COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

10.12.2004

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc a emis dispozitia de convocare a CJT în sedinta extraordinara, care va avea loc marti, 14 decembrie, de la ora 10.00, la sediul Palatului Administrativ.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Proiect de hotarâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004.

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului propriu rectificat si a bugetelor rectificate ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judetean Timis pe anul 2004.

3. Proiect de hotarâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venit si cotei din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005.

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului propriu, bugetelor institutiilor, serviciilor publice si unitatilor autofinantate de sub autoritatea Consiliului judetean Timis pe anul 2005.

5. Proiect de hotarâre privind stabilirea costului anual pentru un copil protejat.

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din învatamântul special.

7. Proiect de hotarâre pentru aprobarea Reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis.

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean.

9. Proiect de hotarâre pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Timis.

10. Proiect de hotarâre privind formularea cererii pentru trecerea unei parti din imobilul situat în Timisoara, str. Mocioni nr. 8-10 din proprietatea publica a statului în proprietatea publica a judetului Timis.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Timis cu Consiliul Local al comunei Sacalaz pentru realizarea proiectului "Zona Industriala Sacalaz".

12. Proiect de hotarâre privind numirea reprezentantilor în cons iliile de administratie si comisiile de cenzori ale unor societati comerciale la care judetul Timis este actionar.

13. Diverse

Astazi, presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc a avut oîntrevedere cu reprezentantii Cancelariei de Stat a landului german Renania de Nord Westfalia, Petra Herbs t si Thomas Gorys.

Cu acest prilej, s-a discutat colaborarea dintre Timis si Renania de Nord Westfalia, cu accent pe proiectul de înfiintare a unui Centru de coordonare, pregatire si perfectionare profesionala în judetul Timis. Aceasta, în conditiile în care landul german si-a manifestat intentia de a finanta jumatate din cheltuielile totale, aferente realizarii acestui Centru, si care au o valoare de 198.000 euro.

 Restul de jumatate va reprezenta contributia Consiliului Judetean Timis si a Consiliului Local Sacalaz.

Acest Centru se va ocupa de pregatirea, educatia si perfectionarea profesionala în  diferite domenii si va reprezenta un prim proiect realizat în colaborare cu Renania de Nord-Westfalia de la începutul acestui mandat.

Prin proiect se intentioneaza amenajarea acestui Centru într-un corp de cladire dintr-o fosta unitate militara situata în Sacalaz si care este în folosinta Consiliului Local.

 Acest amplasament este de interes datorita dezvoltarii în Sacalaz a viitoarei zone industriale, care va necesita forta de munca calificata.

Activitatile propuse în cadrul proiectului vizeaza, în principal, evaluarea necesarului de calificare, organizarea de cursuri si amenajarea Centrului propriu-zis.

De altfel, colaborarea între Timis si Renania de Nord s-a concretizat în mai multe proiecte printre care dotarile cu microbuze destinate transportului scolar în mediul rural, cu calculatoare, servere, imprimante sau înfiintarea scolii "Sankta Maria Hilfe".

în acest context, un alt subiect discutat cu reprezentatii Cancelariei de Stat a landului german Renania de Nord Westfalia, a fost necesitatea stabilirii unor reglementari legale privind statutul scolilor particulare de la nivel preuniversitar, solicitare care, asa cum a precizat Constantin Ostaficiuc, urmeaza sa fie înaintata parlamentarilor de Timis.

Unul dintre proiectele de hotarâre care figureaza pe ordinea de zi a plenului de saptamâna viitoare vizeaza aprobarea asocierii Consiliu lui Judetean Timis cu Consiliul Local al comunei Sacalaz pentru realizarea proiectului "Zona Industriala Sacalaz".

Scopul asocierii dintre cele doua consilii îl constituie pregatirea documentatiei necesare accesarii programului de finantare Phare 2004-2006 - Coeziune economica si sociala si ulterior, operationalizarea investitiei.

Valoarea estimata a investitiei este de circa 3-4 milioane de euro, urmând ca CJT si CL Sacalaz sa contribuie la cofinantare.

"Aceasta zona industriala, situata în apropierea municipiului Timisoara, în cazul în care vom obtine finantarea, va fi destinata societatilor comerciale care doresc o suprafata mai mare de teren, de 5-6 sau chiar mai multe hectare. Consiliul Judetean este proprietarul unui Parc industrial si tehnologic, ca re însa ofera parcele cu o suprafata între 4000 si 8900 de mp", a subliniat presedintele Ostaficiuc.