COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

17.01.2005

Comisia pentru cultura, învatamânt, tineret si sport a administratiei judetene a analizat în sedinta desfasurata la sfârsitul saptamânii trecute propunerile de proiecte si solicitarile de fonduri pentru "Agenda cultural-sportiva si de tineret" aferenta anului 2005.

Situatia preliminara a acestor solicitari se prezinta în felul urmator:

Capitolele AgendeiBuget 2005Solicitari

Propunerile Serviciului Relatii Publice

Numar de actiuni

Colaborarea cu institutiile de cultura din subordinea administratiei judetene

2,200

6,521

3,400

152

 Colaborarea cu consiliile locale

1,800

5,927

2,848

603

Colaborarea cu comunitatile românesti din alte tari si DKMTului 1,0001,8001,00655
Colaborarea cu ONG-urile1,10010,3352,629175
Colaborarea cu învatamântul preuniversitar si universitar1,2003,7011,83196
Competitii sportive1,3005,2852,237193

TOTAL

8,600

33,569

13,951

1274

Urmeaza ca membrii Comisiei de specialitate a CJT, în urma analizei, sa prezinte în cursul acestei saptamâni, fondurile alocate pe capitole si pe actiuni, fiind necesara o reducere de 5,351 miliarde lei.

Anual, administratia timiseana întocmeste pe baza datelor furnizate de consiliile locale (municipale, orasenesti si comunale) de pe raza judetului nostru "Calendarul pietelor si târgurilor".

Informatiile privind zilele de piata si datele când se organizeaza târguri saptamânale si lunare în anul 2005 au fost transmise tuturor consiliilor judetene din tara.

Cei interesati pot obtine date suplimentare de la Serviciul relatii publice al Consiliului Judetean Timis, etaj 3, sau la telefon: 493676, int. 367.

Comisia pentru sanatate si protectie sociala se întruneste astazi în sedinta, la ora 16.00 pentru a aviza proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru Protectia Copilulu i si referatul si proiectul de hotarâre privind propunerea de aprobare a darii în administrare si de construire a unui corp anexa la imobilul ( Pavilionul IV) situat în Lugoj, str. Fagetului nr. 158.