COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

13.01.2005

Unul din proiectele de hotarâre care va fi supus analizei comisiilor de specialitate si, ulterior, plenului CJT vizeaza înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei de Evidenta a Persoanelor Timis - ca serviciu public de interes judetean, în subordinea CJT, prin reorganizarea activitatii de stare civila din cadrul aparatului propriu si a activitatii de evidenta a populatiei din cadrul Serviciului Judetean de Evidenta Informatizata a Persoanei Timis.

Principalele activitati ale acestei directii, coordonate de secretarul general al judetului, Petrisor Nadastean vizeaza: coordonarea si controlul activitatilor de stare civila la nivel judetean, asigurarea emiterii cartilor de identitate si a cartilor de alegator, coordonarea modului de gestionare si întocmire a listelor electorale permanente de alegator si actualizarea si utilizarea registrului judetean de evidenta a persoanei.

Având în vedere înfiintarea acestei Directii la nivelul judetului, si, într-o prima faza , a unor directii de specialitate în localitatile în care functioneaza formatiuni de evidenta informatizata a persoanei (Timisoara, Lugoj, Buzias, Faget, Deta, Jimbolia, Sânnicolau Mare), mâine, seful Serviciului juridic si stare civila al CJT, Maria Ursoiu, va avea întâlniri cu secretarii din primariile acestor localitati.

Conform Hotarârii Guvernului 2104/2004, Directia de Evidenta Informatizata a Persoanelor Timis va avea în structura cel putin 35 de posturi (normativ stabilit în functie de numarul populatiei din Timis). Pentru 2005, conform proiectului de hotarâre al CJT, Directia va functiona cu un numar mai redus de posturi - cel mult 20 - care vor include posturile preluate de la Serviciul Juridic si Stare Civila (3), cele de la Biroul de Evidenta Populatiei (6) si cele indispensabile activitatii (director executiv, informatic, resurse umane, financiar-contabilitate, administrativ).

întrucât nu exista înca un spatiu adecvat, sediul va fi initial în cadrul Palatului Administrativ, unde se vor desfasura activitatile de stare civila, iar cele de evidenta a persoanelor în spatiul folosit pâna în prezent, de la Inspectoratul de Politie al Judetului Timis.

în luna decembrie, în urma analizei Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor pentru concesionarea de parcele de teren în Parcul tehnologic si industrial Timisoara "“ Calea Torontalului au fost adjudecate 3 parcele, si anume de 2943 mp pentru RC TEAM, 2943 mp pentru EPS ROMANIA si 3105 mp pentru TELETIM.

O noua licitatie publica, în vederea închirierii unui numar de 19 spatii cu suprafete între 14 si 105 mp situate în Pavilionul administrativ si pentru servicii de suport din cadrul Parcului va avea loc în 21 ianuarie, depunerea documentelor de participare putându-se face la sediul ADETIM pâna la data de 19 ianuarie, ora 15.00. Informatii suplimentare se pot obtine consultând paginile de web: www.adetim.ro sau www.cjtimis.ro/pitt.php sau la sediile ADETIM (tel. 494131) si al Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara (tel. 220801).

în cazul în care, dupa verificarea documentelor de participare nu sunt admisi sau nu se prezinta cel putin doi ofertanti pentru un anumit spatiu, se va proceda la negociere directa cu preselectie, pe baza completarii scrisorii de intentie.Investitia "Parc tehnologic si industrial Timisoara "“ Calea Torontalului" are o valoare totala de 3,7 milioane euro, din care 2,325 milioane euro - fonduri Phare, 0,775 milioane euro - bugetul de stat (Fondul National de Dezvoltare) si 0,6 milioane euro - bugetul Consiliului Judetean Timis.