COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

16.03.2005

Ieri s-au desfasurat sedintele a 3 dintre comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Timis, si anume: Administratie publica locala, Economica si Urbanism.

Consilierii judeteni si-au dat avizul pentru prezentarea în plenul CJT a urmatoarelor proiecte: raportul privind Contul de executie al bugetului local pentru bugetul propriu al judetului Timis si pentru activitatile finantate din venituri extrabugetare, la 31 decembrie 2004; raportul privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2004, propunerile de modificare a Anexei nr.6 lit. c) si de revocare a Anexei nr.9 la Hotarârea CJT nr.88/2004; organigramele si statele de functii ale institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Timis; reorganizarea Serviciului Public Judetean de Protectia Plantelor "Proplant" Timis; "Programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si în trafic interjudetean limitrof" ale judetului Timis, pentru perioada 01.07.2005-30.06.2008; utilizarea si regularizarea fondului de rulment în anul 2005; "Agenda principalelor manifestari cultural-artistice si sportive" finantate din bugetul propriu al judetului Timis pe anul 2005; repartizarea unor sume din TVA si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si încheierea anului financiar 2004; repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2005; fundamentarea rectificarii bugetului propriu si ale bugetelor rectificate ale unor institutii, servicii publice si unitati autofinantate de sub autoritatea CJ Timis pe anul 2004, inclusiv Lista de investitii si fundamentarea rectificarii bugetului propriu si ale bugetelor rectificate ale unor institutii, servicii publice si unitati autofinantate de sub autoritatea CJ Timis pe anul 2005, inclusiv Lista de investitii.

Astazi, de la ora 13.00, se întrunesc în sedinta consilierii Comisiei pentru relatii si cooperare interregionala, pentru a prezenta concluziile asupra deplasarii membrilor respectivei Comisii la Giarmata, în data de 3 martie si rezultatele întâlnirii presedintelui Constantin Ostaficiuc cu liderul Adunarii Generale Csongrad, Frank Joseph - întrevedere care a avut loc în 23 februarie , la Szeged.

De asemenea, mâine, de la ora 14.00, va avea loc sedinta Comisiei pentru cultura, învatamânt, tineret si sport, pe ordinea de zi figurând analiza anexelor la contractele de management ale institutiilor de cultura, pe anul 2004.

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc, a avut o întrevedere cu Marius Popa - consulul onorific al Olandei la Timisoara. Cu acest prilej s-a discutat despre posibilitatea si oportunitatea stabilirii unor relatii directe între judetul nostru si diferite regiuni din Olanda si promovarea de relatii bilaterale, benefice pentru ambele parti.

Consiliul Judetean Timis are acorduri de parteneriat cu regiuni din statele europene, precum Germania Italia, Franta, dar si în cadrul Euroregiunii DKMT, si colaborari punctuale pe proiecte vizând domeniile: economic, social si cultural.