COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

18.03.2005

Consiliul Judetean Timis a solicitat primariilor localitatilor timisene - lista de prioritati si estimarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta pe anul 2006, pentru întocmirea centralizatorului listelor de prioritati, în conformitate cu Hotarârea Guvernului 1364/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata si cu modificarile ulterioare.

Aceasta lista va cuprinde, pentru fiecare locatie în parte, fisele de identificare a constructiilor tip cladire cu destinatia de locuinta, date privind proprietarii si destinatia spatiilor din cladire si cererile asociatiilor de proprietari prin care se solicita includerea constructiei cu destinatia locuinta pe lista de prioritati pentru expertizare tehnica.

Astazi, la sediul Palatului Administrativ, în organizarea CJT, a Fundatiei culturale "Traian Vuia" si Consiliului Local Faget, a avut loc simpozionul "Traian Vuia 99", prilejuit de împlinirea a 99 de ani de la realizarea primului zbor mecanic din lume, cu un aparat mai greu decât aerul si cu mijloace proprii de bord.

Au fost prezenti parlamentarii de Timis Petru Andea si Viorel Oancea, primarii localitatilor Faget si Traian Vuia, consilierul judetean Traian Stancu, seful Serviciului Relatii Publice din CJT, Razvan Hrenoschi si reprezentantii Asoc iatiei Numismatilor Banateni, Fundatiei "Traian Vuia" si Fundatiei culturale academice române.

Cu acest prilej, s-a discutat despre programul manifestarilor dedicate centenarului "Traian Vuia" si constituirea unui Comitet de lucru, care se va ocupa de obt inerea finantarilor necesare si de organizarea evenimentelor care vor avea loc în 2006.