Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 03.12.2013

03.12.2013

       Vă invităm în data de 5.12.2013, ora 9:30 la Palatul Administrativ (Consiliul Județean Timiș) sala Revoluției, la conferința de presă care va precede evenimentul de prezentare dedicat MASTER PLANULUI ENERGETIC al județului Timiș, lansat de Asociația pentru Mangementul Energiei Timiș (AMET) în cadrul evenimentului intitulat 

„MASTER PLAN ENERGETIC, Strategii, Dezvoltare şi Investiţii”

     Asociația pentru Managementul Energiei Timiș, a fost înființată în cadrul programului cu finanțare europeană IEE – Energie Inteligentă pentru Europa, prin contractul de finanțare nr. IEE/08/Agencies/430/SI2.529244, având ca membrii fondatori Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Regia Autonomă COLTERM Timișoara, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, Universitatea Politehnica Timișoara și Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara.

Pe aceasta cale, dorim să subliniem faptul ca județul Timiș, alături de județul Alba,

sunt în prezent singurele din România care au inițiat procesul de elaborare a

Master Planului Energetic.

Asociația pentru Managementul Energiei Timiș a elaborat Master Planul Energetic al județului, care prin caracterul său analitic și concret, prin diversitatea aspectelor abordate, este un instrument valoros  în ceea ce privește dezvoltarea județului nostru, vizând atât mediul privat cât și cel public.  Având în vedere obiectivul autorităților locale de a asigura dezvoltarea durabilă a zonei, nevoia mediului de afaceri pentru stabilitate, coerență, viziune și masuri concrete, acest document programatic propune o politică și o strategie energetică prin care să se asigure un consum eficient, adecvat unei economii moderne, în condiții de calitate și siguranță în alimentarea cu energie, promovând totodată folosirea surselor de energie regenerabilă, reducerea emisiilor de noxe și a amprentei de carbon.

Asociația pentru Managementul Energiei Timiș are ca principal obiectiv coordonarea acestui efort de fundamentare a politicii și strategiei energetice la nivel de județ. Definirea acestora presupune sprijinul tuturor factorilor implicați în producerea, distribuirea şi utilizarea energiei: sisteme de reglementare, companii, cetățeni, regii autonome şi autorităţi locale.

Pornind de la analiza situației actuale, folosind diverse surse de informare, s-au creat grupuri de lucru care au în componență reprezentanţi ai factorilor interesați atât din mediul de afaceri, dar și din administrația publică, care pot defini şi influenţa politica energetică a judeţului prin convenirea unui cadru de cooperare instituţional care stă la baza realizării Master Planului Energetic al județului. Componentele esențiale ale acestuia sunt: balanța energtică, în care se evidențiază producția și consumul de energie și planul de măsuri concrete pentru eficiență energetică, reducerea noxelor, susținerea industriei, stimularea producerii energiei din surse regenerabile.

Pe lângă Master Planul Energetic, în acest moment, Consiliul Județean se află într-o plină ofensivă programatică, menită să genereze rezultate pe termen mediu și lung, prin demararea unei serii de acțiuni, care să definească viitorul cadru de dezvoltare: crearea noului Plan de Amenajare Teritorială – validat la ultima ședință de plen, actualizarea Ghidului Investitorului și a Strategiei de Dezvoltare Județeană. Aceste documente vor sta la baza accesării fondurilor europene, la fundamentarea solicitarilor de finanțare și creditare către organismele europene și internaționale.

       Un alt subiect care va fi prezentat în cadrul evenimentului, va fi „Convenţia Primarilor” (Convenant of Mayors) ca și principal instrument de sprijinire a eforturilor depuse de autoritățile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă, pentru obiectivele asumate în cadrul programului „Europa 2020”.

                                                           

            La conferința de presa vor lua parte dl. Marian Constantin Vasile, vicepreședinte al CJT - Președinte AMET,  dl. Adrian Balaci – director AMET.

 

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@amet.ro.

           

Marian Constantin VASILE

Vicepreședinte CJ Timiș

Președinte AMET

                                                                                                           Adrian Balaci

                                                                                                          Director AMET