COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

11.04.2005

Serviciul Buget-Venituri al Consiliului Judetean Timis a finalizat, recent, situatia privind veniturile proprii facturate si încasate direct în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2005.

Conform acesteia, din chirii, redevente si executie silita (debite, dobânzi si penalitati), Consiliul Judetean Timis a încasat, în ultimele 3 luni, 1,523 miliarde lei.

Totodata, încasarile din luna martie se ridica la 438 milioane de lei.

Valoarea programata a încasarilor, pe tot anul 2005, este de circa 4,5 miliarde de lei.

Consiliul Judetean Timis finanteaza, prin "Agenda cultural-sportiva si de tineret", manifestarile culturale aprobate si planificate sa se desfasoare în aceasta luna. Astfel, principalele actiuni organizate de Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis în perioada imediat urmatoare sunt:

  • în 14 aprilie - la sediul Centrului de Cultura si Arta va avea loc prezentarea volumului "Agenda culturala a CJT" si o sedinta cu reprezentantii etniilor din Timis, iar la sediul Scolii de Arte din Timisoara - un spectacol de muzica usoara si clasica
  • în 15 aprilie "“ la Centrul de Cultura si Arta "“ instruire cu directorii caminelor culturale
  • în 17 aprilie "“ la Foeni, Ansamblul "Bujorul"va sustine un spectacol folcloric
  • 21 aprilie "“ la sediul Centrului de Cultura si Arta va avea loc un spectacol folcloric sustinut de Ansamblul "Bujorul" si de elevi de la Scoala de Arte
  • 23 aprilie "“ spectacol folcloric sustinut la Comlosu Mare de Ansamblul "Bujorul"
  • 28 aprilie "“ spectacolul "Cântecul e viata mea", sustinut de elevi de la Scoala de Arte la sediul Centrului de Cultura si Arta si un spectacol al Ansamblului "Banatul" în localitatea Denta.

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc, va participa în perioada 14-15 aprilie, la Strasbourg, la sedinta Comisiei institutionale a Camerei Regiunilor din cadrul CPLRE (Congresului Puterilor Locale si Regionale din Europa).

Pe ordinea de zi a întâlnirii figureaza puncte legate de organizarea si functionarea respectivei Comisii, activitatea privind monitorizarea aplicarii Cartei europene a autoguvernarii locale, (având în vedere ca se împlinesc 20 de ani de la adoptarea acestei Carte), implicarea cetatenilor în activitatile si problemele locale, actiunile CPLRE si relatiile cu alte organizatii ale Consiliului Europei.

Congresul Puterilor Locale si Regionale din Europa constituie un organ consultativ al Consiliului Europei care reprezinta autoritatile locale si regionale si a fost înfiintat în 1994.

CPLRE ofera un cadru de dialog unde reprezentantii puterilor locale si regionale dezbat problemele comune; consiliaza Comitetul Ministrilor si Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei privind toate aspectele politicii locale si regionale; actioneaza în strânsa cooperare cu organizatiile nationale si internationale care reprezinta puterile locale si regionale; organizeaza audieri si conferinte la nivel local si regional.

Lucrarile CPLRE sunt organizate în jurul a patru comisii:

  • Comisia institutionala a Congresului, împuternicita în special sa pregateasca rapoarte privind evolutia democratiei locale si regionale în Europa;
  • Comisia pentru cultura si educatie, competenta în materie de media, tineret, sport si comunicare;
  • Comisia pentru dezvoltare durabila, competenta în probleme de mediu, de amenajare a teritoriului si de urbanism;
  • Comisia pentru coeziune sociala, competenta în probleme referitoare la locurile de munca, cetatenie, relatii intercomunitare, sanatate publica si egalitatea între femei si barbati.

Astazi, a avut loc sedinta comuna a comisiilor de relatii externe ale Consiliului Judetean Timis si Adunarii Generale Csongrad, pentru analizarea cooperarii bilaterale si discutarea planului de activitati din acest an.

Delegatia maghiara a fost condusa de vicepresedintele Adunarii Generale Csongrad, Attila Marosvary si de presedintele Comisiei de relatii externe, Szirbik Imre.

Cu acest prilej, s-a discutat despre colaborarea dintre camerele de comert, proiectele pe programul Phare CBC si manifestarile organizate anual la Triplex Confinium. De altfel, în 28 mai, cu ocazia Adunarii Generale a DKMT, va fi aprobata Strategia DKMT si va fi prezentata o lista cu proiectele de interes euroregional, lista care va fi înaintata si ministrilor de externe ai Ungariei, României si Serbiei si Muntenegrului.

Tot astazi, s-a discutat despre turismul euroregional, dezvoltarea colaborarii dintre liceele din Timis si Csongrad (ca de ex. Liceul Silvic din Timisoara si cel din Asotthalom), cooperarile între institutiile sociale din Timis si Csongrad, continuarea înfratirilor între localitatile din cele doua judete, organizarea în comun a unor manifestari sportive, etc.

Presedintele Comisiei pentru relatii si cooperare interregionala, Ionel Tutac, a propus organizarea, la Timisoara, a unui seminar pe tema Uniunii Europene, la care sa fie invitati si specialisti din Ungaria.