COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

18.05.2005

Astazi, de la ora 14.00, consilierii Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrari publice si protectia mediului analizeaza referatul privind rectificarea Listei de investitii pe 2005 pentru bugetul propriu al CJ Timis si avizeaza PUZ-uri, certificate si autorizatii de construire.

Mâine, de la ora 13.00, va avea loc sedinta Comisiei pentru relatii si cooperare interregionala, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Referat si proiect de hotarâre privind propunerea de stabilire a modelului legitimatiei si semnului distinctiv pentru consilierii judeteni, presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean Timis
  2. Informare privind vizita delegatiei Consiliului General Rhone
  3. Informare privind întâlnirea celor trei ministri de externe ai tarilor membre DKMT- Triplex Confinium - 28 mai 2005.

Tot mâine, de la ora 14.00 va avea loc sedinta Comisiei economice, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind repartizarea sumelor din TV A., impozitul pe venit si cota de impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale având în vedere:
  • Referatul privind propunerea de repartizare a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
  • Referatul privind propunerea de repartizare (redistribuire) de sume defalacte din impozitul pe venit din cote (17%, respectiv 22%) pe 2005
  • Referatul privind propunerea de repartizare a unor sume pentru echilibrarea bugetelor locale la comuna Valcani nou înfiintata si la comuna Dudestii Vechi reorganizata, pe anul 2005

   2.    Fundamentarea rectificarii bugetului propriu si a bugetelor rectificate ale unor institutii si servicii publice de sub autoritatea CJ Timis pe anul 2005

   3.    Informare privind activitatea SC Inter Center Service S.A, pe anul 2004

   4.    Referat privind propunerile de aprobare a tarifelor pentru închiriere sali la Pavilionul administrativ al Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara.

   5.    Diverse.