COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

12.05.2005

Astazi au loc sedintele a trei dintre comisiile de specialitate ale administratiei judetene.

Astfel, de la ora 10.00, s-au reunit în sedinta consilierii Comisiei pentru administratie publica locala, pentru a analiza:

 1. Proiectul de hotarâre privind completarea Anexei nr. 2 la HCJT 33/ 2005 privind aprobarea Programelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si trafic interjudetean limitrof
 2. Informarea privind situatia actuala si realizarea obiectivelor din programul de conectare a satelor la retelele de telefonie în judetul Timis
 3. Proiectul de hotarâre privind propunerea de stabilire a modelului legitimatiei si semnului distinctiv pentru consilierii judeteni, presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean Timis
 4. Proiectul de hotarâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafata mare
 5. Proiectul de hotarâre privind propunerea de prelungire a duratei de închiriere a unor spatii situate în imobilele din domeniul public al judetului Timis

De la ora 14.00, are loc sedinta Comisiei economice, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarâre privind propunerea de modificare a normativelor de dotare cu autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru Directia de Prestari Servicii Timis
 2. Proiect de hotarâre privind propunerea de dare în folosinta gratuita a unor spatii catre Directia de Prestari Servicii Timis si Biblioteca Judeteana Timis
 3. Proiect de hotarâre privind propunerea de prelungire a duratei de închiriere a unor spatii situate în imobilele din domeniul public al judetului Timis
 4. Proiect de hotarâre privind propunerea de stabilire a modelului legitimatiei si semnului distinctiv pentru consilierii judeteni, presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean Timis
 5. Proiect de hotarâre cu privire la propunerile de taxe judetene pentru anul fiscal 2006
 6. Proiect de hotarâre privind propunerea de prelungire a darii în folosinta a Stadionului " Dan Paltinisanu" Timisoara

Tot de la ora 14.00 se desfasoara si sedinta Comisiei de urbanism, ordinea de zi fiind urmatoarea:

 1. Proiect de hotarâre privind completarea Anexei nr. 2 la HCJT 33/ 2005 privind aprobarea Programelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si trafic interjudetean limitrof
 2. Proiect de hotarâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafata mare
 3. Proiect de hotarâre cu privire la propunerile de taxe judetene pentru anul fiscal 2006
 4. Diverse.

în cadrul confer intei de presa de astazi, presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc a precizat ca ieri, la Resita, la întâlnirea liderilor consiliilor judetene din Regiunea Vest, s-a hotarât accesarea unui proiect pe programul Phare CBC România-Serbia (în valoare de 600.000 euro) pentru realizarea unei unitati de interventie în situatii de calamitati, care sa fie folosita atât de partea româna (Arad, Caras-Severin, Timis si Hunedoara), cât si de cea sârba.

Astazi, la sediul CJT s-a desfasurat o întâlnire de instruire regionala pe probleme de resurse umane a responsabililor din consiliile judetene si prefecturile din Arad, Hunedoara, Timis si Caras-Severin, organizata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Conform legislatiei în vigoare Agentia întocmeste si administreaza baza de date cuprinzând evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.

Printr-un proiect Phare s-a realizat o aplicatie web pentru gestionarea bazei de date privind evidenta functiilor si a functionarilor publici din întreaga tara.

Agentia de Dezvoltare Economico - Sociala Timis (ADETIM) organizeaza, în data de 18 mai, o noua negociere directa cu preselectie în vederea închirierii spatiilor disponibile din cadrul Parcului Tehnologic s i Industrial Timisoara - Calea Torontalului.

Informatii suplimentare se pot obtine la:

 • tel. 0256 494131, cam. 401 din Palatul Administrativ al Consiliului Judetean Timis
 • tel. 0256 220984, Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara - Calea Torontalului km.6
 • pagina web www.adetim.ro sau www.cjtimis.ro/pitt.php