarea unor sume din taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venit si cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005
 5. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului propriu rectificat si a bugetelor rectificate ale unor institutii si servicii publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Timis pe anul 2005
 6. Proiect de hotarâre privind aprobarea taxelor judetene pentru anul fiscal 2006
 7. Proiect de hotarâre pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotarârea CJT nr. 88/2004 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean
 8. Proiect de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii structurilor de vânzare cu amânuntul cu suprafata mare
 9. Proiect de hotarâre privind modificarea prevederilor art.1 si 2 din HCJT 81/2002 privind constituirea Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale a judetului Timis
 10. Proiect de hotarâre pentru modificarea componentei Comisiei pentru protectia copilului Timis
 11. Proiect de hotarâre pentru modificarea normativelor privind dotarea cu autovehicule si consumul lunar de carburanti
 12. Proiect de hotarâre privind stabilirea modelului de legitimatie si semnului distinctiv pentru consilierii judeteni, presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean Timis
 13. Proiect de hotarâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotarârea CJT nr. 33/2005 privind aprobarea "Programelor de transport rut ier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si interjudetean limitrof"
 14. Proiect de hotarâre privind prelungirea darii în folosinta a stadionului "Dan Paltinisanu" Timisoara
 15. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spatii situate în imobilele din domeniul public si privat al judetului Timis
 16. Proiect de hotarâre privind propunerea de dare în folosinta gratuita a unor spatii catre Directia de Prestari Servicii Timis si Biblioteca Judeteana Timis
 17. Proiect de hotarâre pentru aprobarea însemnelor distinctive ale Directiei de Prestari Servicii Timis
 18. Proiect de hotarâre pentru aprobarea asocierii Consiliului Judetean Timis cu SC "B. Maria & CO"SRL Timisoara
 19. Diverse.