COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

11.09.2006

Din această săptămână, vor avea loc şedinţe ale comisiilor de specialitate ale administraţiei judeţene, pentru avizarea materialelor care vor fi supuse, ulterior plenului Consiliului Judeţean Timiş.

Astfel, astăzi, de la ora 14.00, are loc şedinţa Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială, ocazie cu care consilierilor judeţeni le vor fi prezentate propunerile privind darea în administrare a imobilului situat în Timişoara, B-dul V. Babeş, nr.21, către Colegiul Medicilor Dentişti din România - filiala Timişoara şi darea în folosinţă a imobilului situat în Timişoara, str. Martir Marius Ciopec, către Institutul de Medicină Legală Timişoara.

Mâine, de la ora 10.00, va avea loc şedinţa Comisiei pentru administraţie publică locală, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport privind propunerea de prelungire a dreptului de folosinţă gratuită a unor autovehicule
 2. Raport privind numirea în funcţie a directorului  Muzeului de Artă Timişoara
 3. Raport privind propunerea de dare în administrare a imobilului situat în Timişoara, str. Sf. Ioan nr.3, către Direcţia de Prestări Servicii Timiş
 4. Raport privind propunerea de dare în administrare a imobilului situat în Timişoara, B-dul V. Babeş, nr.21, către Colegiul Medicilor Dentişti din România - filiala Timişoara
 5. Raport privind propunerea de dare în folosinţă a imobilului situat în Timişoara, str. Martir Marius Ciopec, către Institutul de Medicină Legală Timişoara
 6. Raport privind propunerea de aprobare a cooperării judeţului Timiş cu Regiunea  Alsacia.
 7. Tot în 12 septembrie, de la ora 14.00, se desfăşoară şedinţa

Comisiei economice, care are pe ordinea de zi următoarele puncte:

 1. Raport privind propunerea de revocare şi numire  a reprezentanţilor în consiliile de administraţie ale unor societăţi comerciale la care CJ Timiş este acţionar
 2. Raport privind propunerea de prelungire a dreptului de folosinţă gratuită a unor autovehicule
 3. Referat privind repartizarea unor sume pentru elaborarea şi actualizarea planurilor urbanistice locale şi a Regulamentului de urbanism în anul 2006
 4. Raport privind propunerea de dare în administrare a imobilului situat în Timişoara, str. Sf. Ioan nr.3, către Direcţia de Prestări Servicii Timiş
 5. Strategia de marketing a judeţului Timiş pe termen scurt şi mediu
 6. Referat privind necesarul de finanţare la pregătirea documentaţiei tehnice pentru proiectele în derulare în cadrul programelor UE
 7. Diverse.

Şi în cursul lunii trecute a fost organizată negociere directă cu preselecţie în vederea concesionării de teren  şi închirierii de teren neviabilizat, dar şi închiririi de spaţii în Pavilionul Administrativ al Parcului Tehnologic şi Industrial.

La ora actuală, situaţia privind contractele de concesiune în Parcul Tehnologic şi Industrial, este următoarea:

 • SC IOROM INDUSTRY SA (automotive) - 22.071 mp
 • SC TWIN MOTORS 2002 SRL (automotive) - 4.009 mp
 • SC TECNOIMP.RO SRL (activităţi de logistică în construcţii şi producţie în lohn de centrale termice) - 1.900 mp
 • SC RB PRODUCŢIE SCĂRI INTERIOARE SRL - 1.437 mp

- WILLY KREUTZ (firmă germană, numărul 1 în lume în producţia de contacte pin pentru lămpi fluorescente) -14.383 mp

 - TRIM LINE - Preferitta "“ (produse cofetărie şi patiserie) "“ 7.144 mp

- SC PROSPERO SRL (producţie panificaţie-cofetărie) "“ 3.025 mp

- SC HEMOFARM SRL (producţie produse farmaceutice) "“ 950 mp

în aceste condiţii, gradul de ocupare al Parcului, din punctul de vedere al numărului parcelelor este de 60% (15 parcele din totalul de 25), iar din punctul de vedere al suprafeţei ocupate, este de 51%  (54.919 mp din 107.883 mp).

Totodată, în 24 iulie a fost încheiat un contract pentru teren neviabilizat, cu societatea Powertech SRL (pentru organizarea de show-room "“ utilaje de construcţii).

în plus, în ceea ce priveşte Pavilionul administrativ al Parcului sunt încheiate contracte cu:  firma Powertech SRL (15,40 mp), SC Solel Boneh International Romania SRL (84 mp), SC Pangram SRL (16 mp), Ambra SRL (70,80 mp) şi SC Sidertim SRL (34,70 mp).

Totodată, ca urmare a celei mai recente negocieri directe, firma WILLY KREUTZ a închiriat, în Pavilionul Administrativ, un spaţiu mobilat de 18,3 mp.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

-     tel. 0256 494131, cam. 401 din Palatul Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş

-     tel. 0256 220984, Parcul Tehnologic si Industrial Timişoara "“ Calea Torontalului km.6

-     pagina web www.adetim.ro sau www.cjtimis.ro/pitt.php.

Comisia Adunării Regiunilor Europei  pentru "Coeziune socială, probleme sociale şi sănătate publică" şi cea pentru "Politici regionale" organizează, în perioada 15-16 septembrie, în Grecia (Creta), conferinţa cu tema "Mărci regionale, instrumente de promovare a calităţii produselor regionale", la care din partea CJT va participa vicepreşedintele Liviu Borha.

Vor fi prezenţi Stig-Erik Westmark, vicepreşedinte al ARE şi preşedinte al Comisiei B ARE (de sănătate), Onno Hoes, vicepreşedinte ARE şi preşedintele Comisiei C (Politici regionale), Stavros Arnaoutakis, membru al Parlamentului European, reprezentanţi ai regiunilor membre ARE.

în cadrul acestei conferinţe vor fi discutate şi prezentate informaţii privind situaţia la zi în Europa în ceea ce priveşte certificarea calităţii alimentelor, mărcile de calitate regionale ca oportunitate economică pentru zonele rurale, regulile de certificare: implicaţii şi oportunităţi pentru IMM-uri, etc.