COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

14.03.2005

Si în aceasta saptamâna sunt programate sedinte ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Timis pentru avizarea proiectelor de hotarâre care vor fi supuse plenului de la sfârsitul lunii martie.

Astfel, astazi, de la ora 14.00, va avea loc sedinta Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Referat si proiect de hotarâre privind darea în folosinta gratuita a imobilului situat în comuna Sacalaz cuprins în domeniul public al judetului Timis Centrului de Zi "PENTRU VOI"
 2. Referat si proiect de hotarâre privind aprobarea Normativelor de dotare cu autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru serviciile si institutiile publice finantate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Timis
 3. Proiect de hotarârea privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe anul 2005
 4. Rectificarea bugetului propriu al CJT pe 2005.

Marti, 15 martie, se vor întruni în sedinta 3 dintre comisiile de specialitate ale administratiei judetene.

De la ora 10.00, se vor întruni în sedinta consilierii judeteni, membri ai Comisiei pentru administratie publica locala, pentru a analiza:

 • Raportul privind Contul de executie al bugetului local pentru bugetul propriu al judetului Timis si pentru activitatile finantate din venituri extrabugetare, la 31 decembrie 2004
 • Raportul privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2004
 • Proiectul de hotarâre privind propunerile de modificare a Anexei nr.6 lit.c) si de revocare a Anexei nr.9 la Hotarârea CJT nr.88/2004
 • Proiectul de hotarâre privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Timis
 • Proiectul de hotarâre privind reorganizarea Serviciului Public Judetean de Protectia Plantelor "Proplant" Timis
 • Informarea privind modalitatea de plata a salariilor cadrelor didactice
 • Informarea privind starea drumurilor judetene
 • Proiectul de hotarâre privind aprobarea "Programelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si în trafic interjudetean limitrof" ale judetului Timis, pentru perioada 01.07.2005-30.06.2008

La ora 14.00 este programata sedinta Comisiei de urbanism, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Referat si proiect de hotarâre privind propunerea de reorganizare a Serviciului Public Judetean de Protectie a Plantelor "Proplant" Timis
 2. Referat si proiect de hotarâre privind utilizarea si regularizarea fondului de rulment în anul 2005
 3. Proiect de hotarâre privind aprobarea "Programelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si în trafic interjudetean limitrof" ale judetului Timis, pentru perioada 01.07.2005 - 30.06.2008
 4. Cereri pentru emiterea unor autorizatii de construire si certificate de urbanism.

Tot de la ora 14.00, va avea loc sedinta Comisiei economice, care are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

 1. Domeniul public si privat al judetului Timis
 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru bugetul propriu al judetului Timis si pentru activitatile finantate din venituri extrabugetare, la 31 decembrie 2004
 3. Proiect de hotarâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2004
 4. Proiect de hotarâre privind utilizarea si regularizarea fondului de rulment pe anul 2005
 5. Proiect de hotarâre privind "Agenda principalelor manifestari cultural-artistice si sportive" finantate din bugetul propriu al judetului Timis pe anul 2005
 6. Proiect de hotarâre privind reorganizarea Serviciului Public Judetean de Protectia Plantelor "PROPLANT" Timis
 7. Proiect de hotarâre privind repartizarea unor sume din TVA si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si încheierea anului financiar 2004
 8. Proiect de hotarâre privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2005
 9. Fundamentarea rectificarii bugetului propriu si ale bugetelor rectificate ale unor institutii, servicii publice si unitati autofinantate de sub autoritatea CJ Timis pe anul 2004, inclusiv Lista de investitii
 10. Fundamentarea rectificarii bugetului propriu si ale bugetelor rectificate ale unor institutii, servicii publice si unitati autofinantate de sub autoritatea CJ Timis pe anul 2005, inclusiv Lista de investitii.